29.4.10

Λάβα και στάχτη κάτω από τα φώτα του Βορρά...

Το βόρειο σέλας απλώνεται πάνω από το σύννεφο καπνού και τέφρας που σκεπάζει το ηφαίστειο Εϊγιαφιαλαγιόκουλ της Ισλανδίας, η δραστηριότητα του οποίου έχει περιοριστεί σηµαντικά. Η έκρηξη του ηφαιστείου αυτού τις δύο προηγούµενες εβδοµάδες προκάλεσε χάος στις αεροπορικές µεταφο ρές της Ευρώπης και τεράστιες απώλειες στις...

αεροπορικές εταιρείες που υπολογίζεται ότι έφθασαν τα 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ, αφού ακυρώθηκαν περίπου 100.000 πτήσεις και περισσότεροι από 10 εκατ. επιβάτες ταλαιπωρήθηκαν επί ηµέρες αποκλεισµένοι σε αεροδρόµια σε όλο τον κόσµο. Ο εσθονός επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ενωσης Σιίµ Κάλας, αρµόδιος για θέµατα Μεταφορών, ανακοίνωσε ότι η Κοµισιόν ζητεί από τις 27 χώρες-µέλη να λάβουν µέτρα για την υποστήριξη των αεροπορικών εταιρειών, όπως η χορήγηση δανείων και η άρση των περιορισµών για νυχτερινές πτήσεις.
Κλικ από τα ΝΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: