31.7.15

Περιμένουν το επίδομα “αφερεγγυότητας”...

Δεν έχουν λάβει το εγκεκριμένο επίδομα αφερεγγυότητας περίπου 80 τεχνικοί της «Ελευθεροτυπίας», οι οποίοι...
στην πλειονότητά τους παραμένουν άνεργοι.

typologies.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: