29.3.12

Η τέχνη.. γυμνή


Ο καθεδρικός ναός της Κολωνίας δεσπόζει στο βάθος της φωτογραφίας, το βλέμμα όμως στρέφεται στις ακτιβίστριες που μάχονται με το γυμνό τους σώμα για έναν καλύτερο κόσμο. Η ζωγράφος αποτυπώνει στο σώμα μελών της κίνησης Ζωγραφίζουμε Για Εναν Καλύτερο Κόσμο τα έργα «Το ...
φιλί» (αριστερά) του Γκούσταβ Κλιμτ και «Καθισμένη γυναίκα» του Εγκον Σίλε, ως μέρος ενός εικαστικού χάπενινγκ που διοργάνωσε το περιοδεύον μουσείο της Κολωνίας. Το σκεπτικό πίσω από την εκδήλωση είναι ότι οι άνθρωποι αποκτώντας πάνω στα γυμνά σώματά τους έργα διάσημων ζωγράφων μετατρέπονται σε αντικείμενα τέχνης και φέρνουν έμπνευση, μέσω ακριβώς της τέχνης αυτής, σε ανθρώπους από κάθε κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον. Λίγο αργότερα οι γυναίκες βγήκαν βόλτα στους δρόμους της Κολωνίας, η Αστυνομία όμως τους απαγόρευσε να φθάσουν στον καθεδρικό ναό και στο κέντρο της πόλης. Αλλες 150 πόλεις της Γερμανίας αναμένεται να φιλοξενήσουν το περιοδεύον μουσείο με τα έργα γνωστών ζωγράφων αποτυπωμένα σε σώματα γυναικών....
Klik από τα NEA

Νέο σύστημα για μισθούς και προαγωγές...


Νέο πλαίσιο για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων από του χρόνου. Θα βαθμολογούνται οι επιδόσεις τους με βάση συγκεκριμένους στόχους. Οσοι πετυχαίνουν τις προβλέψεις θα λαμβάνουν μπόνους που θα φτάνει και τον έναν μισθό τον χρόνο
Νέο σύστημα για μισθούς και προαγωγές

Από την...

επίτευξη των ατομικών και ομαδικών στόχων που θα καθορίζονται ανά έτος αλλά και την αξιολόγηση της συμπεριφοράς, της διοικητικής ικανότητας και της απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων θα αποδίδονται πλέον οι μισθολογικές αυξήσεις αλλά και οι προαγωγές σε ανώτερους βαθμούς για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο και στους ΟΤΑ, όπως προβλέπει σχέδιο προεδρικού διατάγματος που παρουσίασε χθες ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Δ. Ρέππας.

• Oλόκληρο το ρεπορτάζ στην έντυπη έκδοση του «Εθνους»

Φρένο σε πριμ και προαγωγές έως το 2015...


Κάθε υπάλληλος θα υπογράφει με τον προϊστάμενό του «συμβόλαιο απόδοσης» με ατομικούς στόχους...
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΟΥΤΟΥΣΗ
Στον πάγο μπαίνουν για τα επόμενα δύο έτη οι προαγωγές των δημοσίων υπαλλήλων, με αποτέλεσμα να μην εισπράξουν και τις αντίστοιχες μισθολογικές αυξήσεις που προβλέπονται λόγω της μετάβασης από κάποιον βαθμό σε ανώτερο. Χωρίς...
και το πριμ αποδοτικότητας που προβλέπει το νέο μισθολόγιο θα μείνουν οι υπάλληλοι έως το 2015.
Το νέο σύστημα αξιολόγησης με την καθιέρωση επίτευξης συγκεκριμένων στόχων για τους δημοσίους υπαλλήλους, βάσει των οποίων θα γίνονται οι προαγωγές, αλλά και για τις οργανικές μονάδες του Δημοσίου περιλαμβάνεται στο προεδρικό διάταγμα που παρουσιάστηκε χθες από την ηγεσία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και έπειτα από διαβούλευση μιας εβδομάδας θα αποσταλεί προς έγκριση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ωστόσο η έναρξη εφαρμογής του συστήματος τοποθετείται στις αρχές του 2013 και με δεδομένο ότι προβλέπεται η αξιολόγηση να είναι ετήσια, τα πρώτα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα στις αρχές του 2014, οπότε και θα δοθεί το πράσινο φως για προαγωγές.

Η ΕΝΑΡΞΗ. Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Δημήτρης Ρέππας, οι πρώτοι στόχοι, που προβλέπει το νέο σύστημα, θα καθοριστούν στο τέλος του 2012 καθώς, όπως ορίζει το σχέδιο προεδρικού διατάγματος, «κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Νοεμβρίου έως την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους καθορίζονται τόσο σε επίπεδο οργανικών μονάδων όσο και σε ατομικό επίπεδο οι εν γένει προτεραιότητες και στόχοι για το επόμενο ημερολογιακό έτος».
Ο κ. Ρέππας χαρακτήρισε το σχέδιο προεδρικού διατάγματος «πρωτόγνωρη δουλειά για τη δημόσια διοίκηση», ενώ ο πρόεδρος της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής και σύμβουλος Επικρατείας Μιχάλης Βηλαράς μίλησε για στοίχημα και υποστήριξε ότι με το διάταγμα «θα προσδώσουμε προστιθέμενη αξία στο βαθμολόγιο και στο μισθολόγιο».
Η διαδικασία καθορισμού των στόχων ξεκινά από τους υπουργούς ή τα ανώτατα όργανα κάθε φορέα, που θα πρέπει να προσδιορίσουν σαφείς προτεραιότητες στον τομέα ευθύνης τους και να θέσουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την κατάρτιση των απαιτούμενων επιχειρησιακών σχεδίων και την επίτευξη των στόχων.
Τα επιχειρησιακά σχέδια καταρτίζονται από τους γενικούς γραμματείς των υπουργείων ή τα αντίστοιχα αρμόδια όργανα των υπόλοιπων φορέων του Δημοσίου και περιλαμβάνουν συγκεκριμένους στόχους ανά υπηρεσία, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, καθώς και τους διαθέσιμους πόρους και τα μέσα υλοποίησής τους.
Στη συνέχεια οι κατώτερες βαθμίδες προϊσταμένων - γενικοί διευθυντές, διευθυντές, τμηματάρχες κ.ά. - αναλαμβάνουν την εξειδίκευση των στόχων και τον επιμερισμό τους σε ετήσια βάση ανά υπάλληλο. Η υλοποίηση των στόχων, τόσο σε επίπεδο οργανικής μονάδας όσο και ατομικά για κάθε υπάλληλο, ελέγχεται ανά τρίμηνο και εφόσον κριθεί αναγκαίο γίνονται οι απαιτούμενες τροποποιήσεις.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ. Με βαθμολογική και μισθολογική στασιμότητα θα βρεθούν αντιμέτωποι όσοι δημόσιοι υπάλληλοι κριθούν ανεπαρκείς και δεν πετύχουν τους στόχους αξιολόγησης. Τρία είναι τα βασικά κριτήρια που θα αποτελέσουν τη βάση αξιολόγησης: η διοικητική ικανότητα, η συμπεριφορά και η απόδοση κάθε υπαλλήλου.
Στο τέλος κάθε έτους κάθε δημόσιος υπάλληλος θα είναι υποχρεωμένος να υπογράφει με τον προϊστάμενό του ένα «συμβόλαιο απόδοσης» στο οποίο θα καταγράφονται αναλυτικά οι ατομικοί στόχοι του υπαλλήλου και η συμβολή τους στην επίτευξη των συνολικών στόχων του φορέα, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους, τα αναμενόμενα αποτελέσματα κάθε ενέργειας ή δράσης, οι δείκτες μέτρησης επίτευξης των στόχων, τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.
Οι υπάλληλοι δεν θα αξιολογούνται από τους άμεσους προϊσταμένους τους, αλλά από εκείνους της ανώτερης οργανικής μονάδας. Για παράδειγμα, αν ανήκουν σε κάποια διεύθυνση υπουργείου, αρμόδιος για την αξιολόγησή τους δεν θα είναι ο διευθυντής τους, αλλά ο γενικός διευθυντής υπό την εποπτεία του οποίου βρίσκεται η διεύθυνση.
Οι άμεσοι προϊστάμενοί τους θα έχουν ωστόσο ρόλο εισηγητή στο πλαίσιο της αξιολόγησης, με ιδιαίτερη βαρύτητα ειδικά για τα κριτήρια διοικητικής ικανότητας και συμπεριφοράς για τα οποία δεν προβλέπεται βαθμολόγηση μέσω μορίων, σε αντίθεση με το κριτήριο απόδοσης του υπαλλήλου όπου ορίζονται συγκεκριμένοι δείκτες και βαθμολογούνται.
«Αυτό που κάνουμε είναι προϊόν όχι απλώς μιας τυφλής διαδικασίας βάσει μορίων, αλλά μιας διαδικασίας αξιοκρατικής», ανέφερε ο κ. Ρέππας.
Για τις εκθέσεις αξιολόγησης προβλέπονται πάντως τυποποιημένα έντυπα και θα γίνονται μόνον ηλεκτρονικά, ενώ κάθε υπάλληλος θα πρέπει να ενημερώνεται για την έκθεση αξιολόγησής του έως τις 10 Φεβρουαρίου κάθε έτους και θα έχει δικαίωμα υποβολής ενστάσεων είτε για μεροληψία του αξιολογητή είτε για ανακρίβεια όσων περιλαμβάνονται σε αυτήν...
ΝΕΑ.

Οι εφημερίδες σήμερα....ΗΜΕΡΗΣΙΑ. Κρίσιμο τεστ με ΔΕΠΑ.
ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ.Πως θα αξιολογούνται 720.000 δημόσιοι υπάλληλοι.

Oι εφημερίδες σήμερα...ΤΑ ΝΕΑ. Νέο πλήγμα για τους υπαλλήλους.
ΕΘΝΟΣ.ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Νέο πλαίσιο για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων από του χρόνου. Θα βαθμολογούνται οι επιδόσεις τους με βάση συγκεκριμένους...

Ο Ωνάσης, η Τζάκι, η "Φρείκη" ...


Βασιλιάδες κι άλλα μοιραία πρόσωπα της ελληνικής ιστορίας, στο εξώφυλλο του Time...

Τα εξώφυλλα καλύπτουν την περίοδο από το 1923 μέχρι το 1968. Το...

τελευταίο (Αριστοτέλης Ωνάσης και Τζάκι Ωνάση) , στις 25 Οκτωβρίου του '68, ένα χρόνο μετά την εγκαθίδρυση της Χούντας των Συνταγματαρχών.
Η παρουσίαση από το Lifo:

Ελευθέριος Βενιζέλος /18 Φεβρουαρίου 1924
Το υπουργικό συμβούλιο που σχηματίστηκε από τον κ. Γεώργιο Καφαντάρη ορκίστηκε σήμερα στην Αθήνα. Ο πρωθυπουργός Καφαντάρης δήλωσε ότι θα ακολουθήσει την πολιτική του κυρίου Βενιζέλου προκειμένου να πραγματοποιηθεί εσωτερική συνεννόηση σχετικά με το ερώτημα της μοναρχίας και να καλλιεργηθούν φιλικές σχέσεις με τις ξένες δυνάμεις. Το υπουργικό συμβούλιο αποτελείται από βενιζελικούς.


Γεώργιος ΙΙ / 4 Νοεμβρίου 1940Από τότε που ξεκίνησε ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος, 14 μήνες πριν, τα Βαλκάνια βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Περιοδικοί φόβοι σπέρνουν πανικό και μετά φεύγουν, επειδή με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο οι γειτονικές δυνάμεις τα καταφέρνουν χωρίς αιματοκύλισμα. Η Ρουμανία κατακλύστηκε από την επιδρομή του γερμανικού στρατού. Η Βουλγαρία παίρνει οδηγίες από τον Άξονα. Ακόμα και η Γιουγκοσλαβία, η οποία έχει σχετικά μεγάλο, καλά εκπαιδευμένο στρατό, πήρε το δρόμο της εκτόνωσης. Αυτή την εβδομάδα ήταν η σειρά της τελευταίας χώρας, της πιο αδύναμης χώρας των Βαλκανίων, αλλά πρόκειται για μια χώρα που φαίνεται αποφασισμένη να αντισταθεί.


Αλέξανδρος Παπάγος / 16 Δεκεμβρίου, 1940Οι Έλληνες ξεχύθηκαν. Πίεσαν προς τα βόρεια, διέσχισαν τους βάλτους πέρα από τη λίμνη Butrinto που οι Ιταλοί θεωρούσαν απροσπέλαστους. Μπήκαν ολόκληροι μέσα σε παγωμένα νερά, σπρώχνοντας τα όπλα τους πάνω σε σχεδίες. Διέσχισαν τα βουνά από την ανατολή και έβαλαν τα όπλα τους σε υψώματα. Οι Ιταλοί έβαλαν φωτιά σε πόλεις και αποσύρθηκαν την ακτή, αφήνοντας στους Έλληνες ένα αντιτορπιλικό, κατεστραμμένο από αγγλικές βόμβες.


Δαμασκηνός / 1η Οκτωβρίου, 1945
Ο πόλεμος είναι κακό πράγμα: αλλά το να υποκύπτεις στις διαταγές άλλων κρατών είναι ακόμα χειρότερο. Η ειρήνη, αν την κρατήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις, τελικά θα αντισταθμίσει τις απώλειές μας, αλλά αν υποκύψουμε θα χάσουμε οριστικά όλες τις αξίες μας… Σε όλους όσους από εσάς που αυτοαποκαλείστε άντρες της ειρήνες, σας λέω: δεν είσαστε ασφαλείς παρά μόνο αν έχετε άντρες της πράξης στο πλευρό σας. – Θουκυδίδης

Οι σύγχρονοι Έλληνες χρειάστηκαν έναν άντρα της πράξης- αυτόν που «συγκράτησε τα πλήθη, σεβόμενος τις ελευθερίες τους.» Ο άντρας αυτός είναι ο αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός.


Βασιλιάς Γεώργιος ΙΙ / 24 Φεβρουαρίου 1947
Το καρναβάλι δεν έφτασε στην Αθήνα στις απόκριες την προηγούμενη εβδομάδα. Οι άνθρωποι δεν βγήκαν στους δρόμους ακολουθώντας το γαϊτανάκι (ψεύτικο γαϊδούρι, σχηματισμένο από δύο κλόουν) όπως τα προηγούμενα χαρούμενα χρόνια. Η περίοδος μόνο υπενθύμισε ότι η Ελλάδα είναι μια από τις πιο δυστυχισμένες χώρες της Ευρώπης.

Στο ξενοδοχείο Ακροπόλ Παλάς της Αθήνας, μια επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών παρακολουθούσε μάρτυρες που κατέθεταν σχετικά με την εμπλοκή της Ελλάδας με τους γείτονές της από το Βορρά.


Φρειδερίκη / 26 Οκτωβρίου 1953
«Να είσαι όπως οποιαδήποτε Αμερικανίδα – απλή», είπε ο παριζιάνος σχεδιαστής ρούχων, Jean Desses το προηγούμενο καλοκαίρι, όταν η αγαπημένη του πελάτισσα δήλωσε ότι σχεδίαζε ένα ταξίδι στις ΗΠΑ και χρειαζόταν μερικά καινούρια ρούχα. Η βασίλισσα της Ελλάδας, η μικρόσωμη, αυθάδης κυρία, εκτίμησε τις συμβουλές του. Είχε μόνο μία βασιλική απαίτηση: «Έχω μικροσκοπική μέση, και θέλω να τη δείξω.»


Σταύρος Νιάρχος / 6 Αυγούστου 1956
Τεμπέλικη σαν σύννεφο, η σκούνα με τα τρία κατάρτια με το όνομα Creole διέσχισε την προηγούμενη εβδομάδα τα νερά της ισπανικής ακτής. Η σκούνα μήκους 190 ποδιών, το μεγαλύτερο ιδιωτικό σκάφος του κόσμου, έπλεε πέρα από ασημένια νερά και χωριά σε παστέλ χρώματα. Τα ηλιόλουστα απογεύματα, όταν το σκάφος ήταν αραγμένο στην ακτή, οι επιβάτες βουτούσαν στα θερμά νερά ή καθόταν στα παραλιακά καφέ. Τη νύχτα, γαντοφορεμένοι υπηρέτες γλιστρούσαν αθόρυβα μεταξύ των καλεσμένων μέσα σε μια απαλά φωτισμένη τραπεζαρία, διακοσημένη με ένα πίνακα γάλλου ιμπρεσιονιστή.


Μαρία Κάλλας / 29 Οκτωβρίου 1956


Κάποτε η πριμαντόνα ήταν η αναντικατάστατη κυρία της όπερας, ένα πλάσμα από άλλο πλανήτη που τρεφόταν με αναγνώριση, ντυνόταν με συγχαρητήρια και διάβαινε ένα μονοπάτι στρωμένο με χρήματα, κοσμήματα και εραστές. Γι ‘αυτήν ο πραγματικός κόσμος ήταν μόνο μια προέκταση του απίθανου κόσμου της όπερας, ένας κόσμος με παθιασμένα μίση, θυελλώδεις έρωτες και εξωφρενική κινησιολογία.


Βασιλιάς Κωνσταντίνος / 28 Απριλίου 1967

Ακρόπολη, φωτισμένη από τη σελήνη, πάνω από μια ειρηνική πόλη, ετοιμαζόταν να αποσυρθεί για τη νύχτα στην Αθήνα, τον τόπο καταγωγής της δημοκρατίας και τόπο στον οποίο η δημοκρατία υποφέρει. Βραδινοί διαβάτες περπατούσαν στα στενά της Πλάκας, γεμάτη με εστιατόρια και ταβέρνες, και η κίνηση αραίωνε στο κέντρο της πόλης. Τότε, μερικά λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, σκοτεινές φιγούρες ντυμένες με ρούχα μάχης εμφανίστηκαν παντού. Στρατιώτες ξεγλίστρησαν από στρατώνες της Αθήνας και όλης της Ελλάδας.


Αριστοτέλης Ωνάσης και Τζάκι Ωνάση / 25 Οκτωβρίου 1968
Όσοι ήταν στο πάρτι που έγινε στη θαλαμηγό «Χριστίνα» τον περασμένο Αύγουστο δεν θα ξεχάσουν ποτέ εκείνη τη νύχτα. Ενώ οι καλεσμένοι φλέρταραν, έπιναν, έτρωγαν και χόρευαν, μια ορχήστρα με μπουζούκι έπαιζε μουσική. Ο οικοδεσπότης άκουγε τη μουσική με μια δόση μελαγχολίας ενώ οι μουσικοί έπαιζαν το αγαπημένο του τραγούδι«πικρά καλοκαίρια, έμαθα κοντά σου να περνώ…»

Θα γυρίσει και η Ντόρα; ...


Μιχελάκας: Ρωτήστε την ίδια...


Στο "Kontra" , του Κουρή βρέθηκε απόψε ο Μιχελάκας. Τον ρώτησαν, με αφορμή την επιστροφή του Μαργαρίτη Τζίμα, ποια είναι η θέση του για την επιστροφή και των άλλων διαγραμμένων.
"Το...

προσκλητήριο της Ν.Δ. αφορά όλη την κοινωνία" , απάντησε η εξέχουσα αυτή προσωπικότητα της πολιτικής μας ζωής.
Κι όταν του ζήτησαν να το κάνει λιανά, απάντησε πως-μιλάμε, για μεγάλο Μιχελάκα! - οι βουλευτές είναι μέρος της κοινωνίας.
Κι όταν μοιραία τον ξαναρώτησαν, αν σ' αυτήν την-κακούργα-κοινωνία ανήκει και η Ντόρα Μπακογιάννη, τους αποστόμωσε με τη φοβερή απάντηση, "ρωτήστε την ίδια" ...

Το βράδυ των εκλογών θα βρίσκομαι σε τηλεοπτικό σταθμό...


Σκασίλα μας, βέβαια, αλλά επειδή το μάθαμε, σας το λέμε. Ο-παρουσιάζων εσχάτως, έντονα συμπτώματα τηλεοπτικής στέρησης-Χατζηνικολάου καλεσμένος (σε σοβαρή εκπομπή πήγε) του Κωστόπουλου, δήλωσε πως...

"το βράδυ των εκλογών θα βρίσκομαι σε τηλεοπτικό σταθμό" .
Η εκπομπή θα προβληθεί την Παρασκευή το βράδυ κι απ' ότι μάθαμε, δε διευκρίνισε αν αυτό το κανάλι θα 'ναι το ALTER, ή εν πάση περιπτώσει, αν θα είναι οικοδεσπότης, ή καλεσμένος.
Σκοτεινός τύπος...

28.3.12

Πήγε να τον πατήσει αυτοκίνητο...


Ποιον; Τον υιό, τον υιό (Ψυχάρη) . Το μεσημεράκι, γύρω στη 1, κατέβαινε φουριόζος την Κανάρη και στο ύψος της πλατείας, πήγε να περάσει-έτσι κακομαθημένος και απρόσεκτος, όπως είναι-το φανάρι με κόκκινο.
Ο...

οδηγός ενός αυτοκινήτου που ξεκίναγε εκείνη την ώρα, πάτησε αμέσως φρένο και του κόρναρε.
Ο... (βάλτε εσείς ό,τι θέλετε μπροστά από τ' όνομα) Ανδρέας σήκωσε το χέρι, χαιρέτισε τον οδηγό (μ' ένα ύφος που είχε κάτι μεταξύ Μουσολινικής μεγαλοπρέπειας και Λονδρέζικης αβροφροσύνης) και κατηφόρισε προς την "Βιβλιοθήκη" , στο κάτω μέρος της πλατείας...


Στη φωτό, με τον μπαμπά παίρνουν την ευλογία του Αρχιεπίσκοπου

Συναισθηματικοί παροξυσμοί...


Από την tsaousa


Χοντρά ψέματα, βαρβάτα, απροκάλυπτα, βλακώδη, μασκαρεμένα σαν αλήθειες σε οίκο ανοχής.

Δεν βλέπαμε; Δεν ξέραμε; Δεν υποψιαστήκαμε την ποικιλοτρόπως επαναλαμβανόμενη επωδό στο...

πασίγνωστο γαλλικό τραγουδάκι «Tout va tres bien Madame la Marquise»;
Δεν το πιστεύω.
Δεν ήξερες, δεν ρώταγες, λέει θυμόσοφα ο λαός.
Εσύ και εγώ δηλαδή. Εσύ και εγώ, που όταν τα ψέματα τελείωσαν, κοιταχθήκαμε επίμονα, αμήχανα, μην πιστεύοντας στα μάτια μας.
Με «μάτια ορθάνοιχτα κλειστά» η ελληνική εκδοχή της αυτοτύφλωσης και ένα ερώτημα να τριβελίζει τα μυαλά μας. Μα είναι δυνατόν;
Αίφνης το συναίσθημα οργής που πλημμύρισε το θυμικό, προσέφερε μία υποψία βλέμματος στην πολύχρονη απληστία μας.

Στις καινούργιες συγκυρίες αδυνατώ να εστιάσω. Το βλέμμα δεν μας βοηθά.
Η «Περί τυφλότητας» πραγματεία του Ζ. Σαραμάγκου δεν βοηθά επίσης.
Προτιμάμε αυτό που ξέρουμε. Αυτό που βλέπαμε, αυτό που ακούγαμε για χρόνια.
Προτιμάμε ένα καλοφορεμένο ψέμα, από μία κακοφορμισμένη αλήθεια. Μία οφθαλμαπάτη, που προτείνει άφθονο νερό στην έρημο, παρά τη ξεραΐλα της πραγματικότητας.
Πιαστήκαμε κορόιδα; Εκεί που νομίζαμε πως την είχαμε βολέψει;
Για αυτό θυμώνουμε, αγανακτούμε, εξοργιζόμαστε, μουντζώνουμε. Τα μούτρα μας κυρίως, ενώ οι καθρέφτες μας βγάζουν τη γλώσσα, απορώντας που ξαφνικά βρήκαμε το φως μας.
Ε...ναι, άσχημο συναίσθημα να βρούμε έξαφνα το φως μας. Με τον ήλιο να μας στραβώνει αλύπητα.

«Πείτε την αλήθεια στο λαό», ακούς να σου λένε και τρελαίνεσαι.
Μα πού τέλος πάντων βρίσκεται αυτή η γαμημένη αλήθεια; Στα ψέματα που επιμελώς καταπίναμε;
Αν πάλι μπείτε μπροστάρηδες και φωνάξετε έγκαιρα «Ο Βασιλιάς είναι γυμνός» κανείς δεν θα σας δει με καλό μάτι. Οι άλλοι δεν περιμένουν την αλήθεια.
Στην απελπισία της καθημερινής επιβίωσης, τα καταπραϋντικά ψευτοέμπλαστρα, ανακούφιζαν περιστασιακά τον πανικό μας.
Για χρόνια εξαργύρωναν τη σιωπή μας. Πανάκριβα.
Εμείς πληρώναμε το λογαριασμό. Πάντα.
Οι άλλοι κρατούσαν τα ρέστα. Πάντα.
Ταπί και ψύχραιμοι λοιπόν;
Σε συναισθηματικό παροξυσμό, η ψυχραιμία εύκολα ξεχνιέται. Σε τι να μας χρησιμεύσει άλλωστε; Ο παροξυσμός ωστόσο, δεν απαλύνει τα συναισθήματα. Τα διαστρεβλώνει. Εν βρασμώ ψυχής, κανείς δεν συναλλάσσεται πλέον. Κανείς δεν συμπεριφέρεται με την παραδοσιακή ανεκτικότητα του μαλάκα. Κανείς δεν ανέχεται τη κοροϊδία της ανευθυνοϋπεύθυνης λαμογιάς.
Τέρμα τα ψέματα. Τώρα που τελειώνουν τα παλιά ψέματα, ολοκαίνουργια μας περιμένουν στη γωνία.

«Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιο», θα μου πείτε. Σύμφωνοι.

Μα λησμονήσαμε πως η ανθρώπινη όραση είναι περιορισμένη, ελλιπής, η ακοή προβληματική, η επιθυμία επιβίωσης ενστικτώδης, η αλήθεια απρόσιτη, το ψέμα πολυμήχανο, ο φόβος παντοδύναμος, η αγανάκτηση φευγαλέα, η οργή ανήμπορη.
Οι αλλοιώσεις της κοινωνικής συνείδησης, προέρχονται από συναισθηματικές ασυνέπειες. Οι συναισθηματικές προσποιήσεις δεν εκλογικεύονται.

Όσο πιο πολύ «χαμογελάς» στον προϊστάμενο, ενώ θέλεις να τον «ξεσκίσεις», τόσο περισσότερο αυτοπαγιδεύεσαι.

Το χαμόγελο του μίσους δεν παγιδεύει τους άλλους. Εμάς κατατροπώνει. Ένας λαβύρινθος, από όπου δεν ξεφεύγουμε εύκολα. Υπεκφυγές μιας αναπόφευκτης υποταγής.
Η συναισθηματική τρομοκρατία χτυπά καίρια. Εκφοβίζει καθημερινά, δεν αφήνει κανενός την ψυχή να ανασάνει.

Οι πολλαπλές περικοπές μισθών και συντάξεων, τα απανωτά χαράτσια, οι μαζικές απολύσεις, η ανεργία, ανακατεύουν το φόβο με τον τρόμο, την κοροϊδία με την οργή, την οργή με το μίσος. Η οργή δεν απαλύνει.

Χωρίς ανάσα, από την απελπισία στην απόγνωση, ο δρόμος είναι αδιέξοδος. Μέσα στο συναισθηματικό ορυμαγδό, ακόμα και ο φίλος θεωρείται εχθρός.
Σε ποιους άραγε να εξομολογηθούμε τους φόβους μας; Πώς να ανταλλάξουμε τα τραύματά μας;

Οι περισσότεροι, παρόμοια με μας, τι νομίζετε πως εισέπραξαν; Τραύματα, πληγές, σιωπές και προδοσίες.
Αντικρίζοντας ό,τι δεν βλέπαμε πριν (εννοώ για χρόνια) καθαρά, τίποτα πια δεν μας αρέσει.

Πώς να αντέξουμε τη σαφήνεια των χρωμάτων, την ασάφεια των καταστάσεων, την αδυναμία ανατροπών με τη καθαρότητα, γενικώς;
Βέβαια, το πέρασμα από το «φλου αρτιστίκ», στην πνιγηρότητα των ληγμένων χημικών, των καπνογόνων και των φωτοβολίδων κρότου- λάμψης, ανατρέπει τη συναισθηματική μας αφασία, προσφέροντας στο ολοκαύτωμα της αγωνίας μας, μία αμυδρή πιθανότητα υπέρβασης.

Ανίσχυρες ανταλλαγές στο συναισθηματικό ενεχυροδανειστήριο.

Με ένα κέρδος. Τα συναισθήματα δεν είναι λόγια.
Όταν πονάς , ξέρεις τι νοιώθεις.
Άμα αγαπάς, ξέρεις τι νοιώθεις.
Όταν γελάς, ξέρεις τι νοιώθεις.
Μονάχα όταν φοβάσαι μπερδεύεσαι.
Ας μάθουμε, από το φόβο, από το γέλιο, από τη καθαρότητα της ψυχής και επιτέλους ας μάθουμε, ποτέ μα ποτέ, να μην κλείνουμε τα μάτια.Απατεώνας, ή ηλίθιος; ...


anergoidimosiografoi.blogspot.com

Να κινδυνεύεις να χάσεις το σπίτι σου, να μείνεις χωρίς ρεύμα, να σου κόψουν νερό τηλέφωνο, να μην έχεις ακόμη και τα βασικά αγαθά για να ζήσεις. Να ζητάς δανεικά για τα στοιχειώδη, από γονείς, συγγενείς και φίλους. Τα χαράτσια να τρέχουν το ένα μετά το άλλο. Και εσύ να...

ζεις με το άγχος, όχι για το πώς θα ανταπεξέλθεις, αλλά για το πώς θα επιβιώσεις. Απλήρωτοι στην «Αυριανή» από τον Οκτώβριο του 2010. Ναι καλά διαβάσατε από το 2010. Με μισθούς οι οποίοι υποτίθεται ότι πληρώθηκαν αφού μπήκαν στη βεβαίωση. Πολλών η κατάσταση είναι τραγική. Και ο μόνος που δεν συγκινείται είναι ο εκδότης Γεώργιος Κουρής. Ο οποίος υπόσχεται μεν να πληρώσει, αλλά δεν λέει να βάλει το χέρι στην τσέπη.

Και όμως οι συντάκτες, πηγαίνουν στην εργασία τους, έστω με τις συγκοινωνίες. Όσο ισχύει βέβαια η κάρτα που έχουν. Δίνουν την ύλη τους καθημερινά, όπως και για το Κυριακάτικο, παρότι ουδέποτε πληρώθηκαν ΠΟΤΕ για αυτό. Δίνουν. Αλλά δεν παίρνουν. Ούτε μία ξεκάθαρη απάντηση για το πότε και αν θα πληρωθούν τα δεδουλευμένα.

Αυτή η κατάσταση επικρατεί, περισσότερο από ενάμιση χρόνο, στην «Αυριανή». Πολλοί συντάκτες, είναι απλήρωτοι ακόμα και δύο χρόνια. Τελευταία πληρωμή στις 15 Ιανουαρίου. Στις τσέπες μας, μπήκε το αστρονομικό ποσό των 400 ευρώ. Και από εκεί και πέρα, σιγή … λογιστηρίου. Οι υπάλληλοι του οποίου, αγνοούν αν, πότε, υπό ποιες προϋποθέσεις θα καταθέσουν χρήματα στους λογαριασμούς των συντακτών. Αγνοούν ακόμα και αν θα δοθεί το δώρο του Πάσχα. Και φυσικά τι ποσό. Γιατί τα Χριστούγεννα, ετσιθελικά ο μεγάλος εκδότης, έκοψε από 500 ευρώ σε κάποιους συντάκτες.

Αναρωτιόμαστε λοιπόν, μέχρι που θα φτάσουν οι φαεινές ιδέες καθυστέρησης της εργοδοσίας; Πολλές φορές, μέσα στην παραζάλη της απόγνωσής μας, αναρωτιόμαστε, μήπως έχει να μας ανακοινώσει κάποιο μαγικό κόλπο να το χρησιμοποιήσουμε, ώστε να μπορέσουμε να πληρώσουμε λογαριασμούς, τράπεζες, ενοίκια, διατροφή.

Αντιπροσωπεία συντακτών, συναντήθηκε με τον εκδότη πριν μερικές μέρες. Αλλά και πάλι μίλησε αόριστα και χωρίς υποσχέσεις. Χωρίς κάτι χειροπιαστό. Δείξαμε και πάλι την καλή μας θέληση. Όπως τη δείχνουμε εδώ και 15 μήνες. Δεν προχωρήσαμε σε 48ωρες απεργίες όπως είχε αποφασίσει η συνέλευση των εργαζομένων. Είμαστε παρόντες στον χώρο εργασίας μας και η εφημερίδα εκδίδεται κανονικά και σε καθημερινή βάση.

Κουραστήκαμε με τις υποσχέσεις περί καταβολής χρημάτων. Το ακούμε από τον Γενάρη αυτό!

Μία ερώτηση μόνο: Πως δεν μπορεί ένας επιχειρηματίας να βρει χρήματα, τόσους μήνες για τους εργαζόμενούς του, που δουλεύουν κανονικά, ενώ οι εργαζόμενοι δανείζονται ακόμα και σήμερα για να φτάσουν στα γραφεία τους;

Περιμένουμε μια επίσημη ενημέρωση από την εργοδοσία. Έχουμε φθάσει και έχουμε ξεπεράσει τα όρια της εξαθλίωσης. Και σε αυτό αποσκοπεί το εξώδικο που στάλθηκε σήμερα από την Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών προς τον Γεώργιο Κουρή. Να καταθέσει γραπτώς τις προτάσεις του. Να δείξει τις προθέσεις του.

Εάν βεβαίως γνωρίζει τις λέξεις, πείνα, εξαθλίωση, άγχος, αγωνία.

Για την Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών: Έχουμε ζητήσει επανειλημμένα το βοήθημα. Είναι κάτι που δεν θα μας λύσει τα προβλήματα, αλλά κάπως θα μας βοηθήσει να τακτοποιήσουμε έστω κάποιες υποχρεώσεις μας. Γνωρίζουμε ότι τα προβλήματα στον κλάδο, ειδικά αυτή την περίοδο είναι άπειρα. Όμως ας το εισηγηθεί επιτέλους κάποιος, σε ένα Δ. Σ.


Απλήρωτοι Δημοσιογράφοι ΑΥΡΙΑΝΗΣΤι φοβήθηκε η Γκερέκου...


... και ξεσήκωσε την Αστυνομία; ...

Πλήθος ερωτημάτων γεννά η στάση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κέρκυρας με τα ισχυρά μέτρα προστασίας που έλαβε τη περασμένη εβδομάδα για τη βουλευτή και πρώην υφυπουργό του ΠΑΣΟΚ, Άντζελα Γκερέκου.

Σε έγγραφο του με ημερομηνία 16/3/2012 ( αρ. πρωτ. 63332/12/332254) προς την...

υποδιεύθυνση Ασφάλειας της Κέρκυρας, ο διευθυντής της ΕΛ.ΑΣ. στο Ιόνιο ενημερώνει για το πρόγραμμα παραμονής της Γκερέκου στο νησί και ζητεί τη λήψη «των επιβαλλόμενων μέτρων, με προσωπική μέριμνα του Διευθυντού Ασφαλείας» ενώ παράλληλα δίνει εντολή στο Αστυνομικό Τμήμα του Αεροδρομίου της Κέρκυρας «να λάβει όλα τα επιβαλλόμενα μέτρα αρμοδιότητάς του, κατά την αναχώρηση της κ. Γκερέκου, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή αναχώρηση της από τον αερολιμένα».

Δηλαδή, στο διάστημα 16-21 Μαρτίου που η Γκερέκου έμεινε στην εκλογική της περιφέρεια, κινητοποιήθηκε όλη η Αστυνομία και προσωπικά ο ταξίαρχος Διευθυντής των Ιονίων Νήσων και ο Διευθυντής Ασφαλείας!

Φυσικά, κανείς νόμος δεν προβλέπει τέτοιες κινητοποιήσεις αστυνομικών δυνάμεων για απλούς βουλευτές, εκτός αν απειλείται η ζωή τους.apospasma.gr

Το ξεβράκωμα του ηλιθίου...logoplokies.blogspot.com


Γ. ΜΑΝΩΛΗΣ: Ο κ. Γιακουμάτος ήθελε να πουλήσει την Ακρόπολη πριν λίγο καιρό (Ηχητικό) ...


ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΙ ΕΙΠΕ...

"Θυμάμαι τον κ. Γιακουμάτο στο Mega να βρίζει με χυδαίο τρόπο τον κ. Σαμαρά κι εγώ να τον υπερασπίζομαι... Αν επανέλθει χωρίς να προσκομίσει αποδεικτικό στοιχείο, θα αναγκαστώ για πρώτη φορά στην ζωή μου να...

προσφύγω στην Δικαιοσύνη... Ο κ. Γιακουμάτος ήθελε να πουλήσει την Ακρόπολη πριν λίγο καιρό...", δήλωσε νωρίτερα, μιλώντας στο "Marconi Radio 96,1 F.M." του Βόλου και στην εκπομπή "Συμβαίνει Τώρα" του Αντώνη Κουμιώτη, ο Γιάννης Μανώλης των "Ανεξάρτητων Ελλήνων", εις απάντηση των δηλώσεων του Γεράσιμου Γιακουμάτου εναντίον του.

Και συνέχισε: "Δεν ξέρω πόσα χρόνια έχει δουλέψει ως γιατρός. Εγώ τον ξέρω 20 χρόνια Βουλευτή και 5 - 6 Διοικητή του ΙΚΑ. Δεν ξέρω αν δούλευε και ως γιατρός".

Ακούστε τις σχετικές του δηλώσεις:


Διαβάστε όσα είχε δηλώσει ο κ. Γεράσιμος Γιακουμάτος... ΕΔΩ.


e-volos.gr

Οι άνθρωποι του προέδρου...


H πατρινή δικηγόρος, ο Θεσσαλονικιός φίλος και ο ισχυρός Λαμιώτης...


Εκτός από την Πατρινή δικηγόρο, Χριστίνα Μανωλοπούλου που αναλαμβάνει διευθύντρια του πολιτικού γραφείου του νέου προέδρου του Πασοκ και μέχρι πρότινος, σύμβουλό του, αλλά και τον...

διευθυντή πολιτικού σχεδιασμού, Στέλιο Αγγελούδη και μέχρι πρότινος, πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο της ΟΛΘ ΑΕ, το νέο ισχυρό πρόσωπο στο επιτελείο του Ευάγγελου Βενιζέλου, ακούει στο όνομα, Κώστας Γουβάλας. Ο Λαμιώτης συνεργάτης του νέου προέδρου, που θεωρείται αξιόλογο και άφθαρτο πολιτικά στέλεχος του Πασοκ, αλλά και έμπιστος φίλος του, αποκτά τρεις ιδιότητες: «παρά τω προέδρω», διευθυντής διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης και υπεύθυνος για τις «ειδικές αποστολές».


enimerosi24.gr

Ιδού το κανονικό Βίντεο που μαϊμούδεψε ο Λαζόπουλος! ...


Οι έγκριτοι δημοσιογράφοι (αν χρησιμοποιεί κανέναν) του ενημερωτικού Site του Χατζηνικολάου δεν πήραν χαμπάρι το μοντάζ.
Το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο (ΕΣΡ) δεν προσέχει τέτοιες (βρώμικες) τακτικές.
Οι θεατές στο Αλ Τσαντίρι , που να καταλάβουν τις ταρζανιές του Λαζόπουλου, όταν τους είχε ποτίσει με το τσίπουρο του χορηγού.
Ο Λάκης υπερήφανος για το...

κατόρθωμα του εξηγούσε ξανά και ξανά στο κοινό (παρ΄ότι ακουγόταν καθαρά) ότι το μωρό ξεκαρδίζεται στα γέλια , ακούγοντας την φωνή του Άδωνη Γεωργιάδη.
Βέβαια το original Βίντεο έχει ανεβεί στο Yoytube εδώ και δυο χρόνια, κι ο λόγος που το μωρό σκάει στα γέλια , είναι γιατί... βλέπει τον σκύλο να τρώει ποκ κόρν.
Κλικ ΕΔΩ για να δείτε ,ειδικά εσύ απαράδεκτε Νίκο Χατζηνικολάου που "υποθάλπτεις" και αναπαραγάγεις (για μερικά κλίκ) τέτοια βρώμικα κόλπα, τι ακούγεται στο Βίντεο, πριν ο Λαζόπουλος προσθέσει την φωνή του Γεωργιάδη, γεγονός που απόκρυψε από το ευκολόπιστο κοινό του.
Σε άλλη χώρα όπου η Δικαιοσύνη δεν αποδίδεται ανάλογα με την αναγνωρισιμότητα των εμπλεκομένων , το θύμα της υποτιθέμενης σάτιρας, θα είχε πάρει και τα σώβρακα (η στριγκάκια) του θύτη.
Εδώ, ούτε το περίφημο ΕΣΡ δεν πρόκειται να ιδρώσει.
Δυστυχώς.
Ζούμε σε τέτοια χώρα...


adena-gr.blogspot.com

Όταν ο Θύμιος χαριεντίζεται με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας...Το Eλληνάκι έχει φτιάξει εδώ και καιρό στο Facebook ένα album φωτογραφιών υπό το σαφή τίτλο "Οι Ελληναράδες που αγάπησα". Θα του πρότεινα να...

προσθέσει και την παρακάτω φωτογραφία, την οποία και δημοσίευσε χθες στο Twitter ο πολιτικός συντάκτης Δημήτρης Τάκης (@dimitris_takis).

Ο πρόεδρος των ιδιοκτητών ταξί Θύμιος Λυμπερόπουλος σε μια φιλική κουβέντα με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στο Εντευκτήριο της Βουλής...


parapolitiki.com

Η μοιραία ξανθιά που γνώριζε πολλά φιλοδοξεί να βρεθεί στα ίδια έδρανα με τα περιστέρια που τάιζε ο Χριστοφοράκος...


kourdistoportocali.com

Μετά τον Κοραντή και την Τζαβέλλα, ο λάτρης του κόσμου του παρασκηνίου Πρόεδρος του ΛΑΟΣ Καρατζαφέρης, καλεί κοντά του τη μοιραία ξανθιά που έβλεπε τις μίζες και τους πολιτικούς να περνούν.

Μια σκηνή από το σχετικά πρόσφατο παρελθόν της...

υποψήφιας πλέον βουλευτού, κ. Αικατερίνης Τσακάλου.

Νωρίς το πρωί σε μια κάθετο της Κηφισίας, στο Μαρούσι. Ο οδηγός της μοτοσικλέτας σταμάτησε μπροστά στο υπόγειο πάρκινγκ της πολυκατοικίας, ακούμπησε το κράνος του στο δεξί καθρέφτη, φόρεσε ένα ζευγάρι μαύρα γυαλιά και κατευθύνθηκε πεζός στην είσοδο. Διάλεξε κάποιο από τα κουδούνια και το πάτησε. Ήταν τόσο δύσκολο να καταλάβεις ότι πρόκειται για άνδρα της Ασφάλειας, όσο να ξεχωρίσεις τη Τζούλια Αλεξανδράτου ανάμεσα σε δέκα καλόγριες. Ανέβηκε για λίγο στο δεύτερο όροφο της μικρής πολυκατοικίας, δίπλα στη Κηφισίας.

Η γραμματέας του Χριστοφοράκου, έχει επιλέξει για κατοικία της ένα διαμέρισμα που δεν απέχει ούτε καν 500 μέτρα από τα κεντρικά της Siemens.


Το μοιράζεται με τον γιο της Νίκο-είναι διαζευγμένη-ο οποίος μετά τις σπουδές του στην Αγγλία, εργάζεται σαν ασκούμενος στην ίδια εταιρεία.

Ο άνδρας της Ασφάλειας μετά από λίγα λεπτά βγήκε από τη πολυκατοικία κ ι άρχισε να κόβει κίνηση. Η ώρα πλησίαζε 9.20.

Όταν τον είδαμε να κατευθύνεται στη μηχανή του και να παίρνει θέση ετοιμότητας, καταλάβαμε ότι όπου νάναι θα εμφανισθεί και η γυναίκα που έβλεπε τη πολιτική ζωή του τόπου να παρελαύνει συντεταγμένα, με κάποιες εξαιρέσεις φυσικά, από το γραφείο της.

Ένα ολόλευκο γερμανικό Volkswagen Tiguan, μ εκείνη στο τιμόνι έκανε την εμφάνισή του. Κοίταξε στην αριστερή πλευρά του δρόμου και απομακρύνθηκε με τον αστυνομικό της ασφάλειας να την ακολουθεί με τη μηχανή του. Ακολούθησαν μια κάπως ανορθόδοξη διαδρομή για να βγουν στη λεωφόρο Κύμης. Το αυτοκίνητο της Τσακάλου έκανε δεξιά στο βενζινάδικο και αφού φουλάρισε κατευθύνθηκε στην έξοδο της Αττικής Οδού προς Πειραιά.ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣτην οδό Διστόμου του Πειραιά είναι το πατρικό της. Εδώ πριν μερικά χρόνια αγόρασε κι ένα μικρό δυάρι με δάνειο από την εταιρία το οποίο αποπληρώνει με κρατήσεις από το μισθό της. Οι μηνιαίες αμοιβές της γυναίκας που ζούσε στο προθάλαμο της μίζας είναι 4500 μικτά.

Σήμερα η Αικατερίνη Τσακάλου είναι υπεύθυνη στο τμήμα κατά της διαφθοράς και ειδικότερα στο τομέα πληρωμών υψηλού κινδύνου.

Η ίδια συνεργάστηκε πολύ στενά με την νομική φίρμα Debevoise & Plimpton, η οποία ερεύνησε εξονυχιστικά για λογαριασμό των Αμερικανικών αρχών την υπόθεση με τα μαύρα ταμεία της Siemens. Aπο τα κεντρικά του Μονάχου, της έχουν ιδιαίτερη εκτίμηση.Κάτι που όπως η ίδια άφησε να διαφανεί, δεν συνέβαινε με τον διάδοχο του Χριστοφοράκου στην εταιρεία, τον κ. Ρούντολφ Φίσερ.

«Ο κ. Φίσερ με έβαλε στη κατάψυξη, ενώ απείλησε και τη ζωή μου…», θα πει στην Εξεταστική της Βουλής. «Ο χρόνος αυτός που υπήρξα αναφερόμενη στον κ. Φίσερ και στη γραμματέα του είναι από τους χειρότερους της ζωής μου. Υπέστην φοβερό, ψυχρό ψυχολογικό πόλεμο. Η γραμματέας του, η κα Κανελλοπούλου, ορίστηκε στην εταιρεία χωρίς να έχει το απαιτούμενο προφίλ. Διορίστηκε ως γραμματέας του κ. Φίσερ, ικανοποιώντας την επιθυμία του κ. Χριστοφοράκου, γιατί ήταν οικογενειακή του φίλη…»

«-Εχει να κάνει αυτό με το σκάνδαλο που ερευνούμε;», τη ρώτησαν οι βουλευτές κι εκείνη απάντησε καταφατικά επισημαίνοντας ότι στην ουσία ο Φίσερ συνδιοικούσε με τον Χριστοφοράκο και γνώριζε τα πάντα για το διάστημα 2005-2009 . Ο Γερμανός ήταν ο οικονομικός διευθυντής της Siemens και σύμφωνα με την Τσακάλου τα πάντα περνούσαν από τα χέρια του. Σήμερα ο Φίσερ υπηρετεί στη Τσεχία.

Η ίδια μιλώντας για τις απειλές κατά της ζωής της ανέφερε στην Επιτροπή: «Κοιτάξτε, μου έχουν συμβεί κάποια γεγονότα, που δεν μπορώ να προσδιορίσω την προέλευσή τους. Μου έχουν σκάσει τα λάστιχα στο αυτοκίνητό μου. Το δήλωσα στην Αστυνομία του Αμαρουσίου. Δέχτηκα μια επίθεση κάποια στιγμή που βρισκόμουν στον Πειραιά, στη γενέτειρά μου, μια φραστική και στη συνέχεια – ευτυχώς που φυλασσόμουν – με κυνηγούσαν με ένα γυαλί σπασμένο. Έχω δεχτεί κάποια πράγματα, τα οποία έθεσα υπ’ όψιν. Την προέλευσή τους δεν μπορώ να την ξέρω…»

Μιλώντας σε αντιπαράθεση με τον Φίσερ, δήλωσε στην Επιτροπή πως δεν πρόκειται να μάθουν τίποτα από τον Γερμανό αντικαταστάτη του Χριστοφοράκου.Οσο για τον φυγά πρώην ισχυρό άνδρα της εταιρείας ή ίδια ισχυρίζεται ότι δεν είχε κάποιες ιδιαίτερες σχέσεις μαζί του εκτός από τις αυστηρές επαγγελματικές.

«Δεν είχα πάει ποτέ στο σπίτι του στην Εκάλη. Δεν είχε έλθει στο δικό μου…».

Στους κοντινούς της ανθρώπους εξομολογείται πως «με τον Χριστοφοράκο δεν έχουμε μιλήσει ούτε στο κινητό…», δίχως να διευκρινίζει το από πότε…Ντερμπεντέρη, ωραία τα λες...


Βάλαν τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Αγοραστό, στη μέση, καταβάλλοντας φιλότιμες προσπάθειες να τον στριμώξουν. Αλλά, εις μάτην.
Ο Αγοραστός τους αντιμετώπισε και τους δυο, με ειρωνεία.
"Πολύ ωραία, τα...

λέτε" , είπε στο Ντερμπεντέρη, ενώ επετέθη και στην Τρέμη, που τον διέκοπτε συνεχώς. "Θέλετε να απαντήσω εγώ, ή θα απαντήσετε εσείς; " .
Τελικά, δε βγάλαν με τον άνθρωπο, καμία άκρη. Αυτός ένα ήξερε και έλεγε από την αρχή ως το τέλος: δε θέλουμε στη Θεσσαλία στρατόπεδα συγκέντρωσης παράνομων μεταναστών ( "λαθρομεταναστών" , ήταν η λέξη η δική του) ...

Ακούγοντας τον Τόμσεν...


"Δεν μπορεί, θα έγιναν πολλοί, έξαλλοι στο Ευρωκοινοβούλιο" , είπε ο Τσίμας.
Ο Τόμσεν, όπως...

νωρίτερα είπε και ο Ντερμπεντέρης, τα θέλει μονά ζυγά, δικά του.
Το επεσήμαναν και κάποιοι χθες, στο Ευρωκοινοβούλιο. "Η μέθοδός σας, δηλαδή, είναι αλάνθαστη; " , του είπαν. Και πρόσθεσαν με ειρωνεία: όταν δεν πετυχαίνει, δε φταίτε ποτέ εσείς. Φταίνε πάντα οι άλλοι! .
Έτσι, ακριβώς...

Ο Σόιμπλε πρόεδρος του Eurogroup; Πάει, το κλείσαμε το μαγαζί! ...


Ανατρίχιασε ο Ντερμπεντέρης, στο ενδεχόμενο να γίνει πρόεδρος του Eurogroup ο Σόιμπλε (ένα σχέδιο που προωθούν οι Γερμανοί) .
"Το...

κλείσαμε το μαγαζί" , είπε.
Δεν το συζητάμε...

Συγκροτήθηκε η Εθνική Εκλογική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ...


Εν όψει της εκλογικής αναμέτρησης...
«Με απόφαση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελου Βενιζέλου, συγκροτήθηκε η Εθνική Εκλογική Επιτροπή του κόμματος, εν όψει της επερχόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Σε αυτήν μετέχουν το Πολιτικό Συμβούλιο και όσοι ασκούν θεσμικού χαρακτήρα λειτουργίες, καθώς και... πολλά κορυφαία στελέχη τα οποία θα μετέχουν στον πολιτικό σχεδιασμό του Κινήματος.

Η Εθνική Εκλογική Επιτροπή θα συνεδριάσει για πρώτη φορά την Πέμπτη στις 13.00.

Στην επιτροπή μετέχουν ο Γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου και τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, ο Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι (Π. Ευθυμίου, Χρ. Πρωτόπαπας, Μ. Μπεντενιώτης), ο Πρόεδρος της Βουλής, ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, η Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο Πρόεδρος του Δ.Σ του ΙΣΤΑΜΕ, ο Γραμματέας και τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ, τα μέλη της ΕΚΑΠ και της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων, ο νέος και ο απερχόμενος Γενικός Διευθυντής, ο Διευθυντής Πολιτικού Σχεδιασμού και η Διευθύντρια του Πολιτικού Γραφείου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Εκτός από τα μέλη που μετέχουν λόγω της ιδιότητάς τους, στην Εθνική Εκλογική Επιτροπή μετέχουν οι: Mίμης Ανδρουλάκης, Άννα Διαμαντοπούλου, Ανδρέας Λοβέρδος, Μιλτιάδης Παπαϊωάννου, Χρήστος Παπουτσής, Δημήτρης Ρέππας, Κώστας Σκανδαλίδης, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Από τα νέα στελέχη του Κινήματος, στην επιτροπή μετέχουν οι: Ζέφη Δημαδάμα, Γραμματέας Τομέα Γυναικών και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Ζώγας, Στέλιος Σπαθής, Στέλιος Τσιλίκης, μέλη του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Αλαμάνος, Αντιπρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Νίκος Μήλης, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ, Διονύσης Αρκαδινός, Δημοτικός Σύμβουλος Νέας Σμύρνης και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου ΠΑΣΟΚ, Απόστολος Σιώκας, Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Μοσχάτου και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Καλατζής, Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων, Κώστας Παταβούκας, Ειδικός Γραμματέας Διατροφής και Άθλησης, Γιούλη Τερζή, μέλος της Εθνικής Αντιπροσωπείας της Νεολαίας.

Στις συνεδριάσεις της Εθνικής Εκλογικής Επιτροπής θα καλούνται κατά περίπτωση και άλλα στελέχη του κινήματος και ιδίως στελέχη που κατέχουν κορυφαίες θέσεις στις τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές, επαγγελματικές ή κοινωνικές οργανώσεις, το αναπηρικό κίνημα και γενικότερα σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών, ο ιδιαίτερος ρόλος των οποίων γίνεται απολύτως σεβαστός από το ΠΑΣΟΚ»...

in.gr

Σκουπιδότοπος κατάντησαν οι Θερμοπύλες!...


Με αφορμή σχόλιο ενός ζευγαριού τουριστών, που εδώ και κάμποσα χρόνια κάνουν τη στάση τους στη περιοχή των Θερμοπυλών κάνοντας τα Ιαματικά μπάνια τους, πήγαμε στον ευρύτερο χώρο των πηγών και διαπιστώσαμε όλα όσα μας είπαν.

Θαυμαστές της Ιστορίας και του Πολιτισμού μας αλλά και ...
του φυσικού πλούτου μας, το ζευγάρι αυτό όπως άλλωστε και τόσοι άλλοι από Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία, Ιταλία και Βαλκάνια, επισκέφτονται με τα τροχόσπιτά τους την περιοχή των Θερμοπυλών και κάνουν και τα μπάνια τους. Μια περιοχή όμως που όπως διαπιστώθηκε, δίνει έντονα την αίσθηση της εγκατάλειψης και της βρώμας.
Σκουπίδια παντού. Μαθητές σχολείων παίζουν ανάμεσα σε τόνους σκουπίδια. Συναντήσαμε ένα Δημοτικό Σχολείο που έκανε την εκδρομή του και δείτε που παίζουν τα παιδιά…Οι δάσκαλοι μας είπαν ότι πριν κάμποσο καιρό είχαν εθελοντικά μαζέψει και καθαρίσει την περιοχή.

Σύμφωνα με το lamiareport, όταν ερωτήθηκε ο Δήμαρχος Λαμιέων κο Κοτρωνιάς για το ποιος ευθύνεται για την ντροπιαστική εικόνα σε ένα τόσο ιστορικό και δημοφιλές μέρος της περιοχής μας, ο ίδιος εξήγησε ότι όπως και οι πηγές, έτσι και ο ευρύτερος χώρος είναι ιδιοκτησία των Ελληνικών Τουριστικών Ακινήτων… δηλαδή κρατικά!

Το χειρότερο από όλα, συνέχισε ο κος Δήμαρχος, είναι ότι ενώ πολλάκις έχουν ζητήσει να πάνε να καθαρίσουν το μέρος, ο μοναδικός υπάλληλος των ΕΤΑ της περιοχής μας τους το έχει απαγορεύσει, μάλιστα πριν κάποιους μήνες, που προσπάθησαν να καθαρίσουν το πάρκο στα Λουτρά Υπάτης, τους έφερε και Αστυνομία!!!
Το μόνο σίγουρο είναι ότι η περιοχή είναι σε τραγικά άσχημη κατάσταση, που μόνο σεβασμό στην Ιστορία και στις Ιαματικές του ιδιότητες δεν εμπνέουν…

Οι φωτογραφίες τα λένε όλα!

Η ΕΣΗΕΑ δεν είναι «παραμάγαζο» κανενός προέδρου της, παράταξης ή κόμματος...


Eπιστολή του Σεραφείμ Χ. Μηχιώτη
προς Εξελεγκτική Επιτροπή & Διοικητικό Συμβούλιο ΕΣΗΕΑ
(Αριθ. Πρωτ. 975/26 Μαρ 2012)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Αισθάνομαι την ανάγκη να επανέλθω εις το θέμα της πολύμηνης απεργίας εις την Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και όλως ιδιαιτέρως εις αυτό της διαπλοκής που έχει προκύψει μεταξύ του...


Προεδρείου του ΔΣ της Ενώσεως με μειοψηφίαν απεργών εργαζομένων της επιχειρήσεως αυτής, η οποία, αγνοούσα την αντίθετον άποψιν της πλειοψηφίας των συναδέλφων τους, επροχώρησεν εις την έκδοσιν «απεργιακού» φύλλου, υπό τον τίτλον «Οι εργαζόμενοι της ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ». Σημειωθήτω, ότι η τελευταία λέξις-λογότυπος είναι ακριβώς η ιδία, από απόψεως γραμματοσειράς, με αυτήν της υπό απεργίαν εφημερίδος.

Επί του θέματος, είχα απευθύνει επιστολήν προς τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ενώσεως, κοινοποιουμένην εκ παραλλήλου εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, την 14ην Φεβρουαρίου τ.ε., την προηγουμένην ακριβώς της κυκλοφορίας του πρώτου «απεργιακού φύλλου». Είχα, τότε, αναφερθεί εις σειράν λόγων που άπτονται της συνδικαλιστικής δεοντολογίας και αυτής καθ’ εαυτής της νομιμότητος, της χρηστής διοικήσεως εν γένει, διά τους οποίους δεν έπρεπε να τύχει θετικής απαντήσεως η αιτηθείσα επιχορήγησις της εκδόσεως αυτής με το ποσόν των 10.000€ εκ των πόρων του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ενώσεως, προσθέτων, έτι, ότι, ακόμη και αν είχε εκταμιευθεί μέρος του ποσού αυτού, θα έπρεπε να ζητηθεί η επιστροφή του.

Εις την επιστολήν μου αυτήν (αριθ. Πρωτ 583/14-2-2012), είχα σημειώσει ότι είναι πρωτίστως ακατανόητον δεοντολογικώς, ώς και ποινικώς αξιολογητέον, να συζητηθεί καν τοιαύτη χρηματοδότησις, ώς η αιτηθείσα, διά τον απλόν λόγον –και όχι μόνον- ότι, από την Γενικήν Συνέλευσιν του σώματος των δημοσιογράφων του Μαίου του 2011 και μέχρι σήμερον, η ΕΣΗΕΑ δεν λειτουργεί με εγκεκριμένον προϋπολογισμόν. Συνεπώς οι κατ’ εξοχήν και εξ ορισμού αρμόδιοι διά την διαχείρισιν των οικονομικών της Ενώσεως (Πρόεδρος ΔΣ και Ταμίας) οφείλουν εξ ορισμού να είναι ιδιαιτέρως φειδωλοί και σχολαστικώς πιστοί εις όσα απαιτεί η χρηστή και αποτελεσματική διαχείρισις δημοσίων πόρων.

Επί του θέματος επανήλθε δις ο συν. Νίκος Ρούσσης, με δημόσιες τοποθετήσεις του, την 21ην Φεβρουαρίου και 16ην Μαρτίου τ.ε.. Υιοθετώ τις επισημάνσεις του, από τις οποίες σταχυολογώ ορισμένες, τις οποίες σάς απευθύνω ώς ερωτήματα και δικά μου, ως και κάθε ανησυχούντος μέλους της Ενώσεως όπως φρονώ, πολλώ μάλλον καθ΄ο μέτρον το Προεδρείον της ΕΣΗΕΑ δεν προέκρινε το αυτονόητον και συνετόν, να μην εμπλακεί εις το «εγχείρημα» του εν λόγω ψευδοαπεργιακού φύλλου.

Ο συν. Ρούσσης σημειώνει ότι, αφού το φύλλο αυτό κυκλοφόρησε μέσω του πρακτορείου διανομής «Άργος», «η εκδότρια εταιρεία της «Ε» κέρδισε από τη διανομή ενός φύλλου, που εκδόθηκε από τους εργαζομένους που αντιδικούν μαζύ της, γιά την είσπραξη των δεδουλευμένων τους»(!). Τόση συνδικαλιστική απειρία υπάρχει ή προέχουν άλλες αδιαφανείς σκοπιμότητες;

Εν συνεχεία ο συν. Ρούσσης αναφέρει, ότι εις το Λογιστήριο της Ενώσεως, προσεκομίσθη προς πληρωμήν Τιμολόγιο ύψους 6.500 € του «Ομίλου Καλοφωλιά», διότι εξέδωσαν το φύλλο, ενώ ώς εκδότης- άνευ λοιπών στοιχείων- αναφέρεται εις την ταυτότητα του η Αστική ΜΚΕ «Ενότητα». Ποιός κοροϊδεύει ποιόν; Και πώς νομιμοποιείται η ΕΣΗΕΑ να καταβάλει δαπάνην εις επιχείρησιν, της οποίας οι εργαζόμενοι τελούν εις επίσχεσιν εργασίας και εις την οποίαν, όλως περιέργως, ανεστάλη η εν εξελίξει απεργία, ώστε να εκτυπωθεί το «απεργιακό φύλλο»;

Παρά τα προηγούμενα το Τιμολόγιο αυτό αξίας 6.500€ (κατ’ άλλους υψηλότερη δαπάνη κατά 500€) εξωφλήθη με «προσωπική εντολή» των κ.κ. Προέδρου και Ταμία του ΔΣ της Ενώσεως, εκ του Ταμείου τρεχουσών δαπανών της ΕΣΗΕΑ. Πώς προβλέπεται αυτό; Και πώς, με ανάλογη «προσωπική πρωτοβουλία» του κ. Προέδρου της ΠΟΕΣΥ κατεβλήθη, διά τον ίδιον σκοπόν, ποσό 3.000€, παρά την αντίθεσιν αριθμού μελών του ΔΣ της Ομοσπονδίας; Μολονότι το τελευταίο ποσό φέρεται να έχει επιστραφεί, δεν παύει να τίθεται το ερώτημα πώς, πότε και υπό ποίας συνθήκας επιτρέπονται εκταμιεύσεις της μορφής αυτής….

Κατά συνέπεια, τα ερωτήματα που θέτει ο συν. Ρούσσης είναι αμείλικτα και απαιτείται πλήρης και ουσιαστικής απάντησις ως προς αυτά, ήτοι:

Ποιός τελικά έβαλε τα χρήματα γιά την έκδοση του πρώτου «απεργιακού φύλλου, βεβαίως και του δευτέρου, που αποτελεί απόπειρα έκδοσης μιάς μεταλλαγμένης «Ελευθεροτυπίας»;
Ποιός θα φορολογηθεί γιά τα έσοδα που προέκυψαν από τις πωλήσεις του φύλλου; Ο Καλοφωλιάς ή η «Ενότητα»; Να προσθέσω έπ’ αυτού ότι ο αναφερόμενος ΑΦΜ της τελευταίας είναι ανύπαρκτος, καθώς απουσιάζει ένα εκ των ψηφίων εις τους εννεαψήφιους ΑΦΜ και ένα δεύτερο είναι διαφορετικό, εν σχέσει με τον ΑΦΜ εις το κατατεθειμένον Καταστατικό της εν λόγω Αστικής ΜΚΕ και την ΔΟΥ υπαγωγής της. Συνεπώς υπάρχει παράβασις του ΚΦΣ.
Ποιός θα διαχειρισθεί τα υπόλοιπα χρήματα από τις πωλήσεις;
Τι όφελος θα έχουν απ΄ αυτό , όσοι συνέβαλλαν με τη δουλειά τους στην έκδοσή του;
Ποιός θα αναλάβει την ευθύνη γιά την εξαπάτηση του αναγνωστικού κοινού που, μέσα από το υστέρημα του, δίνει το ένα ευρώ, γιά να αγοράσει το δήθεν απεργιακό φύλλο των εργαζομένων της «Ε», ενώ πρόκειται γιά ένα καθαρά εμπορικό φύλλο, που προσδίδει έσοδα σε συγκυριακούς εκδότες;

«….Δεν μπορούμε, λοιπόν, καταλήγει ο συνάδελφος, να μιλάμε ούτε με κουκούλες,ούτε ανώνυμα, ούτε να κάνουμε το κορόϊδο. Εξηγήσεις και σ’ όλα, εδώ και τώρα, γιατί υπάρχουν και όργανα ελέγχου(ΣΔΟΕ) και Εισαγγελείς….Μέχρι σήμερα, κανείς δεν ξέρει ποιός εισέπραξε αυτά τα λεφτά, κανείς δεν ξέρει ποιός τα διαχειρίσθηκε και γιά ποιό σκοπό και κανείς, απ’ όσους, έμμεσα ή άμεσα, ενεπλάκησαν σ’ αυτή την ιστορία εξαπάτησης του αναγνωστικού κοινού της «Ε», θεώρησε σωστό να προβεί σε έναν δημόσιο απολογισμό….»

Το σώμα των δημοσιογράφων, κύριοι συνάδελφοι, δεν θα παραιτηθεί από το να αξιώνει πλήρεις και εις βάθος εξηγήσεις. Η παρέλευσις του χρόνου δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως λήθη, όταν ερωτήματα που σχετίζονται με την διαφάνεια παραμένουν αναπάντητα. Οι καιροί που διανύουμε δεν επιτρέπουν αποσιωπήσεις, πολλώ μάλλον όταν πρόκειται διά «έργα και ημέρες» λειτουργών του Τύπου, που οφείλουν να τοποθετούνται-και να το αποδεικνύουν εμπράκτως- ότι ίστανται εις τον αντίποδα της αδιαφάνειας και της διαπλοκής.

Συνεπώς, νομιμοποιούμαι απολύτως να επανέλθω επί του θέματος, δια το οποίον δεν έχω λάβει οποιαδήποτε απάντησιν. Θα ήτο «υπερβολικό» να ερωτήσω, αν τα εποπτικά όργανα της ΕΣΗΕΑ πρέπει να επιληφθούν σχετικώς; Και δη αυτεπαγγέλτως, πριν είναι αργά; Και ακόμη έχει ζητηθεί και- αν ναι- ποία ήτο η θέσις της Νομικής Υπηρεσίας της Ενώσεως;

Το βέβαιον είναι, ότι, ώς μέλος της Ενώσεως από την 21ην Φεβρουαρίου 1983, καταβάλλων κανονικώς τις οφειλόμενες συνδρομές μου, δικαιούμαι απολύτως να αναρωτηθώ και να σας υποβάλλω, όσος χρόνος και αν παρέλθει, τα ερωτήματα:

1. Που «πηγαίνουν» τα χρήματα του Π/Υ της Ενώσεως, πώς δαπανώνται και βάσει ποίων κριτηρίων, όταν δεν υπάρχει εγκεκριμένος Π/Υ από διετίας;

2. Πώς είναι επιτρεπτό, στην τρέχουσα δυσχερέστατη φάση γιά το σώμα των δημοσιογράφων, κατά την οποία αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο ο αριθμός των ανέργων ή απεργούντων λόγω μη καταβολής δεδουλευμένων συναδέλφων μας, συνεπώς με οξύτατα προβλήματα καθημερινότητος, να χρηματοδοτείται επιλεκτικώς προσπάθεια δήθεν απεργιακού φύλλου, το οποίο, όλως τυχαίως(;), ελέγχεται ασφυκτικώς από μέλη της συνδικαλιστικής παρατάξεως του Προέδρου του ΔΣ ή –το πολύ- στενώς προσκείμενους εις αυτήν;

Η ΕΣΗΕΑ δεν υπήρξε ποτέ «παραμάγαζο» κανενός κόμματος, μέσω της προσκείμενης σε αυτό συνδικαλιστικής του παρατάξεως. Απαιτείται να εξασφαλισθεί αυτό και τώρα και να λάβουν το μήνυμα που τους πρέπει, όσοι απεργάζονται παρόμοιες μεθοδεύσεις, ως αυτή του σημερινού Προεδρείου της Ενώσεως εν σχέσει με την «Ελευθεροτυπία».

Μετά τιμής
Σεραφείμ Χ. Μηχιώτης

Αγωγή του Χρίστου Βερελή στη γερμανική ΜΑΝ...


Αγωγή κατά της εταιρίας MAN κατέθεσε στην Γερμανία ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Χρίστος Βερελής κατηγορώντας την ότι παρέλειψε να πει την αλήθεια για το πρόσωπό του, γεγονός τον ζημίωσαν.
Ο κ. Βερελής μέσω της ανακοίνωσής του εξέφρασε την ελπίδα να ζητήσει αποζημιώσεις και...
το Ελληνικό Δημόσιο και μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση «να αποκλειστεί η ΜΑΝ από οποιαδήποτε δουλειά» στη χώρα μας.

Ο Χρίστος Βερελής έκανε σήμερα την ακόλουθη δήλωση:

«Η υπόθεση των λαδωμάτων της ΜΑΝ έχει εκκαθαριστεί δικαστικά πλήρως στην Γερμανία. Έχουν ήδη υπάρξει καταδίκες και η εταιρία έχει επιπλέον πληρώσει βαριά πρόστιμα ύψους περίπου 200 εκ. ευρώ στη Γερμανία. Επιπλέον και ως τελευταία πράξη, άτομα της διοίκησης της εταιρίας έχουν υποχρεωθεί και έχουν καταβάλει χρήματα στην ίδια την εταιρία για τη βλάβη που προκάλεσαν.

Στην Ελλάδα έχει γίνει, κυρίως μέσω της Γερμανικής δικογραφίας γνωστό, το τι έχει συμβεί και εκκρεμούν οι προσωποποιήσεις των κακουργηματικών πράξεων που έχει προσδιορίσει η προανάκριση για γνωστό κύκλο ατόμων.

Έδωσα εντολή και μεγάλη διεθνής δικηγορική εταιρία καταθέτει στην Γερμανία αγωγή μου κατά της Εταιρίας ΜΑΝ.

Ο λόγος για τον οποίο ενάγω την ΜΑΝ είναι το γεγονός ότι παρ’ ότι είχε πλήρη και ακριβή γνώση για το τι είχε προκαλέσει και πως είχε επηρεάσει και μέσω ποιων, παρέλειψε απολύτως να δηλώσει ευθύς την αλήθεια. Έτσι αφού διέπραξε τα αδικήματα παρακολούθησε απαθώς και αποκρύπτοντας επιμελώς το τι είχε ακριβώς συμβεί, να υφίσταμαι επιθέσεις και ηθική βλάβη.

Προκάλεσε με τη στάση της, τις επιθέσεις αυτές από διάφορες πλευρές, με αποτέλεσμα να επιλέξω άμεσα και αποφασιστικά από ευθιξία την παραίτηση από τη βουλευτική έδρα και την ελεύθερη υπεράσπιση του ευατού μου χωρίς την προστασίατης βουλευτικής ιδιότητας.

Σήμερα όλ’ αυτά έχουν πλέον κριθεί, όπως έχουν κριθεί και πρόσωπα.

Πιστεύω ότι τώρα έχει σειρά και το Ελληνικό Δημόσιο να ακολουθήσει και να ζητήσει αποζημιώσεις και μέχρις ότου δοθούν αυτές να αποκλειστεί η ΜΑΝ από οποιαδήποτε δουλειά που έχει σχέση με το Ελληνικό Δημόσιο»...

newpost.gr

Αποσυνδέεται η χρηματοδότηση των πανεπιστημίων από το νέο νόμο...


Την αποσύνδεση της χρηματοδότησης των πανεπιστημίων από την εφαρμογή του νέου νόμου-πλαισίου ανακοίνωσε ο υπουργός Παιδείας Γιώργος Μπαμπινιώτης, δηλώνοντας ότι έχει τη σύμφωνη γνώμη του Πρωθυπουργού να κάνει ό,τι μπορεί ώστε να έχουν τα πανεπιστήμια πρόσθετη χρηματοδότηση μετά το «κούρεμα» των...
αποθεματικών τους. Αντιδρά η Άννα Διαμαντοπούλου.

Όπως έκανε γνωστό ο κ. Μπαμπινιώτης, συγκροτείται επιτροπή από πρυτάνεις και στελέχη του υπουργείου, τα μέλη της οποίας θα μελετήσουν έως τις 15 Μαΐου τυχόν βελτιώσεις του νόμου.

Η σύνθεση της επιτροπής είναι η εξής:

- Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και πρόεδρος της Συνόδου των πρυτάνεων

- Γιάννης Μυλόπουλος, πρύτανης Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

- Γιώργος Παναγιωτάκης, πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών

- Κωνσταντίνος Ρέμελης , πρύτανης Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου

- Βασίλειος Παπάζογλου, ειδικός γραμματέας ανώτατης εκπαίδευσης

- Αθανάσιος Κυριαζής (σύμβουλος του αναπληρωτή υπουργού Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και πρώην ειδικός γραμματέας ανώτατης εκπαίδευσης)

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, όπως τόνισαν τόσο ο κ. Μπαμπινιώτης, όσο και ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας, Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, ο νόμος θα εφαρμοστεί.

«Το μήνυμα που εκπέμπουμε», ανέφερε ο κ.Αρβανιτόπουλος, «είναι ότι προσπαθούμε να διευκολύνουμε τα Ιδρύματα. Ο νόμος θα εφαρμοσθεί και απο τη ΝΔ. Θα δεχθούμε προτάσεις, δεν κάνουμε επιτροπή για να αλλάξουμε το νόμο».

Αμφότεροι κάλεσαν τις πρυτανικές αρχές των ΑΕΙ να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Για τα Λύκεια

Σε ό,τι αφορά τις αλλαγές στα Λύκεια, ο υπουργός σημείωσε ότι υπάρχει ώριμο πλαίσιο, έτοιμο να κατατεθεί, εφόσον η επόμενη κυβέρνηση το επιθυμεί. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι τα παιδιά που φοιτούν σήμερα στην Α' Λυκείου θα δώσουν εξετάσεις με το ισχύον σύστημα. Όσο για τα τετράδια των μαθητών, αυτά εκτυπώνονται και θα είναι στα χέρια των υποψηφίων στις 21 Μαΐου, πρώτη μέρα των Πανελληνίων, τόνισε.

Ο αριθμός των εισακτέων θα κινηθεί φέτος στα ίδια με τα περσινά επίπεδα.

Σχετικά με τα βιβλία της νέας σχολικής χρονιάς, ο κ.Μπαμπινιώτης σημείωσε ότι τον Ιούλιο θα είναι έτοιμα για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια και τον Αύγουστο για τα Δημοτικά σχολεία.

Όσον αφορά τέλος τις τροπολογίες για την εισαγωγή των πολυτέκνων και τα ιδιωτικά σχολεία, συμπεριλαμβάνονται και κατατίθενται σε τρέχων νομοσχέδιο.

Ο υπουργός, απαντώντας στις καταγγελίες περί εύνοιας, εκ μέρους του, στα ιδιωτικά σχολεία, δεδομένου ότι και ο ίδιος είναι πρόεδρος της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, στην οποία ανήκουν τα Αρσάκεια, ο κ.Μπαμπινιώτης διευκρίνισε ότι ήδη από την ημέρα της τοποθέτησής του στη θέση του υπουργού Παιδείας, υπέβαλε αίτηση αναστολής της ιδιότητας του ως προέδρου της συγκεκριμένης Εταιρείας.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι τροπολογίες ήταν έτοιμες από την προηγούμενη κυβέρνηση, και ότι ως εκ τούτου, όσα λέγονται για το άτομο του είναι εκ του πονηρού.Αντίδραση Διαμαντοπούλου

Την αντίδραση της υπουργού Ανάπτυξης - και πρώην υπουργού Παιδείας - Άννας Διαμαντοπούλου, προκάλεσε η απόφαση της νέας ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας να αποσυνδέσει τη χρηματοδότηση των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων από την εφαρμογή του νέου νόμου-πλαισίου.

«Ο νόμος για την Ανώτατη Εκπαίδευση, που ψηφίστηκε από πρωτοφανή πλειοψηφία της Βουλής, εφαρμόζεται ήδη σε επτά ΑΕΙ και εμποδίζεται συστηματικά από εκείνες τις δυνάμεις οι οποίες από την αρχή τον πολέμησαν.

»Οι υγιείς δυνάμεις αυτού του τόπου, ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή, θα αντισταθούν στις γνωστές πιέσεις και συντεχνίες, αποδεικνύοντας ότι έχουμε όλοι αντιληφθεί τις συμπεριφορές και τα λάθη που μας οδήγησαν εδώ ως χώρα» τόνισε η κ. Διαμαντοπούλου...

NEA.

ΚΥΠΡΟΣ: Στο εσωτερικό «γίνεται το σώσε» δηλώνει πικραμένος ο Πρόεδρος...


«Και η Τουρκία συνεχίζει να είναι αλλαζονική»...
Λευκωσία: Η στάση της Τουρκίας στο Κυπριακό εξακολουθεί να είναι αλαζονική, με την Άγκυρα να εκβιάζει την ίδια την ΕΕ ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας και να απειλεί για σχέδιο Β’ , δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας.

Ανέφερε επίσης ότι... οι απλοί Τουρκοκύπριοι είναι οι φυσικοί μας σύμμαχοι και αντιδρούν και οι ίδιοι στα σχέδια εποικισμού της Άγκυρας, διαβεβαιώνοντας ότι η ε/κ πλευρά δεν θα αποδεχθεί σε καμία περίπτωση κάτι τέτοιο, γιατί θα ισοδυναμούσε με απόπειρα αυτοκτονίας.

Ο Πρόεδρος απηύθυνε επίσης έκκληση για ενότητα στο εσωτερικό μέτωπο εκφράζοντας θλίψη γιατί όπως είπε, ενώ στο Κυπριακό έπρεπε να πορευόμαστε στη βάση κοινών συνισταμένων, δεν είμαστε ενωμένοι και έχουμε τάσεις αυτοκαταστροφής κάτι που εκμεταλλεύονται οι αντίπαλοί μας.

Ο Πρόεδρος Χριστόφιας μιλούσε το πρωί σε ομάδα Φοιτητών και Καθηγητών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Παλέρμο στην Ιταλία και του Πανεπιστημίου Γρανάδας στην Ισπανία.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην ομιλία του είπε ότι νιώθει ικανοποίηση να συναναστρέφεται και να έχει επαφή με τους νέους ανθρώπους και για το λόγο αυτό υποστηρίζει τα αιτήματα και τις απαιτήσεις των νέων ανθρώπων, όπως για παράδειγμα την αντίθεσή τους στην επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης.

Καλωσορίζοντας τους φοιτητές ο Πρόεδρος έκαμε σχόλιο για τον καιρό φέτος στην Κύπρο λέγοντας ότι είναι ευλογία, σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν μπορεί να πει το ίδιο για την κατάσταση στο Κυπριακό.

Ανέφερε ότι η προσπάθεια για επανένωση της Κύπρου και του λαού της και για τερματισμό της κατοχής δεν έχει δώσει ακόμη καρπούς, γιατί η τουρκική ηγεσία ένεκα διαφόρων επιτυχιών της στο εσωτερικό αλλά και στην περιοχή έχει γίνει ακόμη πιο αλαζονική και σκληρή στην συμπεριφορά της.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο την 1η Ιουλίου κάνοντας λόγο για πολύ σημαδιακή μέρα για την Κύπρο και μέρα τιμής. Είπε ότι η προεδρία υπογραμμίζει και την οντότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας ως ισότιμου μέλους της ευρωπαϊκής οικογένειας.

Μίλησε για εκβιασμό από πλευράς Άγκυρας λέγοντας ότι οι Τούρκοι δεν αποδέχονται την ανάληψη της προεδρίας από την Κύπρο και προκαλούν την ίδια την ΕΕ, απειλώντας να τερματίσουν τις επαφές με τα όργανα της ΕΕ.

«Αν αναλάβει η Κύπρος χωρίς λύση στο Κυπριακό, απειλούν για εφαρμογή σχεδίων Β’ και Γ΄ που είναι εντελώς προκλητικά και απαράδεκτα για την διεθνή κοινότητα, αυτό σημαίνει περιφρόνηση των ΗΕ, της ίδια της ΕΕ και ύβρη κατά της ΕΕ η οποία βέβαια έχει πάρει θέση ότι είναι θεσμικές υποθέσεις της Ενωσης το ποιός προεδρεύει και δεν είναι δουλειά ούτε της Τουρκίας, ούτε κανενός άλλου κράτους εκτός της Ενωσης, πολύ δε περισσότερο που η Τουρκία κτυπά την πόρτα της Ενωσης και θέλει να γίνει μέλος», σημείωσε.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι αν η Τουρκία δεν συνειδητοποιήσει ότι χωρίς την λύση του Κυπριακού και εάν συνεχίσει να εφαρμόζει προκλητικά, σχέδια τα οποία προκαλούν κρίσεις στην Κύπρο και γύρω από αυτή, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει μέλος. Πρόσθεσε ότι ο ίδιος πιστεύει ότι ακόμη και με λύση, οι λαοί της Ευρώπης δεν θα δεχτούν την Τουρκία γιατί θα καταστεί το μεγαλύτερο κράτος και θα διαδραματίζει ρόλο.

Ανέφερε ότι αυτό δεν βολεύει ούτε την Λευκωσία ούτε και την Αθήνα γιατί η Τουρκία θα συνεχίσει την προκλητική της στάση και θα επιβουλεύεται την εδαφική ακεραιότητα και των δύο κρατών.

Ο Πρόεδρος Χριστόφιας αναφέρθηκε στο πραξικόπημα κάνοντας λόγο για καταραμένη μέρα που έδωσε την δυνατότητα στην Άγκυρα να πατήσει το πόδι της στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας και αυτό αποτελεί μεγάλο δυστύχημα γιατί από τότε μέχρι σήμερα επί του εδάφους έχουν δημιουργηθεί φοβερά τετελεσμένα και φτάνουμε στο σημείο κάποιοι με θράσος να σου λένε ότι «οι περιουσίες σας, των Ε/κ πρέπει να περιέλθουν στα χέρια των Τ/κ και όχι μόνο, αλλά και στα χέρια των εποίκων».

Εξήγησε ότι έχουν κατανεμηθεί περιουσίες Ε/κ στους έποικους, πολίτες της Τουρκίας και θεωρούν κάποιοι ότι νομιμοποιούνται για κάτι τέτοιο, όπως νομιμοποιούνται να θέτουν στο τραπέζι απαιτήσεις πολιτογράφησης όλων των κουβαλητών εποίκων.

Ανέφερε ότι ο εποικισμός έχει χαρακτηριστεί διεθνώς ως έγκλημα πολέμου και ως τέτοιο είναι καταδικαστέο και τιμωρητέο . Εξέφρασε δυσαρέσκεια γιατί η διεθνής κοινότητα επειδή η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα και διαδραματίζει ρόλο χωροφύλακα στην περιοχή, ανέχεται και στηρίζει την Αγκυρα.

«Η απαίτηση της Τουρκίας για πολιτογράφηση όλων των εποίκων σημαίνει παραβίαση επί της παραβίασης του διεθνούς δικαίου και είναι καταδικαστέα και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι δεν υπάρχει περίπτωση εμείς να αποδεχθούμε να ευλογηθεί ο εποικισμός, να αποδεχτούμε δηλαδή να αλλάξει η δημογραφική σύνθεση της Τ/κ κοινότητας και κατά προέκταση του πληθυσμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, αυτό θα ήταν κάτι σαν απόπειρα αυτοκτονίας», σημείωσε ο Πρόεδρος.

Ο Πρόεδρος Χριστόφιας απαντώντας σε διάφορους που διερωτώνται τι φταίει ο απλός Τούρκος πολίτης που ήρθε στα κατεχόμενα, τόνισε ότι φταίει η ηγεσία που τον κουβάλησε, διότι εκείνος μπορεί να ήρθε για να δει «χαΐρι» καλύτερο, όμως η ηγεσία, πίσω από το κεφάλι της, δεν είχε το καλώς νοούμενο συμφέρον του κουβαλητού αλλά να εφαρμόσει συγκεκριμένο σχέδιο αλλαγής της δημογραφικής σύνθεσης , επεκτατισμού στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος σημείωσε ότι και οι ίδιοι οι Τ/κ αντιδρούν στα σχέδια της Αγκυρας και δεν θέλουν τους έποικους, σημειώνοντας ότι ως Ε/κ πρέπει να κατανοήσουμε ότι έχουμε φυσικούς συμμάχους στην Τ/κ κοινότητα, τους απλούς Τ/κ που είναι Κύπριοι όπως και οι Ε/κ.

«Δεν θέλουν οι Τ/κ να χάσουν την κυπριακή τους ταυτότητα και εμείς οι Ε/κ πρέπει να το κατανοήσουμε αυτό, έχουμε περισσότερα κοινά με τους Τ/κ από ότι έχουν με τους Τούρκους της Τουρκίας γιατί είμαστε Κύπριοι και πέραν από την εθνική μας προέλευση, έχουμε την κυπριακή μας ταυτότητα και πρέπει να την διατηρήσουμε και να την σεβαστούμε εμείς οι ίδιοι και χρειάζεται να τείνουμε χέρι φιλίας στους απλούς Τ/κ», σημείωσε.

Είπε ότι οι Τ/κ, οι άνθρωποι που έχουν έγνοια για τον τόπο τους και για την πατρίδα τους, είναι φυσικός μας σύμμαχος.

Ανέφερε ότι πρέπει να κατανοήσουμε ότι η Κύπρος είναι πατρίδα και για τους Τ/κ , σημειώνοντας ότι παρά τα όσα δεινά και κακά που πάθαμε, είμαστε «κεφάλια αγύριστα».

«Για αυτά που λέω τώρα κατηγορούμαι βέβαια, αλλά πάντα θα λέω τη γνώμη μου μέχρι τέλους, πρέπει να διδαχθούμε από την ιστορία, και λαοί που δεν διδάσκονται από την ιστορία τους είναι καταδικασμένοι να χαθούν και εμείς δυστυχώς επιμένουμε να μην διδασκόμαστε», σημείωσε ο Πρόεδρος.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι ο απλός άνθρωπος είναι αγνός και είναι θύμα κύκλων που είναι «αγύριστα κεφάλια» και ιδεολογικά και πολιτικά.

Απηύθυνε έκκληση για ενότητα λέγοντας ότι «εδώ "γίνεται το σώσε" και δυστυχώς χίλιες φορές και θλίβομαι τα μάλα για αυτό, γιατί στο Κυπριακό επειδή βρήκαμε κάποτε κάποιες κοινές συνισταμένες, έπρεπε να συνεχίσουμε στη βάση αυτών».

Είπε ότι το γεγονός ότι δεν είμαστε ενωμένοι το εκμεταλλεύονται οι αντίπαλοί μας, τονίζοντας ότι εμείς πρέπει να αντλήσουμε δύναμη και από τις παραδόσεις μας και από την σύγχρονη διπλωματία.

Ανέφερε ότι στην Τ/κ κοινότητα, όσες διαφορές και αν υπάρχουν αυτές δεν φαίνονται τόσο έντονα όσο σε εμάς, σημειώνοντας ωστόσο ότι στα κατεχόμενα υπάρχει έλλειψη δημοκρατίας.

Αναφερόμενος στην τουρκική διπλωματία είπε ότι στην Άγκυρα επικρατεί ένας μηχανισμός μονόβουλος, που καθοδηγείται από ένα κέντρο και δεν είναι ποτέ διασπασμένος.

Εκ μέρους του Πανεπιστημίου Αθηνών ο τέως ΓΓ, Καθηγητής Παναγιώτης Κοντός, τόνισε στην ομιλία του ότι έχει καταστεί παράδοση η επίσκεψη ομάδας φοιτητών στο Προεδρικό Μέγαρο της Κύπρου και φέτος συμπληρώνονται 27χρόνια.

Σημείωσε ότι ο Πρόεδρος Χριστόφιας είναι επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών, προσθέτοντας ότι «ακούσαμε με προσοχή τα όσα είπατε που είναι καρπός βαθιάς και υπεύθυνης γνώσης της πολιτικής της Κύπρου και του κόσμου».

Ανέφερε ότι το πρόβλημα της Κύπρου, ο εποικισμός, η πολιτιστική γενοκτονία και η παραβίαση των διεθνών κανόνων είναι πρόβλημα οικουμενικής διάστασης και η παρουσία φοιτητών από άλλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια έχει αυτή την έννοια.

«Ολοι οι άνθρωποι των καλών προθέσεων και της καλής θέλησης πρέπει να είναι συμπαραστάτες των αγωνιζόμενων αδελφών Κυπρίων ώστε κάποια στιγμή να επιτευχθεί το ποθούμενο, λύση βιώσιμη, δίκαιη και εφαρμόσιμη και αποτελεσματική ώστε να σταματήσει αυτή η τραγωδία», ανέφερε.

Ο Καθηγητής Κοντός ανέφερε ότι ο διχασμός και το «αλληλοφάγωμα» έχουν βλάψει πάρα πολύ την Κύπρο και την Ελλάδα και πρέπει να σταλεί ένα μήνυμα ενότητας των Ελλήνων στην Κύπρο και την Ελλάδα αλλά και μεταξύ μας γιατί μόνο με αυτό τον τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε τα συμφέροντά μας.

Μετά την αντιφώνηση του Καθηγητή, έγινε ανταλλαγή δώρων και οι φοιτητές τραγούδησαν στα ελληνικά το τραγούδι «Πότε θα κάνει ξαστεριά»...


philenews.com

Τοξίνη σε πάστα φασολιού σόγιας Κυκλοφορούσε με την εμπορική επωνυμία "Τόφου - πάστα φασολιού σόγιας", σε γυάλινη συσκευασία...


Τοξίνη παραγόμενη από τον Bacillus cereus ανιχνεύθηκε σε πάστα φασολιού σόγιας, μαριναρισμένης σε τσίλι, προέλευσης Ταϊβάν.

Πρόκειται για προϊόν με την εμπορική επωνυμία "Τόφου - πάστα φασολιού σόγιας", σε γυάλινη συσκευασία των 300 gr και 370 gr, ανεξαρτήτως... ημερομηνίας λήξης ή αριθμού παρτίδας. Η συνολική διακινηθείσα ποσότητα στην ελληνική αγορά ανέρχεται σε 96 συσκευασίες.

Οι αρμόδιοι του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (EFET) απαίτησαν την άμεση απόσυρση του προϊόντος από την ελληνική επιχείρηση, και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Επίσης, καλούν τους καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους το συγκεκριμένο προϊόν να μην το καταναλώσουν...

Ο ξεκαρδιστικός διάλογος Ραγκούση - Λυμπερόπουλου...


Μια τυχαία συνάντηση που έβγαλε αρκετό χιούμορ είχαν ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ Θ. Λυμπερόπουλος, με τον νυν υφυπουργό Άμυνας Γ.Ραγκούση. Οι δυο τους που είχαν σε έντονη κόντρα από την περίοδο του θέματος της απελευθέρωσης της αγοράς ταξί συναντήθηκαν τυχαία στην Βουλή.

"Πως ...
είσαι πρόεδρε;" τον ρώτησε ο Ραγκούσης

"Άστα αυτά" είπε γελώντας οι Θύμιος.

"Πέρνα από το υπουργείο να τα πούμε" του απάντησε ο υφυπουργός."Εκεί δεν έχω να... απελευθερώσω τίποτα"

"Έχεις τα... ΚΨΜ", απάντησε ο Θύμιος και οι υπόλοιποι της παρέας -Καλαφάτης και Μανιάτης,ξέσπασαν στα γέλια...

apospasma.gr

Υποψήφια με το ΛΑΟΣ η πρώην γραμματέας του Χριστοφοράκου, Κατερίνα Τσακάλου...


Επειδή ξέρει πάρα πολύ καλά τη γερμανική νοοτροπία...
Tην ένταξη της πρώην γραμματέως του τέως Διευθύνοντος Συμβούλου της Siemens Μιχάλη Χριστοφοράκου, Αικατερίνης Τσακάλου, στοΛΑΟΣ, ανακοίνωσε ο Γιώργος Καρατζαφέρης.

Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, καλωσορίζοντας την κυρία Τσακάλου στα ...ψηφοδέλτια του κόμματος, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η κυρία Κατερίνα Τσακάλουείναι Ελληνίδα που συνδυάζει την τόλμη, την αποφασιστικότητα και τον πατριωτισμό».

«Δοκιμάστηκε και έμεινε όρθια. Σήκωσε το ανάστημά της, ενώ πάρα πολλοί περίμεναν ότι δεν θα έχει τη δύναμη και το θάρρος να το κάνει», πρόσθεσε αναφερόμενος έμμεσα στο σκάνδαλο της Siemens.

«Την καλέσαμε να έρθει κοντά μας να δώσει τη μάχη μέσα από το Κοινοβούλιο. Ξέρει πάρα πολύ καλά τη γερμανική νοοτροπία. Αυτή η νοοτροπία η οποία προσπαθεί να μας επιβάλλει τους δικούς της κανόνες εδώ στη χώρα μας. Την καλωσορίζω λοιπόν και εύχομαι "καλό βόλι"», κατέληξε.

Από την πλευρά της η Αικατερίνη Τσακάλου είπε: «Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κ. Πρόεδρο. Είναι μεγάλη τιμή μου και θα λειτουργήσω προς όφελος της πατρίδας μας. Σας ευχαριστώ κ. Πρόεδρε»...

e-volos.gr

Εβλογημένο, κι ας είναι μεταλλαγμένο...


Τι άλλο θα σκεφτούν οι θεομπαίχτες του marketing για να κολάσουν τους πιστούς την Σαρακοστή.
Ονόμασαν την απομίμηση του μαϊμού τυριού ΕΒΛΟΓΗΜΕΝΟ, και το "βάφτισαν" νηστίσιμο (εκτός από φυτικό και κατάλληλο για χορτοφάγους).
Δυστυχώς δεν μπορούμε να διαβάσουμε στα πολύ ψιλά γράμματα, τι είδους υλικά χρησιμοποίησαν για να πετύχουν το θαύμα, πάντως οι...
χριστιανοί που υποτίθεται ότι νηστεύουν , αν τους βολεύει το κόλπο, να μη περιμένουν πρώτη θέση στο παράδεισο.
Η υποκρισία είναι μεγάλο αμάρτημα...

Δυνατότητα νομοθέτησης σε ευρωπαίους πολίτες με 1 εκατ. υπογραφές!...


Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εγκαινιάσει την επόμενη εβδομάδα νέο μηχανισμό, ο οποίος θα επιτρέπει στους πολίτες της να προτείνουν νέες νομοθεσίες με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει ένα εκατομμύριο υπογραφές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτιρείου Reuters, το νέο ...πρόγραμμα της ΕΕ ξεκινάει από 1η Απριλίου υπό τον τίτλο «πρωτοβουλία των ευρωπαίων πολιτών». Βάσει του προγράμματος η ΕΕ υποχρεούται να εξετάζει το ενδεχόμενο νομοθετικών προτάσεων που έχουν επαρκείς υπογραφές και τη στήριξη τουλάχιστον επτά από τα 27 κράτη μέλη.

Το σχέδιο εκπονήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε μία προσπάθεια να καταστήσει τη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμών πιο δημοκρατική. Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις έχουν δείξει μέχρι σήμερα ότι η πλειοψηφία των ευρωπαίων πολιτών κατηγορεί τους θεσμούς της ΕΕ για σοβαρό δημοκρατικό έλλειμμα.

«Το νέο αυτό δικαίωμα θα ανοίξει ένα καινούριο κεφάλαιο στη δημοκρατική ζωή της ΕΕ», δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Maroš Šefčovič, εμπνευστής της πρωτοβουλίας.

Όχι μόνο θα μεταφέρει αιτήματα ευρωπαίων απευθείας στις Βρυξέλλες, αλλά θα αποτελεί και αφορμή για συζητήσεις μεταξύ πολιτών διαφορετικών χωρών της Ένωσης, πάνω σε κοινά ευρωπαϊκά θέματα».

Πάγιο πρόβλημα υπήρξε ανέκαθεν η επικοινωνία των Βρυξελλών με τους 500 εκατ. κατοίκους της, οι οποίοι νιώθουν πολύ πιο κοντά με τους εθνικούς τους αντιπροσώπους.

Από το 1979, έτος ίδρυσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έως και σήμερα, το ενδιαφέρον των πολιτών της ΕΕ για τα ευρωπαϊκά θέματα έχει πάρει την κατιούσα.

Στις τελευταίες ευρωπαϊκές εκλογές το 2009, μόλις το 43% του συνολικού πληθυσμού της Ένωσης πήγε να ψηφίσει...

Τι Παρίσι ...τι Κορυτσά...


Λάβαμε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο έναν αναλυτικό πίνακα του Επιδόματος Αλλοδαπής που καταβάλλεται στους Ελληνες διπλωμάτες που υπηρετούν στο εξωτερικό...
Παρά τις μειώσεις, τα ποσά δεν είναι ευκαταφρόνητα, καθώς δεν πέφτουν κάτω από τις...
4.900 ευρώ μηνιαίως.
Αυτό που προκαλεί μεγαλύτερη εντύπωση είναι ο παραλογισμός στον καθορισμό του επιδόματος, καθώς στη Νέα Υόρκη είναι 6.300 ευρώ και στο Παρίσι 6.200, λίγες εκατοντάδες ευρώ περισσότερα από όσα καταβάλλονται στον Ελληνα πρόξενο στην Κορυτσά (5.400) ή στο Μοναστήρι (5.100). Κι από όσο ξέρουμε, η διαβίωση στη Νέα Υόρκη και στο Παρίσι είναι λίγο ακριβότερη από τα Σκόπια και την Αλβανία...

greece-salonika.blogspot

Άρης Σπηλιωτόπουλος: Γιατί δεν πέταξαν γιαούρτια σε αυτούς με τις «μαϊμου» συντάξεις; ...


Έξω από τα... δόντια τα είπε πριν από λίγο ο Άρης Σπηλιωτόπουλος σε συνέντευξη του. Ο τομεάρχης Παιδείας της Νέας Δημοκρατίας είπε οτι κατανοεί τις αντιδράσεις των πολιτών για τους πολιτικούς αλλά αναρωτήθηκε γιατί δεν... συμπεριφέρονται το ίδιο στους επίορκους υπαλλήλους;

Συγκεκριμένα είπε : «Κατανοω την αγανάκτηση αλλα δεν πέταξαν γιαούρτι στους επιορκους του ΙΚΑ ή σε αυτούς με τις μαϊμού συντάξεις;»...
dete.gr

Παπαρήγα: Να αποφασίσει ο λαός αν θα μείνει εντός ή εκτός ΕΕ...


«Το μέσα ή έξω από την ΕΕ, έτσι όπως το θέτουν όλα τα κόμματα στην Ελλάδα - πλην ΚΚΕ - και όπως το θέτει η Μέρκελ και οι άλλοι συνεταίροι, δεν εξαρτάται από το πόσες θυσίες θα καταβάλει ο ελληνικός λαός», δήλωσε σήμερα η γενική γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ Αλεκα Παπαρήγα.


Η...

κ. Παπαρήγα πρόσθεσε πως ο λαός «και τις σάρκες του να δώσει, αν αποφασίσουν να μειώσουν τον αριθμό μελών της ΕΕ και να αναδιπλωθεί η ΕΕ στις ισχυρότερες καπιταλιστικά χώρες, αυτό θα το κάνουν, αδιαφορώντας εντελώς για το όποιο μέγεθος της συμφοράς υπάρχει.

Γι' αυτό εμείς λέμε το εξής: Ο λαός πρέπει να αποφασίσει ο ίδιος, να μην περιμένει αν θα τον κρατήσουν ή αν θα τον διώξουν, να αποφασίσει ο ίδιος, στηριγμένος στη δύναμή του και κυρίως στο δικαίωμα που έχει να μετατρέψει με τη δύναμή του τον πλούτο που υπάρχει στη χώρα σε λαϊκή ιδιοκτησία, να αποφασίσει ο ίδιος τον απεγκλωβισμό, την αποδέσμευση της Ελλάδας από έναν εναγκαλισμό, που, έτσι κι αλλιώς, είναι ασφυκτικός και δηλητηριώδης, να βγάλει από πάνω του όλες τις δεσμεύσεις, που άλλοι του έβαλαν, τάζοντάς του λαγούς με πετραχήλια» κατέληξε η κ. Παπαρήγα.