8.11.11

Κλήρωσε: Παπαδήμος...


Τελικά, ο Λουκάς Παπαδήμος θα είναι ο πρωθυπουργός της μεταβατικής κυβέρνησης. Μένουν μόνο μικρές λεπτομέρειες σχετικά με ... το πλαίσιο της νέας κυβέρνησης για να έχουμε σε λίγες ώρες την αλλαγή του σκηνικού...

Δεν υπάρχουν σχόλια: