31.5.10

Οι εφημερίδες σήμερα...

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ. Μιζάρουν με τους πρώην.
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ. Ο σώζων ευατόν σωθήτω...

Δεν υπάρχουν σχόλια: