13.5.24

Κυριάκος: Ένα ευχάριστο πρωινό...Στον Alpha...

Ο Νίκος Μάνεσης έκανε τις ερωτήσεις που έπρεπε. Το κακό είναι σε όλες τις απαντήσεις του πρωθυπουργού δεν υπήρχε follow-up.

Μια συνέντευξη που έμοιαζε προσυννενοημένη. 

Ο πρωθυπουργός φάνηκε να...

είναι νικητής και τροπαιούχος σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα, στην ακρίβεια, αλλά και την πολύπαθη και στρεβλή εξωτερική πολιτική.

Μια (για να να χρησιμοποιήσουμε και μια έκφραση δική του) αχρείαστη συνέντευξη. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: