31.10.11

ΣτΕ: Eκτός Δημαρχίας ο Πανταζής Χρονόπουλος...


Το Γ' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας απέρριψε την αίτηση του τέως δημάρχου Ζαχάρως Πανταζή Χρονόπουλου με την οποία ζητούσε να ακυρωθεί η από 17.12.2010 απόφαση του γενικού γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

Με την απόφαση αυτή του περιφερειάρχη διαπιστώθηκε ότι η αργία στην οποία έχει...
τεθεί ο Χρονόπουλος με προγενέστερη απόφαση (7.7.2010) του ίδιου περιφερειάρχη εξακολουθεί να ισχύει έως την έκδοση τελεσίδικης αθωωτικής απόφασης, ενώ παράλληλα η ισχύς της εκτείνεται και στη δημοτική περίοδο που άρχισε από την 1η Ιανουαρίου 2011.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πανταζής Χρονόπουλος έχει τεθεί σε αργία, καθώς το 2008 καταδικάστηκε από το Τριμελές Εφετείο Πατρών σε φυλάκιση δέκα μηνών, για παράβαση καθήκοντος, γιατί ως δήμαρχος Ζαχάρως το 2003 αποφάσισε να εργαστούν παράνομα στο Κέντρο Πληροφόρησης Πολιτών, από 15.5.2003 έως 15.11.2004 συμβασιούχοι με σύμβαση μισθώσεως έργου, κατά παράβαση της αρχής της νομιμότητας της διοικήσεως. Και απασχολήθηκαν παράνομα γιατί δεν διέθεταν τα απαιτούμενα προσόντα, ενώ υπήρχαν άλλοι υποψήφιοι που τα διέθεταν.

Στη συνέχεια εξέδωσε χρηματικά εντάλματα ύψους 21.120 ευρώ για την καταβολή της αμοιβής των «παράνομων» προσληφθέντων.

Ο 'Αρειος Πάγος τον Φεβρουάριο του 2011 με την υπ' αριθμ. 298/2011 απόφασή του επικύρωσε την απόφαση του Εφετείου και έτσι πλέον αμετάκλητα ο Χρονόπουλος καταδικάστηκε σε φυλάκιση δέκα μηνών.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πανταζής Χρονόπουλος, κατά τις δημοτικές εκλογές του Νοεμβρίου 2010, επανεξελέγη και πάλι δήμαρχος Ζαχάρως με ποσοστό 52,62%.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας με την υπ' αριθμ. 3376/2011 απόφασή τους απέρριψαν ως αβάσιμη την αίτηση του Χρονόπουλου.

Οι δικαστές έκριναν ότι αρμοδίως τέθηκε σε αργία ο αιτών από το γενικό γραμματέα περιφέρειας και νομίμως εκδόθηκε η απόφαση που αναφέρει ότι παρατείνεται η σε βάρος του αργία και μετά την 1.1.2011, δηλαδή πριν από την εγκατάσταση και ανάληψη καθηκόντων του ως δημάρχου στον Δήμο Ζαχάρως.

Και αυτό, συνεχίζει η δικαστική απόφαση, γιατί «οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 επιβάλλουν στη διοίκηση την λήψη του επίδικου μέτρου, προκειμένου να εξυπηρετηθεί αποτελεσματικά το δημόσιο συμφέρον εν όψει του οποίου έχει θεσπισθεί το εν λόγω διοικητικό μέτρο της αργίας και ειδικότερα προκειμένου να απομακρυνθεί προσωρινά ο νεοεκλεγείς δημοτικός άρχοντας από την ενεργό άσκηση των καθηκόντων του, τα οποία ανάγονται και στο χρονικό διάστημα από την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών και πριν από την εγκατάσταση και ανάληψη καθηκόντων του την 1η Ιανουαρίου 2011, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τον κρίσιμο χρόνο διατάξεις των άρθρων 9 και 52 του Ν. 3852/2010».

από directNEWS.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: