1.6.17

Αρχίζει το... ματς στο Mega...

Αρχίζει το... ματς στο Mega - MediaΜε μεγάλο νικητή τον εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη και μεγάλο ηττημένο τον Ιβάν Σαββίδη έ­ληξε το μεσημέρι της Τετάρτης ο διαγω­νισμός για την...
απόκτηση του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη, ο οποίος, εκτός όλων των άλλων, κατέχει και ποσοστό 22% των μετο­χών της Τηλέτυπος Α.Ε., που ελέγχει το Mega Channel. Στη διαδικασία έλαβαν μέρος τέσσερις υποψήφιοι:

- Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος προσέφερε 22.892.000 ευρώ και πλειοδότησε.

- Η κυπριακή εταιρεία Vegata, η οποία προσέφερε 21 εκατ. ευρώ.

- Ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος προσέφερε 11.926.000 ευρώ.

- Η βρετανική εταιρεία ΝewMile, στην οποία συμμετέχει με μικρό ποσοστό ο επιχειρηματί­ας Ρόδολφο Οντόνι της Centric Media, που συμμετείχε... συμβολικά προσφέροντας μόλις 100.000 ευρώ.

Ο πλειοδότης στον διαγωνισμό για τα ΜΜΕ του ΔΟΛ αποκτά:

- Το 22,11% των μετοχών του Mega.

- Τις εφημερίδες «Βήμα» και «Νέα».

- Τις ιστοσελίδες in.gr, tovima.gr, και tanea.gr.

-Τον ραδιοφωνικό σταθμό Βήμα GΜ.

- Το 50% των μετοχών της Ιris Εκτυπωτική.

- Το 41,22% των μετοχών του πρακτορείου δι­ανομής Άργος.

Για τα ακίνητα του Δημοσιογραφικού Οργανι­σμού Λαμπράκη η μεγαλύτερη προσφορά έγινε από την Αlpha Bank με 3.780.000 ευρώ. Συμ­μετείχαν ακόμη οι εταιρείες Linder Σαντορίνη με 3.001.000 ευρώ και NewMile με 100.000 ευρώ.

Δύσκολες ισορροπίες

Η νέα μετοχική σύνθεση του Μega, που αποτέλεσε το μήλον της έριδος όλο το προηγούμενο διάστημα, έχει ως εξής:

- Ο όμιλος είναι ο ισχυρότερος μέτοχος με 35% περίπου.

- Ο Μαρινάκης με 22% είναι ο δεύτερος ι­σχυρότερος.

- Ο Σαββίδης με 20% είναι ο τρίτος.

- Ο Φώτης Μπόμπολας με 13% είναι ο τέταρ­τος.

- Το υπόλοιπο 10% είναι διασπαρμένο σε μικρομετόχους.     

Το στάτους που διαμορφώθηκε στο Μega μετά τον διαγωνισμό για τον ΔΟΛ πά­ντως δεν είναι οριστικό. Ομοίως δεν είναι ορι­στικές οι ισορροπίες μεταξύ των μεγαλομετόχων, οι οποίοι με τις επόμενες κινήσεις τους μπορεί ακόμη και να ανατρέψουν πλήρως τη σημε­ρινή εικόνα, η οποία χαρακτηρίζεται από τις πολύ δύσκολες σχέσεις των Μαρινάκη και Σαββίδη, οι οποίες μεταξύ άλλων αποτυπώνονται και 4 στον χώρο του ποδοσφαίρου μέσω του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, που βρίσκονται σε α­νοιχτή κόντρα.

Η κόντρα αυτή όμως έχει κι άλλες «ουρές», κα­θώς μια ακόμη σκληρή σύγκρουση εξελίσσεται μεταξύ Αλαφούζου (ΣΚΑΪ, Παναθηναϊκός) και Σαββίδη. Εδώ τα πράγματα μπλέκονται ακόμη περισσότερο, καθώς Αλαφούζος και Μαρινά­κης έχουν από καιρό λειάνει τα δύσκολα σημεία των σχέσεών τους. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η πλευρά Βαρδινογιάννη διατηρεί ανέφελες σχέσεις με Μαρινάκη και Αλαφούζο, ενώ δεν έχει εμφανιστεί κάποιου είδους σύγκρουση με την πλευρά Σαββίδη, με την οποία πάντως οι σχέσεις είναι μάλλον πιο απόμακρες.

Σενάρια για την επόμενη μέρα

Το βασικό ερώτημα που δημιουργείται είναι αν ο Σαββίδης, ευρισκόμενος σε αντιπαράθεση με τον Μαρινάκη, θα επιδιώξει την ενίσχυση - ή, έστω, τη διατήρηση - της μετοχικής του θέσης κατά την αναμενόμενη αύξηση μετοχικού κεφα­λαίου, που είναι αναπόφευκτη προκειμένου να σταθεί το κανάλι στα πόδια του. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να επενδύσει αρκετά ακόμη εκατομμύρια.

Ήδη ο Σαββίδης έχει εκδηλώσει τη διάθεση να διαθέσει στην ΑΜΚ 25 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι επί της ουσίας καλεί τους άλλους δύο μεγαλομετόχους να καταβάλουν κάπου 27 εκατ. ο Μαρι­νάκης και άλλα σχεδόν 40 εκατ. ο όμιλος Βαρδι­νογιάννη. Δύσκολα πράγματα, καθώς εδώ υπάρ­χει ακόμη το ερώτημα αν η πλευρά Μαρινάκη θα επιδιώξει μέσω της ΑΜΚ να αποκτήσει ακόμη και την πρωτοκαθεδρία στο Μega...

Από εδώ και πέρα, μέχρι Σεπτέμβρη - Οκτώβρη θα πραγματοποιηθεί η αύξηση του μετοχι­κού κεφαλαίου καθώς πρέπει να προηγηθούν:

- Η επίσημη ανάδειξη των μετόχων (θα χρεια­στεί ένας μήνας).

- Η συνεδρίαση του Δ.Σ του Μεςα για την απο­δοχή των νέων μετόχων και του νέου business plan, καθώς το παλιό είναι νεκρό.

Μέχρι τότε θα αντιμετωπιστούν και οι εκκρε­μότητες με τις τράπεζες για να δοθεί μέρος ή ό­λο το ποσό από τα οφειλόμενα στους εργαζομέ­νους.

Αν ο Σαββίδης επιλέξει να παραμείνει ισχυρός μέτοχος, τότε ένα ακόμη ερώτημα θα είναι το αν θα επιχειρήσει την εξομάλυνση των σχέσεών του με την πλευρά Μαρινάκη και, ενδεχομένως, την πλευρά Αλαφούζου δίνοντας προτεραιότη­τα στη μιντιακή του παρουσία ή θα διατηρηθεί η ένταση.

'Ενα ακόμη ζήτημα - απολύτως σχετικό με την τελική μετοχική σύνθεση του καναλιού - είναι η στάση που θα τηρήσει το Μega έναντι της κυβέρ­νησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε μια πολιτικά εκρηκτική και οιονεί προεκλογική περίοδο. Ήδη η κυβέρνηση έχει ένα προφανές πρό­βλημα, καθώς φανερά - και... μάλλον κακώς - τά­χθηκε την περίοδο του διαγωνισμού με την πλευ­ρά Σαββίδη και προφανώς ηττήθηκε μαζί με τον Πόντιο επιχειρηματία.

Είναι άγνωστο πώς θα εκλάβει αυτήν την κυ­βερνητική στάση η πλευρά Μαρινάκη, η ο­ποία συνδέεται οικογενειακά με την οικογέ­νεια Μητσοτάκη - και αποτελεί ερώτημα το αν αυτή η σχέση θα αποτυπωθεί και στα ΜΜΕ του ΔΟΛ, τα οποία μόλις απέκτησε. Ας μην ξε­χνάμε ότι ιστορικά η στάση του ΔΟΛ υπήρξε ιδιαίτερα θετική έναντι της Κεντροαριστεράς και άρα είναι ερώτημα το αν αυτή η στάση θα πρέπει ήδη να θεωρείται παρελθόν. Όπως και το αν ο Μαρινάκης θα διατηρήσει, π.χ., την «Ε­λευθερία του Τύπου» ή το δυναμικό που την απαρτίζει θα μετακομίσει στον ΔΟΛ.

Με αυτά τα δεδομένα η πλευρά Βαρδινογιάν­νη, η οποία πιθανότατα θα επιδιώξει να παραμεί­νει πανίσχυρη στον συσχετισμό δύναμης εντός του Μega, αναλαμβάνοντας και το δημοσιογρα­φικό και το οικονομικό μάνατζμεντ σε συνεννόη­ση με τον Μαρινάκη, όπως κατ' επανάληψη έχου­με γράψει, καλείται να παίξει τον καθοριστικό - πιθανότατα συνθετικό - ρόλο στη «γραμμή» του καναλιού, το οποίο πλέον οφείλει να αναζητήσει την κεντρική θέση που κατείχε κάποτε στο το­πίο της ενημέρωσης.

Σε αυτό το σημείο το ενδιαφέρον είναι ότι α­ναπόφευκτα θα υπάρξει σοβαρός ανταγωνισμός μεταξύ του Μega με όλα τα άλλα κανάλια, αλλά και με τον ΣΚΑΪ του Αλαφούζου.

Με άλλα λόγια, το παιχνίδι τώρα μόλις αρχί­ζει...

topontiki.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: