1.6.13

Τσεκκούθκια Χριστόφια σε κομματικές οργανώσεις...


Λευκωσία: Επιταγές χιλιάδων ευρώ σε οργανώσεις και σωματεία που κατά κύριο λόγο πρόσκεινται ή ανήκουν στο ΑΚΕΛ, μοίραζε ο Δημήτρης Χριστόφιας από κονδύλια του Προεδρικού, τα οποία, βεβαίως, αφορούν δημόσιο χρήμα και...
προέρχονταν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Τα χρήματα παραχωρούνταν ως εισφορές από τον κ. Χριστόφια χωρίς κριτήρια και κυρίως χωρίς να παρατίθενται οι λόγοι που δικαιολογούσαν, μεσούσης της οικονομικής κρίσης, την παραχώρηση από τα δημόσια ταμεία που κινδύνευαν να κηρύξουν στάση πληρωμών, εισφορές προς τις κομματικές οργανώσεις του ΑΚΕΛ, όπως είναι η ΕΔΟΝ, το γυναικείο κίνημα ΠΟΓΟ, η κίνηση φοιτητών Προοδευτική αλλά και ποδοσφαιρικά σωματεία.

Η έρευνα που διέταξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης με την ανάληψη των καθηκόντων του σε σχέση με τη διαχείριση που έτυχαν τα κονδύλια του Προεδρικού, επιβεβαίωσε ότι, κατά τη διάρκεια της θητείας του κ. Χριστόφια, δημόσιο χρήμα, που τελούσε κάτω από την απόλυτη κρίση του, κατέληγε στα ταμεία σωματείων, οργανώσεων και συλλόγων που είναι φίλα προσκείμενα ή αποτελούν επέκταση του ΑΚΕΛ. Στη λίστα υπάρχουν και οργανώσεις / σύνδεσμοι, που δεν έχουν κομματική ταυτότητα ή που δεν ανήκαν στο τότε κυβερνών κόμμα, αλλά αυτά είναι ελάχιστα ή και τα ποσά που έλαβαν δεν συγκρίνονται με τα υπόλοιπα.

Ειδικότερα, από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι, κατά τη διάρκεια της θητείας του κ. Χριστόφια (1/3/2008 μέχρι 28/2/2013), από το άρθρο του κρατικού προϋπολογισμού «Διάφορα» - Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο καταβλήθηκε ποσό, ύψους €264.560 σε χορηγίες, τις οποίες και δημοσιεύουμε.

Δημιουργούνται σοβαρά ερωτήματα για τα κριτήρια με βάση τα οποία μοιράζονταν τα χρήματα του φορολογούμενου πολίτη, αλλά και για την ανυπαρξία ελέγχου. Για παράδειγμα, γιατί έλαβε οικονομική βοήθεια μόνο η Ομόνοια, με το ποσό των €4.000 σε μια περίπτωση και άλλα €1.000 σε δεύτερη περίπτωση, όπως και άλλα €1.000 ο Όμιλος Παλαίμαχων Ποδοσφαιριστών Ομόνοιας, αλλά δεν έλαβε τέτοια βοήθεια κανένα άλλο σωματείο της πρώτης κατηγορίας που επίσης αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα ή άλλοι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές. Κατά τον ίδιο τρόπο, τίθεται το ερώτημα γιατί να λάβει βοήθεια ύψους €27.950 η ΕΔΟΝ ενώ δεν έλαβε βοήθεια από αυτό το κονδύλι καμιά άλλη κομματική νεολαία. Εντύπωση προκαλούν και μικρές εισφορές που γίνονταν σε Συνδέσμους έναντι κομματικών οργανώσεων.

Για παράδειγμα: Γιατί στη γυναικεία οργάνωση του ΑΚΕΛ δόθηκε το ποσό των €8.750 και στον Σύνδεσμο Ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση μόλις το ποσό των €500; Γιατί έλαβε η Δυναμό Περβολιών €1.000 ενώ η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών μόνο €200;

Πρέπει να σημειωθεί ότι, με βάση της οδηγίες του Προέδρου, έγινε παρόμοιος έλεγχος και για την προηγούμενη πενταετία Τάσσου Παπαδόπουλου αλλά δεν διαπιστώθηκαν ανάλογες δαπάνες.

Η Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής επιβάλλεται να θέσει κάτω από το μικροσκόπιό της και αυτές τις χορηγίες, πέραν του περιβόητου Ταμείου Αλληλεγγύης, καθώς πρόκειται αποκλειστικά και μόνο για δημόσιο χρήμα.

Γράφει: Μιχάλης Χατζηστυλιανού
.philenews.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: