1.2.16

Στήριξη Μοσκοβισί...


...στις προσπάθειες αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής...

Τη στήριξη της Κομισιόν στις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής υπογράμμισε ο Ευρωπαίος Επίτροπος, Πιερ Μοσκοβισί, απαντώντας σε...
σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη.
Ο κ. Μοσκοβισί υπενθύμισε ότι το νέο πρόγραμμα βοήθειας περιλαμβάνει τα εξής μέτρα:
εντοπισμό των αδήλωτων καταθέσεων μέσω του ελέγχου των τραπεζικών συναλλαγών σε τραπεζικά ιδρύματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
καθιέρωση προγράμματος εθελούσιας γνωστοποίησης στοιχείων με επιβολή των κατάλληλων κυρώσεων, παροχή σχετικών κινήτρων και εφαρμογή διαδικασιών εξακρίβωσης
έκκληση προς τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παροχή πληροφοριών σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία που απέκτησαν και κατέχουν οι Έλληνες πολίτες, και εξεύρεση τρόπου αξιοποίησης αυτών των δεδομένων
επανάληψη του αιτήματος για τεχνική βοήθεια στο ζήτημα της φορολογικής διαχείρισης και πλήρης αξιοποίηση της στήριξης αυτής για ανάπτυξη ικανοτήτων
δημιουργία περιουσιολογίου για την καλύτερη διεξαγωγή ελέγχων
θέσπιση νομοθετικών μέτρων για τον εντοπισμό (σταθερών ή κινητών) δεξαμενών αποθήκευσης για την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων
δημιουργία βάσης δεδομένων για την παρακολούθηση του ισολογισμού των μητρικών-θυγατρικών εταιρειών με σκοπό τη βελτίωση των κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου για τη μεταβιβαστική τιμολόγηση
Ο Ευρωπαίος Επίτροπος εξέφρασε παράλληλα, τη βεβαιότητα ότι χάρη σ’ αυτά τα μέτρα, η Ελλάδα θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει άμεσα το ζήτημα των κρυφών περιουσιακών στοιχείων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: