2.1.20

Τελειώνουν το «νόμο Παππά»...

...για την αδειοδότηση των σταθμών...

Προς νέο νομικό καθεστώς οδεύει η αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών στην Περιφέρεια και στην υπόλοιπη Ελλάδα, μετά την απόφαση της κυβέρνησης να μην προχωρήσει σε δημοπρασία των αδειών των περιφερειακών σταθμών Αττικής αρχικά και της...
υπόλοιπης χώρας στη συνέχεια, αφήνοντας στο τέλος τους θεματικούς σταθμούς. 

Η λύση που προκρίνεται είναι η μοριοδότηση, με συνοπτικές διαδικασίες, αλλά δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί ποιο θα είναι το νομικό καθεστώς με το οποίο το ΕΣΡ θα προχωρήσει στην προκήρυξη. Στην πράξη, όμως, μπαίνει τέλος σε ένα από τα βασικά στοιχεία του ν. 4339/2015, αυτό της δημοπράτησης των αδειών. Και το ερώτημα είναι αν θα διατηρηθούν ή όχι και τα υπόλοιπα βασικά στοιχεία του «νόμου Παππά».

Ο νόμος ορίζει πως οι υποψήφιοι προς αδειοδότηση πάροχοι περιεχομένου υποχρεούνται να απασχολούν, ανάλογα με την κατηγορία της εμβέλειας (εθνικής ή περιφερειακής) και το είδος του προγράμματος (ενημερωτικού, γενικού ή θεματικού περιεχομένου ή μη ενημερωτικού),  συγκεκριμένο ετήσιο μέσο όρο προσωπικού πλήρους απασχόλησης σε θέσεις δημοσιογράφων, τεχνικού προσωπικού και διοικητικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας.

Έτσι, π.χ., οι υποψήφιοι σταθμοί για άδεια εθνικής εμβέλειας μη ενημερωτικού χαρακτήρα θα πρέπει να απασχολούν 50 άτομα, ενώ με κοινή απόφαση του υπουργού στον οποίο ανατίθενται οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και του υπουργού Εργασίας «καθορίζεται ο ελάχιστος αριθμός προσωπικού των υποψηφίων προς αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου για άδεια περιφερειακής εμβέλειας ενημερωτικού ή μη χαρακτήρα». Για τον καθορισμό του αριθμού αυτού και έπειτα από δημόσια διαβούλευση, λαμβάνονται υπόψη ο πληθυσμός, το ΑΕΠ και η γεωμορφολογία κάθε περιφερειακής Ζώνης.

Η ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος που υποχρεούται να μεταδίδει ημερησίως ο υποψήφιος προς αδειοδότηση πάροχος περιεχομένου  είναι τουλάχιστον 18 ώρες για τους περιφερειακής εμβέλειας παρόχους περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου και τουλάχιστον 12 ώρες για τους εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας παρόχους περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος θεματικού περιεχομένου ή μη ενημερωτικού προγράμματος...

typologies.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: