20.9.21

Εργασία κατά ψευδο-αυτοαπασχόλησης...


Μια αρκετά ρεαλιστική, αν και ταυτόχρονα ελλιπή και άνιση από χώρα σε χώρα εικόνα της επισφάλειας που χαρακτηρίζει τους περίπου 23 εκατ. εργαζομένους σε ψηφιακές πλατφόρμες δίνει το ψήφισμα της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που πέρασε με συντριπτική πλειοψηφία την περασμένη Πέμπτη. Το ψήφισμα επιχειρεί να δεσμεύσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εν όψει της... νομοθετικής πρωτοβουλίας της για κοινούς κανόνες στα 27 κράτη-μέλη της Ε.Ε. για τους εργαζομένους σε αυτό το ραγδαία αναπτυσσόμενο και σχεδόν εντελώς αρρύθμιστο πεδίο απασχόλησης, στο οποίο ο χώρος εργασίας εξαϋλώνεται ή περιορίζεται στην οθόνη ενός κινητού και στη σέλα μιας μοτοσικλέτας.

Οπως επισημαίνουν οι ευρωβουλευτές, οι ψηφιακές πλατφόρμες εργασίας απέφεραν παγκόσμια έσοδα τουλάχιστον 52 δισ. δολαρίων το 2019, από τα οποία το 70% συγκεντρώθηκε στις ΗΠΑ (49%) και στην Κίνα (22%), αλλά μόνον το 11% στην Ευρώπη. Ομως, με δεδομένη τη δυναμική που δημιούργησε η πανδημία -σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, το 70% των Ευρωπαίων καταναλωτών που «ανακάλυψαν» τις online παραγγελίες στη διάρκεια των λοκντάουν δηλώνει ότι θα συνεχίσει να τις χρησιμοποιεί και μετά την επιστροφή στην «κανονικότητα»- οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν το επείγον της νομοθετικής παρέμβασης της Ε.Ε.

Κεντρική ιδέα του ψηφίσματος είναι ότι οι απασχολούμενοι στις πλατφόρμες είναι εργαζόμενοι - υπογραμμίζοντας την επικαιρότητα της συζήτησης που άνοιξε και στη χώρα μας με αφορμή τις αποκαλύψεις για την efood. «Η λανθασμένη ταξινόμηση ορισμένων εργαζομένων σε πλατφόρμες ως αυτοαπασχολουμένων... προκαλεί αβεβαιότητα και τους στερεί την πρόσβαση στα εργασιακά δικαιώματα, την κοινωνική προστασία, τα δικαιώματα και την εφαρμογή των σχετικών κανόνων», αναφέρει το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου. Για να προβάλουν τον μονόδρομο μιας ενιαίας πανευρωπαϊκά ρύθμισης της απασχόλησης στις ψηφιακές πλατφόρμες ως εξαρτημένης εργασίας, με όλα τα συνακόλουθα δικαιώματα, οι ευρωβουλευτές θυμίζουν ότι «μεγάλος αριθμός δικαστικών και διοικητικών αποφάσεων σε εθνικά ανώτατα δικαστήρια και στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΔΕΕ), σχετικά με την εργασία σε πλατφόρμα, ιδίως στους τομείς των μεταφορών και της διανομής τροφίμων, έχει επιβεβαιώσει την ύπαρξη σχέσης εργασίας» αντί της ψευδο- αυτοαπασχόλησης.

Προχωρώντας στο «διά ταύτα» και με δεδομένο ότι αφ’ ενός τα περισσότερα κράτη-μέλη παραμένουν απρόθυμα να εκχωρήσουν στην Ε.Ε. την εργασιακή πολιτική και ότι αφ’ ετέρου τις πολιτικές ομάδες τις χωρίζουν αβυσσαλέες διαφορές αντίληψης για τις πολιτικές απασχόλησης, το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου προτείνει μια «σολομώντεια» λύση ως κοινό κανόνα στους «27» της Ε.Ε. για την εργασία στις πλατφόρμες: καλεί την Κομισιόν να εντάξει στην επικείμενη πρότασή της «μαχητό τεκμήριο σχέσης εργασίας για τους εργαζομένους σε πλατφόρμες, σύμφωνα με τους εθνικούς ορισμούς όπως ορίζονται στην αντίστοιχη νομοθεσία των κρατών-μελών ή στις συλλογικές συμβάσεις, σε συνδυασμό με την αντιστροφή του βάρους της απόδειξης».

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Οτι όταν οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμες αμφισβητούν ενώπιον δικαστηρίου τον χαρακτηρισμό τους ως αυτοαπασχολουμένων να εναπόκειται στον εργοδότη να αποδείξει ότι δεν υπάρχει σχέση εργασίας. Βέβαια -σπεύδουν να σημειώσουν οι ευρωβουλευτές, αποκαλύπτοντας τον πόλεμο των διατυπώσεων ανάμεσα στις πολιτικές ομάδες- «το μαχητό τεκμήριο μιας σχέσης εργασίας δεν πρέπει να οδηγεί στον αυτόματο χαρακτηρισμό όλων των εργαζομένων σε πλατφόρμα ως εργαζομένων».

Κατά τα λοιπά, οι ευρωβουλευτές ζητούν μεταξύ άλλων:

■ η νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ορίζει σαφή κριτήρια για την αναγνώριση του καθεστώτος των ψηφιακών πλατφορμών εργασίας ως εργοδοτών, εταιρειών (προσωρινής) απασχόλησης ή διαμεσολαβητών

■ να εκδοθεί οδηγία για την καλύτερη καταπολέμηση της ψευδο-αυτοαπασχόλησης, ώστε να καλύπτονται όσοι εργαζόμενοι σε πλατφόρμα πληρούν τις προϋποθέσεις που χαρακτηρίζουν μια σχέση εργασίας βασιζόμενη στην πραγματική απόδοση της εργασίας και όχι στην περιγραφή της σχέσης από τα μέρη

■ να καταγραφούν και να αναγνωριστούν οι ιδιαίτεροι κίνδυνοι υγείας και ασφάλειας που διατρέχουν οι εργαζόμενοι στις πλατφόρμες (π.χ. οδικά ατυχήματα, απρόβλεπτα ωράρια εργασίας, ανταγωνιστικά περιβάλλοντα, υπερφόρτωση πληροφοριών και απομόνωση), καθώς και το δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος και επαγγελματικής νόσου

■ να εξασφαλιστεί ότι η χρήση αλγορίθμων στην εργασία είναι διαφανής, αμερόληπτη, αξιόπιστη και δεοντολογική για τους εργαζομένους.

Η Ευρωβουλή στηρίζει το AnimaSyros
Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα στηρίζει φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Animation της Σύρου, AnimaSyros. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί σε υβριδική μορφή από τις 22 έως τις 26 Σεπτεμβρίου. Το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου, 4.30-6.00 μ.μ. διοργανώνεται δημόσια συζήτηση με τίτλο «Τι έχει κάνει η Ευρώπη για μένα;». Ο επικεφαλής του Ε.Κ. στην Ελλάδα, Κώστας Τσουτσοπλίδης, συνομιλεί με τον Φωκίωνα Ξένο, animator και σκηνοθέτη και με νέους εκπροσώπους της animation κοινότητας με αφορμή τη 40ή επέτειο από την ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ε. Η δράση έχει στόχο να προκαλέσει την ελληνική κοινότητα animation στη δημιουργία μιας σύντομης ταινίας animation για το παρόν και το μέλλον της Ευρώπης. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συζήτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του AnimaSyros…

Χριστίνα Κοψίνη

Εφημερίδα των Συντακτών

Δεν υπάρχουν σχόλια: