29.4.17

Πάνω από 18,5 δισ. ευρώ εξανεμίστηκαν την περίοδο των Μνημονίων...

Μισθολογική συρρίκνωση που ξεπερνά τα 18,5 δισ. ευρώ υπέστησαν την περίοδο των Μνημονίων (2010-2016) τα εισοδήματα των φορολογουμένων λαμβάνοντας υπόψιν στατιστικά στοιχεία τα...
οποία βασίζονται στα δηλωθέντα και φορολογητέα εισοδήματα τους τα τελευταία 7 χρόνια της οικονομικής κρίσης.

Έτσι, ενώ στην αρχή της κρίσης το 2010 (οικονομικό έτος 2009) είχαν δηλωθεί στην Εφορία 100 δισ. ευρώ από 5.694.978 φορολογούμενους, επτά χρόνια αργότερα τα φορολογητέα εισοδήματα του 2016 (οικονομικό έτος 2015) μετά βίας ξεπέρασαν τα 82 δισ. ευρώ παρότι την ίδια χρονιά είχε αυξηθεί ο αριθμός των φορολογουμένων στα 6.194.233.

Τα κυριότερα θύματα των προγραμμάτων λιτότητας και των περικοπών στις αποδοχές των εργαζομένων ήταν οι μισθωτοί, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι συνταξιούχοι.

Ενδεικτικά στοιχεία της τραγικής οικονομικής κατάστασης στην οποία περιήλθαν εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριών είναι ότι την 7ετία των Μνημονίων αυξήθηκαν κατά 1.286.595 τα νοικοκυριά ή οι άγαμοι (56,2% επί του συνόλου των φορολογουμένων) που δηλώνουν εισόδημα στην εφορία κάτω των 10.000 ευρώ ετησίως.

Την ίδια περίοδο, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία μειώθηκε κατά 25% το μέσο ετήσιο εισόδημα κάθε νοικοκυριού από 17.652 ευρώ το 2009 στα 13.254 το 2016.

Τις μεγαλύτερες εισοδηματικές απώλειες την περίοδο 2010-2016 είχαν οι μισθωτοί των οποίων το μέσο ετήσιο φορολογητέο εισόδημα μειώθηκε κατά 23.5% (από 19.862 ευρώ μέσο εισόδημα το 2009 δήλωσαν μέσο εισόδημα το 2016 μόλις 15.192 ευρώ).

Ανάλογη συρρίκνωση υπέστησαν και τα εισοδήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών (σε ποσοστό 19,91%) καθώς ενώ το 2009 είχαν δηλώσει μέσο εισόδημα 24.592 ευρώ το 2016 μειώθηκε στα 19.695 ευρώ.

Στην τρίτη θέση από πλευράς εισοδηματικών απωλειών είναι οι συνταξιούχοι με μείωση του μέσου εισοδήματος κατά 18,4% (από 16.555 ευρώ μέσο εισόδημα το 2009 σε 13.502 ευρώ το 2016)...

Δεν υπάρχουν σχόλια: