31.8.11

ΣΟΚ! Στον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας η Τρ. Πειραιώς με ζημιές 820 εκατ. ευρώ!...

kourdistoportocali
Την ενεργοποίηση, την προηγούμενη εβδομάδα, του Έκτακτου Μηχανισμού Ρευστότητας (ELA) επιβεβαίωσε σήμερα ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Αλέξανδρος Μάνος, σύμφωνα με δημοσίευμα του... Dow Jones Newswires.

«Είχαμε πρόσβαση στον ELA» ανέφερε ο κ. Μάνος κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με αναλυτές, με αφορμή τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η τράπεζα για το α΄ εξάμηνο.

Όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα του Dow Jones Newswires, ο ELA είναι ένας ειδικός μηχανισμός που παρέχεται από την Κεντρική Τράπεζα κάθε χώρας, δεν υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η ενεργοποίησή του ωστόσο πρέπει να έχει την έγκριση της τελευταίας. Και διευκρινίζεται ότι το κόστος δανεισμού από τον ELA είναι υψηλότερο έναντι του δανεισμού από την ΕΚΤ.

Ζημιές 820 εκατ. ευρώ λόγω PSI

Ζημιές προ φόρων 1,004 δισ. ευρώ μετά την απομείωση λόγω PSI, ανακοίνωσε για το α΄εξάμηνο του έτους ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς, ενώ μετά από τους φόρους οι ζημιές διαμορφώνονται στα 820 εκατ. ευρώ.

Επισημαίνεται ότι οι ενέργειες που έχει ήδη ανακοινώσει ο όμιλος, όπως η αναμενόμενη πώληση της θυγατρικής τράπεζας στην Αίγυπτο και η έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους €250 εκατ. θα διατηρήσουν το δείκτη Core Tier I και το συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου στο επίπεδο του 10% και 11% αντίστοιχα.

Σχολιάζοντας τα μεγέθη ο πρόεδρος του ομίλου, Μιχάλης Σάλλας δήλωσε: «Οι πρόσφατες εξελίξεις έχουν δημιουργήσει ένα θετικότερο περιβάλλον στην Ελλάδα. Η επικείμενη υλοποίηση των αποφάσεων της 21ης Ιουλίου 2011 της ΕΕ αναμένεται να οδηγήσουν σε βελτίωση της βιωσιμότητας του ελληνικού δημοσίου χρέους και στη σταθεροποίηση των δημοσιονομικών μεγεθών της χώρας. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την περαιτέρω ισχυροποίηση του τραπεζικού τομέα μέσω συγχωνεύσεων και ξένων επενδύσεων, μας κάνει να πιστεύουμε ότι εισερχόμαστε σε μια νέα περίοδο για την ελληνική οικονομία».

Από την πλευρά του, ο CEO του ομίλου, Σταύρος Λεκκάκος τόνισε: «Η οργανική κερδοφορία του Ομίλου το 1ο 6μηνο 2011 βελτιώθηκε, παρά τις δύσκολες συνθήκες στην αγορά. Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων ανήλθαν σε €372 εκατ έναντι €312 εκατ το 1ο 6μηνο 2010, αυξημένα κατά 19%. Σε αυτό συνέβαλε κυρίως η άνοδος των καθαρών εντόκων εσόδων κατά 6% στα €628 εκατ, αλλά και η μείωση του λειτουργικού κόστους κατά 4% σε ετήσια βάση στα €403 εκατ (-5% στην Ελλάδα). Η σταθερά ανοδική οργανική κερδοφορία του Ομίλου επιτρέπει τη διατήρηση σε ικανοποιητικό επίπεδο των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας και δίνει τη δυνατότητα για περαιτέρω ισχυροποίηση του ισολογισμού του Ομίλου».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ομίλου σχετικά με τη συμμετοχή της Τράπεζας Πειραιώς στο PSI:

* Η υλοποίηση των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής της 21.07.11 συνδυάζεται, μεταξύ άλλων, με την επιτυχή έκβαση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην ανταλλαγή του ελληνικού χρέους (Private Sector Involvement, PSI). Αναφορικά με το τελευταίο, η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε στην εγγραφή απομειώσεων, το ακριβές ύψος των οποίων θα προσδιορισθεί όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα. Η απομείωση αυτή, η οποία αποτελεί λογιστική και όχι πραγματική ζημιά, επιβάρυνε κατά €0,8 δισ. μετά από φόρους τα αποτελέσματα της Τράπεζας το 2ο 3μηνο ’11.

* Με τη συμμετοχή της Τράπεζας Πειραιώς στο PSI αντικαθίσταται σχεδόν το σύνολο του σημερινού χαρτοφυλακίου ΟΕΔ που διαθέτει με νέα ομόλογα που θα είναι εγγυημένα ως προς το κεφάλαιο τους με χρεόγραφα ΑΑΑ αξιολόγησης. Μετά την υλοποίηση του προγράμματος PSI, ο Όμιλος θα κατέχει ΟΕΔ αξίας €62 εκατ. Επίσης, με βάση την αναμενόμενη απόδοση των νέων ομολόγων, τα καθαρά έντοκα έσοδα θα ενισχύονται κατά τουλάχιστον €50 εκατ. ετησίως περίπου για τα επόμενα 30 έτη.

* Σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις στα κεφάλαια του Ομίλου από τη συμμετοχή στο PSI, οι ενέργειες που έχουν ήδη ανακοινωθεί, όπως η αναμενόμενη πώληση της θυγατρικής τράπεζας στην Αίγυπτο και η έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους €250 εκατ. θα διατηρήσουν το δείκτη Core Tier I και το συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου στο επίπεδο του 10% και 11% αντίστοιχα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα 6μήνου

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση, τα καθαρά έντοκα έσοδα ανήλθαν στα €628 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 6% ετησίως. Το 2ο 3μηνο ’11 τα καθαρά έντοκα έσοδα ανήλθαν σε €319 εκατ., επίδοση η οποία αποτελεί το καλύτερο ιστορικά 3μηνο για τον Όμιλο.

Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν στα €100 εκατ., στο ίδιο επίπεδο με το 1ο 6μηνο ’10, ενώ οι προμήθειες εμπορικής τραπεζικής ανήλθαν στα €87 εκατ. καταγράφοντας αύξηση 5% ετησίως.

Τα συνολικά καθαρά έσοδα λειτουργίας ενισχύθηκαν κατά 7% στα €781 εκατ.

Επίσης ο όμιλος στο εξάμηνο κατέγραψε μειωμένο λειτουργικό κόστος κατά 4% ετησίως στα €403 εκατ. Καταγράφηκε μείωση κόστους λειτουργίας 5% στην Ελλάδα και 2% στις διεθνείς δραστηριότητες. Παράλληλα, καταγράφηκε μείωση δαπανών προσωπικού Ομίλου 3% ετησίως στα €195 εκατ, -4% στην Ελλάδα. Μείωση γενικών διοικητικών εξόδων Ομίλου 7% ετησίως στα €159 εκατ, -9% στην Ελλάδα.

Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων ανήλθαν στα €372 εκατ., (ενισχυμένα κατά 19% ετησίως), που δίνουν τη δυνατότητα -όπως τονίζεται στην ανακοίνωση- για κάλυψη των σημερινών υψηλών προβλέψεων δανείων, αλλά και τη διασφάλιση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας.

Οι προβλέψεις διαμορφώθηκαν στα €371 εκατ. υψηλότερα κατά 38% ετησίως, αντιστοιχώντας σε 192 μ.β. ως προς το μέσο όρο δανείων (137 μ.β. το 1ο 6μηνο ’10), ως αποτέλεσμα του δύσκολου οικονομικού περιβάλλοντος κυρίως στην Ελλάδα (εκτίμηση ΑΕΠ 1ου 6μήνου ’11 στο -7,5% σε ετήσια βάση).

Μεγέθη 30 Ιουνίου 2011

- Δάνεια μετά από προβλέψεις €36,7 δισ, -3% από την αρχή του έτους.
- Καταθέσεις €26,4 δισ, -12% από την αρχή του έτους, καθώς συνεχίστηκαν οι εκροές στην Ελλάδα (Πειραιώς και ελληνική αγορά -10% το 1ο 6μηνο ’11 χωρίς καταθέσεις ελληνικού Δημοσίου).
- Δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών στο 9,6%. Δείκτης κάλυψης από προβλέψεις 46,4%, 110% μαζί με τις ενσώματες εξασφαλίσεις.
- Tα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν τον Ιούνιο ’11 στα €3,3 δισ, ενσωματώνοντας την επίπτωση από την απομείωση ΟΕΔ λόγω συμμετοχής στο PSI. Τα εποπτικά ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα €3,5 δισ. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε στο 9,5%, ο δείκτης Tier I στο 8,6%, ενώ ο δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier I), στον οποίο περιλαμβάνονται οι προνομιούχες μετοχές του Ελληνικού Δημοσίου, διαμορφώθηκε στο 8,2%.
www.capital.gr/Articles.asp?id=1271488

Επιστρέφει στη Γαλλία ο Ντομινίκ Στρος Καν ...


Ο Ντομινίκ Στρος Καν θα επιστρέψει στην Γαλλία μέσα στις επόμενες ημέρες, δήλωσε η Μαρτίν Ομπρί, η υποψήφια για τις προκριματικές εκλογές του γαλλικού Σοσιαλιστικού κόμματος για τις προεδρικές εκλογές του 2012, μιλώντας στην... ιδιωτική τηλεόραση Canal+.

Ερωτηθείσα αν γνωρίζει πότε θα επιστρέψει ο πρώην γενικός διευθυντής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην πατρίδα του, η Μαρτίν Ομπρί απάντησε: «Θα επιστρέψει μέσα στις επόμενες ημέρες».

Όπως δήλωσε η κ. Ομπρί, «ο Ντομινίκ Στρος Καν ξαναβρήκε την ελευθερία του, να δρα, να κυκλοφορεί και να μιλάει».

«Πάντα έλεγα το ίδιο πράγμα: πρώτα, η απόδειξη της αθωότητας, δεύτερον, πιστεύω το ίδιο πράγμα με πολλές γυναίκες για τη στάση του Ντομινίκ Στρος Καν απέναντι στις γυναίκες» ανέφερε.

«Ήμουν η πρώτη που είπα την πρώτη ημέρα ότι πρέπει να υπερασπιστούμε την απόδειξη της αθωότητας, το θύμα και τα λεγόμενά του. Για τα υπόλοιπα, είναι μία υπόθεση για την οποία πρέπει να μιλήσει ο Ντομινίκ Στρος Καν. Οι Γάλλοι δεν περιμένουν από εμένα να τους πω τι έγινε σε εκείνο το δωμάτιο, δεν γνωρίζω τίποτα» πρόσθεσε.

Ούτε φωτογραφία μαζί του ...


Τόσο καλά πήγε για τον Βενιζέλο η χθεσινή συνάντηση του με τον Σαμαρά που δεν υπάρχει ούτε φωτογραφία από το ραντεβού στη Συγγρού.

Ο πρόεδρος της Ν.Δ. όχι μόνο δεν επέτρεψε τις κάμερες στο γραφείο του αλλά δεν... επέτρεψε και στον φωτογράφο να μπει μέσα στη συνάντηση με αποτέλεσμα ο υπουργός Οικονομικών να αποχωρήσει με σκυμμένο το κεφάλι από αυτήν.

Άσε που ενώ έλεγε ο Βενιζέλος ότι «είχαμε μια γόνιμη και ουσιαστική συζήτηση» η πλευρά Σαμαρά δήλωνε ότι «ακούσαμε τι είχε να μας πει και μετά έφυγε», εννοώντας σαφώς ότι κανείς τέτοιος διάλογος δεν έγινε.

Δ.Γ.
parapolitika.gr

Το ξαδελφάκι του ο ταξιτζής…


Ο κύριος Πολίτης, άτομο συντηρητικών πεποιθήσεων, βολεμένος δημοσιογράφος, άνθρωπος του ΔΟΛ και φίλα προσκείμενος στην εκάστοτε εξουσία, εκφράζει τη συμπόνια του, για το ξαδελφάκι του- που μάλλον δεν θέλει τη συμπόνια κανενός- τον ταξιτζή.
Πλάκα έχει...

Ο ξάδελφός μου ο ταξιτζής
Του Γιάννη Λ. Πολίτη

Ο άνδρας της ξαδέλφης μου έχει δύο μικρά παιδιά. Η σύζυγός του δουλεύει, ευτυχώς, σε σούπερ μάρκετ και... παίρνει 700 ευρώ τον μήνα με τα οποία ζει, όπως ζει, εδώ και έναν χρόνο όλη η οικογένεια. Ο ίδιος ήταν οδηγός ταξί επί 8 χρόνια και έβγαζε μεροκάματο γύρω στα 30 ευρώ τη βάρδια στην προ κρίσης εποχή. Τον τελευταίο χρόνο όμως γύριζε στο σπίτι με άδειες τσέπες καθώς η δουλειά λιγόστεψε, αλλά το αφεντικό ήταν σκληρό. Παρότι έχει στην ιδιοκτησία του 12 ταξί - δύο στο όνομά του και τα άλλα στα ονόματα μελών της οικογένειάς του - αρνήθηκε κατηγορητικά να ρίξει το ενοίκιο κάτω από τα 60 ευρώ τη βάρδια, τα οποία παίρνει βεβαίως μαύρα. Αυτό άλλωστε κάνουν όλοι της συντεχνίας του. Είναι τα λεγόμενα αφεντικά της ασφάλτου, που πρωτοστατούσαν στις κινητοποιήσεις διάλυσης τη χώρας στις αρχές Αυγούστου. Τον Ιούνιο ο ξάδελφος παρέδωσε το ταξί, γιατί πλέον η είσπραξή του δεν ξεπερνούσε τα 50 ευρώ τη βάρδια, άρα έδινε στον ιδιοκτήτη από την τσέπη του τη διαφορά. Αφού περίμενε τρεις μήνες να ανοίξει το επάγγελμα και να αποκτήσει το δικό του ταξί, έφυγε μετανάστης. Δουλεύει οδηγός σε φορτηγό στη Βουλγαρία.
ΤΑΝΕΑ

Σε δυο νέους σταθμούς πιάνει δουλειά το Μετρό...


Σε δύο ακόμη σημεία, εκτός από τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό, θα ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα εργασίες για την κατασκευή των σταθμών του μετρό Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για την περιοχή Σιντριβανίου και την... περιοχή της Ανάληψης, οι οποίες θα απελευθερωθούν εντός των επόμενων ημερών από την αρχαιολογική σκαπάνη.

Ήδη, τον τελευταίο περίπου μήνα στο Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες κατασκευής του επιστάθμου, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν σε περίπου δέκα μήνες.

Στο Συντριβάνι, οι εργασίες κατασκευής θα ξεκινήσουν αρχές Σεπτεμβρίου, καθώς ολοκληρώθηκαν οι αρχαιολογικές ανασκαφές στα δύο τρίτα του σταθμού. Στην υπόλοιπη περιοχή, οι μελέτες της αρχαιολογίας θα συνεχίσουν καθώς ήρθε στο φως μία από τις πιο σημαντικές εκκλησίες της Θεσσαλονίκης, η Βασιλική. Πρόκειται για τμήμα τρίκλιτης παλαιοχριστιανικής βασιλικής, πιθανότατα κοιμητηριακού χαρακτήρα. Από την ανασκαφή ήρθαν στο φως μεταξύ άλλων φράγμα πρεσβυτερίου, υπολείμματα σύνθρονου, βάση Αγίας Τράπεζας, δύο βάσεις δαπέδων και μαρμάρινες βάσεις κιόνων.

Παράλληλα, από τις 4 Σεπτεμβρίου και για δέκα μήνες θα ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Δελφών εξαιτίας των εργασιών κατασκευής του σταθμού «Ανάληψη».

Συγκεκριμένα, θα εφαρμοσθούν οι εξής κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

1. Διακόπτεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων σε τμήμα της οδού Δελφών, από τη συμβολή της με την οδό Μ. Μπότσαρη μέχρι την οδό Π. Συνδίκα.

2. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω των οδών Μ. Μπότσαρη, Σόλωνος και Π. Συνδίκα.

3. Μετατρέπονται σε αδιέξοδα τα τμήματα των οδών Αναλήψεως και Χατζηλαζάρου, από την οδό Μυκηνών μέχρι την οδό Δελφών.

4. Μετατρέπεται σε αδιέξοδο το τμήμα της οδού Ψυχάρη, από την οδό Λυσικράτους μέχρι την οδό Δελφών.

5. Η είσοδος του Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων επί της οδού Δελφών καταργείται προσωρινά και οι ανάγκες του Νοσοκομείου θα εξυπηρετούνται πλέον από τις εισόδους επί των οδών Χαλκιδικής και Ψυχάρη.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του Νοσοκομείου, η οδός Λυσικράτους αμφιδρομείται.

Υπενθυμίζεται ότι η έναρξη των εργασιών στην ευρύτερη περιοχή πραγματοποιείται με σημαντική καθυστέρηση, εξαιτίας των σύνθετων γεωτεχνικών προβλημάτων που εντοπίσθηκαν.

Την ίδια ώρα, οι δύο μετροπόντικες κάνουν και αυτοί τις διακοπές τους, καθώς βρίσκονται ακινητοποιημένοι ο πρώτος στον σταθμό του Ευκλείδη και ο δεύτερος στον σταθμό Φλέμινγκ, όπου πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης των ΤΒΜ.

Σχετικά με την επέκταση του μετρό προς τα ανατολικά, σημειώνεται ότι έχει εγκριθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την επέκταση του έργου στην Καλαμαριά, ενώ η δημοπράτηση της συγκεκριμένης γραμμής αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους.

Παράλληλα, σύμφωνα με την «Αττικό μετρό ΑΕ» το επόμενο διάστημα αναμένεται να επιλυθούν και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με τις απαλλοτριώσεις στους σταθμούς Παπάφειου και Πατρικίου, ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες και σε αυτούς τους ζωτικούς για το έργο σταθμούς.

Αναλυτικότερα, στις 26 Σεπτεμβρίου ορίζεται από το εφετείο Θεσσαλονίκης η οριστική τιμή μονάδος για την αποζημίωση που θα κληθεί να πληρώσει η «Αττικό Μετρό ΑΕ» στη διοίκηση του Παπάφειου. Για τον σταθμό της πλατείας Πατρικίου, είναι σε εκκρεμότητα οι αποφάσεις για τη διακλάδωση, για την οποία η προσωρινή τιμή μονάδος θα οριστεί από το μονομελές πρωτοδικείο στις 7 Φεβρουαρίου 2012. Παράλληλα, αναμένονται και οι αποφάσεις για τον σταθμό. Ειδικότερα, η πρώτη συμπληρωματική απαλλοτρίωση, όπου θα οριστεί η προσωρινή τιμή μονάδος, θα εκδικαστεί στις 13 Δεκεμβρίου, ενώ στις 14 Νοεμβρίου θα εκδικαστεί η αρχική απαλλοτρίωση του σταθμού από το εφετείο Θεσσαλονίκης.
voria.gr

Κρύβεται κάτι πίσω από τις λέξεις;...


Οι χθεσινές ανακοινώσεις καρμπόν Πήγασου-ΔΟΛ προς τις χρηματιστηριακές Αρχές για άρση της επιτήρησης των μετοχών τους στις οποίες ανάμεσα στα άλλα γίνεται λόγος για... πρόγραμμα σε εξέλιξη "μείωσης του λειτουργικού κόστους" αναζωπύρωσαν όπως είναι ευνόητο τους φόβους για άμεσες κινήσεις μεταβολής των εργασιακών σχέσεων στα δύο μεγαλύτερα συγκροτήματα Τύπου της χώρας. Οι φήμες για κλείσιμο εντύπων, περικοπές μισθών και απολύσεις επανήλθαν με το κλείσιμο εντύπων να ακούγεται περισσότερο στη Μεταμόρφωση και την απώλεια θέσεων εργασίας στη Μιχαλακοπούλου. Εκτός αν οι νέες συνθήκες και τάσεις της εποχής αναζωπυρώσουν το προ δύο ετών σχέδιο συγχώνευσης των δύο συγκροτημάτων. Πάντως είναι απολύτως βέβαιο πως ό,τι είναι να συμβεί θα γίνει άμεσα.
enimerosi24.gr

Να συλληφθούν οι Οζονέμποροι. Ξεπέρασαν τα όρια... οι τιμές του όζοντος σε Μαρούσι, Λυκόβρυση....


adena-gr.blogspot
Δεν πάει να απαγορεύει ο ΕΟΦ κι ο Γάμα Γάμα του Καταναλωτή τις διαφημίσεις των συσκευών Όζοντος που ισχυρίζονται (παρανόμως &ψευδώς) ότι έχουν παν-θεραπευτικές ιδιότητες. Οι Οζονέμποροι αντί να ... σταματήσουν, έχουν πολλαπλασιάσει καταιγιστικά τις τηλεοπτικές διαφημίσεις, ενώ 'εχουν ρίξει τις τιμές (με εξαίρεση τον Φικιώρη). Βέβαια ακόμα κι αν από την αρχική τιμή των 250 ευρώ έχουν κατέβει στα 45, πάλι κερδοσκoπούν αφού οι ανεξέλεγκτες κι άκρως επικίνδυνες κινέζικες συσκευές, τους
κοστίζουν μόνο μερικά ευρώ. Δυστυχώς τα θύματα των "Καματερών" είναι τόσα πολλά, που δεν είναι απίθανο οι τιμές του όζοντος στην ατμόσφαιρα να έχουν υπερβεί το όριο συναγερμού από την ταυτόχρονη λειτουργία τους. Φυσικά και αστειευόμαστε (για το τελευταίο) όμως ακόμα κανένα από τα τα λαμόγια (έμποροι η αρμόδιοι που κάνουν τα στραβά μάτια) δεν τόλμησε να βγεί και να εξηγήσει πια είναι η διαφορά μεταξύ του επικίνδυνου Ατμοσφαιρικού Όζοντος, κι αυτού που παράγουν οι μαγικές συσκευές των Φικιώρηδων.

Διαβάστε την σημερινή ανακοίνωση:

Οι μετρήσεις του Δικτύου Παρακολούθησης Ατμόσφαιρας της Αθήνας έδειξαν σήμερα υπέρβαση του ορίου ενημέρωσης κοινού στις τιμές του όζοντος.

Στις 5 το απόγευμα υπερβάσεις των ορίων καταγράφηκαν στο σταθμό του Αμαρουσίου, με τιμή 202 μg/m³ και στο σταθμό Λυκόβρυσης, με τιμή 191 μg/m³. Tο όριο ενημέρωσης κοινού είναι το 180 μg/m³ και το όριο συναγερμού το 240 μg/m³.

Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνσιτά για την προφύλαξη του πληθυσμού τα άτομα με αναπνευστικές και καρδιαγγειακές παθήσεις και γενικότερα άτομα ευαίσθητα στην ατμοσφαιρική ρύπανση να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους και να αποφεύγουν την κυκλοφορία. Επίσης, συνιστά στα παραπάνω άτομα, καθώς και τα παιδιά να αποφεύγουν την έντονη σωματική άσκηση, η οποία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού και να οδηγήσει σε αναπνευστικά προβλήματα.

Μετωπική Ρέππα-Ραγκούση...


Νέα ανοιχτή, πολιτική κόντρα μεταξύ του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Δημ. Ρέππα και του υπουργού Μεταφορών Γ. Ραγκούση, με επίκεντρο τα ταξί, πυροδότησε η ... δημοσιοποίηση μιας παλαιότερης απόφασης της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), για το άνοιγμα του κλειστού επαγγέλματος των ιδιοκτητών φορτηγών δημόσιας χρήσης.
Ιδιαίτερα ενοχλημένος από τη νέα αυτή απροσδόκητη, ενδοκυβερνητική κόντρα είναι πάντως ο πρωθυπουργός. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Μέγαρο Μαξίμου, ο Γ. Παπανδρέου θεωρεί μεν το συγκεκριμένο επεισόδιο λήξαν, διαμήνυσε ωστόσο το βράδυ και στους δύο υπουργούς πως δεν πρόκειται να ανεχθεί παρόμοιο περιστατικό στο μέλλον.

Με την απόφαση του ΣΤΕ, που δημοσιεύτηκε στις 3 Ιουνίου 2011, κρίθηκε αντισυνταγματική η επιβολή περιορισμών στη χορήγηση νέων αδειών φορτηγών Δ.Χ., με βάση τον παλαιό νόμο του 1976, ανεξάρτητα από τον αριθμό των κυκλοφορούντων οχημάτων.

Ο κ. Ραγκούσης επιχείρησε να εκμεταλλευτεί πολιτικά το σκεπτικό της απόφασης αυτής (ιδίως τα σημεία εκείνα που απαγορεύουν τη χρήση αριθμητικών κριτηρίων στην έκδοση νέων αδειών), στο ανοιχτό μέτωπο που έχει με τους ιδιοκτήτες ταξί για την απελευθέρωση του επαγγέλματός τους. Το υπουργείο θεώρησε ότι η μη σύνδεση της απελευθέρωσης των κλειστών επαγγελμάτων με άλλα, ποσοτικά κριτήρια, δικαιώνει τη σκληρή γραμμή που ακολουθεί μέχρι σήμερα ο Ραγκούσης στο θέμα αυτό.

Ο κ. Ρέππας, όμως, απάντησε στην «πρόκληση» του συναδέλφου του, αναζοπυρώνοντας την παλαιά, καλοκαιρινή τους σύγκρουση. Με ανακοίνωσή του στράφηκε ευθέως κατά του συναδέλφου του υπουργού Γ. Ραγκούση, τον οποίον εγκαλεί για λανθασμένους χειρισμούς στην υπόθεση των ταξί (δεν στάλθηκε εγκαίρως στο ΣτΕ το Π.Δ. για τα ταξί), που αναστάτωσαν τη χώρα, κατά την ευαίσθητη τουριστική περίοδο.

Σύμφωνα με τη δήλωση του κ. Ρέππα: «Αν είχε σταλεί εγκαίρως στο ΣτΕ το Π.Δ., δύο τινά θα μπορούσαν να συμβούν: α. Το ΣτΕ, πράγμα βέβαιο, να εγκρίνει το σχετικό Π.Δ και η χώρα να μην έχει δοκιμάσει αυτή την αναστάτωση μέσα στην τουριστική περίοδο.

β. Το ΣτΕ να μην εγκρίνει το Π.Δ. και επομένως οι επαγγελματίες να μην έχουν κανένα λόγο να στραφούν εναντίον της κυβέρνησης».

Ο κ. Ρέππας σημειώνει ότι το ΣτΕ δεν έκρινε αντισυνταγματικό κανένα δικό του Προεδρικό Διάταγμα για το άνοιγμα των επαγγελμάτων. «Καρφώνει» μάλιστα τον κ. Ραγκούση και όσον αφορά το περιεχόμενο του δικού Π.Δ. για τα ταξί: «Επειδή όχι μόνον η νομολογία αλλά και οι πρόσφατες γνωμοδοτήσεις του ΣτΕ συνηγορούν, είναι βέβαιο ότι θα ενέκρινε το Προεδρικό Διάταγμα. Δεν προκύπτει λοιπόν από πουθενά ότι υφίσταται θέμα συνταγματικότητας. Αντιθέτως μάλιστα».

Αργά το βράδυ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Ηλ. Μόσιαλος παρενέβη πυροσβεστικά στην υπουργική κόντρα, εξαίροντας τις μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση για την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων. Και πρόσθεσε:

«Η πολιτική αυτή υλοποιείται και στον τομέα των μεταφορών. Εγινε για τα φορτηγά δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης με τον Δ. Ρέππα. Γίνεται με τον Γ. Ραγκούση για τα ταξί. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται κοινωνικά ανεύθυνες συμπεριφορές ορισμένων ιδιοκτητών ταξί, που αναστάτωσαν τη ζωή των Ελλήνων πολιτών, να εμποδίσουν την υλοποίηση της πολιτικής μας για τα ταξί, η οποία έχει ως γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος».

Η ομόφωνη απόφαση της ολομέλειας του ΣτΕ, την οποία επικαλείται πάντως ο κ. Ραγκούσης, έκρινε, μεταξύ άλλων, πως στην επαγγελματική ελευθερία, η οποία προστατεύεται από το άρθρο 5 του Συντάγματος, μπορεί ο νόμος να επιβάλει περιορισμούς μόνο για λόγους δημόσιου ή κοινωνικού συμφέροντος... Τέτοιο λόγο δεν συνιστά πάντως η προστασία του οικονομικού συμφέροντος των ήδη δραστηριοποιουμένων σε συγκεκριμένο επαγγελματικό κλάδο, με την αποτροπή της εισόδου στο κλάδο αυτό νέων επαγγελματιών και της εκ του λόγου αυτού μειώσεως των προσόδων από την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας.

Οσον αφορά τα αριθμητικά κριτήρια, αναφέρεται: «Το γεγονός όμως της κυκλοφορίας μεγάλου αριθμού φορτηγών δημόσιας χρήσεως αυτοκινήτων κατά το χρόνο ψήφισης του νόμου 383/1976, έστω και αν συνεπαγόταν τη μείωση των κερδών των εκμεταλλευομένων τα αυτοκίνητα αυτά, δεν δικαιολογεί από συνταγματικής απόψεως την κατ' ουσίαν απαγόρευση της χορήγησης νέων αδειών...». *
enet.gr

Υπό κατάληψη το δημαρχείο Τρικάλων...


Σε κατάληψη του δημαρχείου των Τρικάλων προχώρησαν σήμερα το πρωί, πρώην συμβασιούχοι, διεκδικώντας τα δεδουλευμένα τους.

Όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο, οι πρώην συμβασιούχοι δεν... επέτρεψαν στον αντιδήμαρχο Γιώργο Στουρνάρα, ο οποίος αναπληρώνει τον απουσιάζοντα δήμαρχο Τρικκαίων Χρήστο Λάππα, να εισέλθει στο κτίριο.

Και τον Μπέντνερ αναφέρει σήμερα ο Τύπος...


Όπως αναφέρουν σημερινά δημοσιεύματα προτάθηκε στον Ολυμπιακό ο Νίκλας Μπέντνερ της Άρσεναλ.

Ο διεθνής Δανός επιθετικός θέλει να φύγει από τους «κανονιέρηδες», καθώς ο ... Αρσέν Βενγκέρ δεν τον χρησιμοποιεί στην βασική ενδεκάδα.

Για τον παίκτη, ενδιαφέρον έδειξαν το καλοκαίρι αρκετές ομάδες ωστόσο οι απαιτήσεις των Άγγλων ήταν αρκετά υψηλές. Η πρωταθλήτρια Γερμανίας Ντόρτμουντ, η Μπάγερν, η Νιουκάστλ, η Ιντερ και η Σπόρτινγκ Λισαβόνας είχαν έντονα συνδεθεί μεταγραφικά με τον 23χρόνο άσο.

«Εχω αποφασίσει και είμαι 100% σίγουρος ότι πρέπει να φύγω από την Αρσεναλ. Το σκεφτόμουν πολύ καιρό και ήμουν σίγουρος με την απόφασή μου. Είμαι αισιόδοξος πως θα τα καταφέρω στη νέα μου ομάδα», δήλωνε ο Δανός στραϊκερ.

Η ίδια η Άρσεναλ όμως πλέον φέρεται αποφασισμένη να δανείσει τον παίκτη και ψάχνει ομάδα για να τον δώσει.
olympiacos24.gr

«Στο κόκκινο» το Χ.Α. ...


Αρνητικό είναι και σήμερα το κλίμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, παρά την άνοδο των δεικτών στις ευρωπαϊκές αγορές, στον απόηχο μιας σειράς ανακοινώσεων για τα αποτελέσματα στον... τραπεζικό κλάδο.

«Μικτές τάσεις αναμένεται να επικρατήσουν στις ευρωπαϊκές αγορές με το ενδιαφέρον των επενδυτών να επικεντρώνεται στις αιτήσεις στεγαστικών δανείων και τις βιομηχανικές παραγγελίες στις ΗΠΑ. Στην εγχώρια αγορά αναμένουμε νευρικότητα με τα αποτελέσματα στο επίκεντρο», ανέφερε η Proton Bank [PRBr.AT] Σχετικά άρθρα στο πρωινό της σχόλιο.

Αυτή την ώρα (10:56), ο γενικός δείκτης τιμών υποχωρεί κατά 2,59% στις 933,32 μονάδες. Ο τζίρος ανέρχεται στα 8,21 εκατομμύρια ευρώ.

«Στο κόκκινο» βρίσκονται και οι επιμέρους κλαδικοί δείκτες στην πλειονότητά τους, με τις απώλειες των τραπεζών να ξεπερνούν το 3%.

Απώλειες 2,7% καταγράφει ο τίτλος της Εθνικής Τράπεζας η οποία ανακοίνωσε χθες μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης ότι η επίπτωση από την συμμετοχή της στο πρόγραμμα ανταλλαγής ελληνικών ομολόγων (PSI) θα ανέλθει στα 1,645 δισ. ευρώ.

Οι μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία ανακοίνωσε σήμερα ότι οι προβλέψεις της για το PSI ανέρχονται στα 1,005 δισ. ευρώ, υποχωρούν κατά 5,3%.
naftemporiki.gr

Παραμένει το μυστικό κονδύλι για τα παπαγαλάκια!...


Δεν το'πιασε ο Νάρκισσος Οικονομέας...
Η είδηση από την συνέντευξη του Μόσιαλου στην -κακούργα- Κοινωνία Ώρα MEGA, ήταν ότι κι αυτοί οι μάγκες του ΠΑΣΟΚ, διατηρούν το μυστικό κονδύλι για τα παπαγαλάκια, όταν -προσέξτε εδώ- υπάρχουν ...
λόγοι Εθνικοί!
Απλώς δεν τα δίνουν πια για "Εθνικούς λόγους" στους δημοσιογράφους της Γραμματείας Τύπου, καθώς και άλλων Γενικών Γραμματειών.
Ο Καμπουράκης τον πίεσε πολύ τον Μόσιαλο, αλλά δε μπορούσε να του ανοίξει πιο πολύ το στόμα.
Ο Νάρκισος Οικονομέας -δεν ήξερε- επί Ριρή ποιους καλούσε στην εκπομπή, και έκανε σήμερα ερωτήσεις δήθεν και τάχα μου?...

Τύφλα να έχει η Αρχαιολογία ,η Πολεοδομία ,το Λιμερναρχείο και η Κτηματική υπηρεσία της Σάμου...http://aegaio.blogspot.com
...τους έχουν όλους γραμμένους στα παλαιά των υποδημάτων τους!!!!Αυτή την αρχιτεκτονική θέλουμε στο Πυθαγόρειο;
Οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες στην έκδοση οικοδομικών αδειών δεν αντελήφθησαν τίποτα τόσα χρόνια τώρα;
Μέσα σε μια νύχτα πάντως δεν έγιναν όλα αυτά.
Η ... Κτηματική Υπηρεσία τόσα χρόνια και αυτή δεν πήρε είδηση το παραμικρό;
Η Αρχαιολογική Υπηρεσία που ελέγχει και αυτή την όλη Ιστορία δεν είδε ,δεν αντιλήφθηκε ότι όλες αυτές οι κατασκευές αλλοίωσαν την φυσιογνωμία του Πυθαγορείου;Το Λιμεναρχείο δεν αντιλήφθηκε την κατάληψη χώρου της παραλίας ;ποιους έστειλε στη δικαιοσύνη;ποια δικογραφία σχηματίστηκε;

Κουραμπιέδες με κοκαΐνη σε κηδεία...

Χαμός και γέλια στην κηδεία!...
Ένα απίστευτο λάθος, που θα μπορούσε να συμπεριληφθεί σε σενάριο κωμωδίας, είχε ως αποτέλεσμα την κατάσχεση 60 κιλών κοκαΐνης.Συμμορία Βουλγάρων εμπόρων ναρκωτικών, επιχείρησε να την διακινήσει μεταφέροντάς την ως ζάχαρη άχνη πάνω σε ...
παραδοσιακούς κουραμπιέδες, γνωστής εταιρίας... ζαχαροπλαστικής.

Η σπείρα εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι ένα από τα μέλη της εργαζόταν στην εταιρία και κατέστρωσε ένα σατανικό σχέδιο που όμως έμελλε να οδηγήσει σε παταγώδη αποτυχία.

Η κοκαΐνη τοποθετήθηκε στους κουραμπιέδες, ωστόσο στη συνέχεια όλα πήγαν στραβά.

Γραφείο τελετών στα Βόρεια Προάστια, που είχε αναλάβει την κηδεία ηλικιωμένου, εκτός από κόλλυβα και ελιές, παρήγγειλε από το γνωστό ζαχαροπλαστείο μια παρτίδα κουραμπιέδες.

Όπως όλα δείχνουν, το μέλος της συμμορίας που εργάζεται και στο ζαχαροπλαστείο, έστειλε από λάθος τους κουραμπιέδες με την κοκαΐνη στο γραφείο τελετών, με αποτέλεσμα να τους... απολαύσουν οι συγγενείς και οι φίλοι του νεκρού!

Μετά την κατανάλωση, οι παρευρισκόμενοι στην κηδεία, παρουσίασαν αλλόκοτη συμπεριφορά, με τον υπεύθυνο του γραφείου να καταγγέλλει στη ΓΑΔΑ το περιστατικό.

Ακολούθησε έφοδος της αστυνομίας στο εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, όπου βρέθηκαν υπόλοιπα της ποσότητας.

Ο δράστης μετά από ανάκριση ομολόγησε οδηγώντας και στα υπόλοιπα μέλη της σπείρας, οι οποίοι συνελήφθησαν, ενώ το σύνολο του φορτίου κατασχέθηκε.
volospress.blogspot

Εγκρίθηκαν οι αποσπάσεις 4.200 δασκάλων...


Τα 2/3 των αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ενέκρινε για τη νέα σχολική χρονιά το υπουργείο Παιδείας.

Συνολικά υποβλήθηκαν 6.648 αιτήσεις και ικανοποιήθηκαν οι 4.182, ποσοστό 63%. Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο οι αποσπάσεις...

πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά με κριτήρια μοριοδότησης.
Μπορείτε να δείτε τους σχετικούς πίνακες στη www.enet.gr.

Αλυσιδωτές ανατιμήσεις φέρνει η αύξηση του ΦΠΑ στην εστίαση στο 23%...


Υψηλότερες θα είναι από την 1η Σεπτεμβρίου οι τιμές στην εστίαση, με την εφαρμογή του συντελεστή ΦΠΑ 23% που αγγίζει από εστιατόρια και ταβέρνες έως σουβλατζίδικα, καντίνες και φαγητά σε πακέτο.

Από τον υψηλό συντελεστή δεν γλιτώνουν ούτε ...

αναψυκτικά, χυμοί και ροφήματα, ακόμα κι αν πωλούνται από σούπερ μάρκετ, ενώ στο 13% παραμένουν ψωμί, αρτοσκευάσματα και το νερό, εφόσον δεν είναι αεριούχο.

Έτσι, καφές που σήμερα κοστίζει 4 ευρώ από την 1η Σεπτεμβρίου θα κάνει 4,35 ευρώ, ένα ψημένο κοτόπουλο στο σούπερ μάρκετ αξίας 9 ευρώ θα αυξηθεί στα 9,8 ευρώ, ένα γεύμα τεσσάρων ατόμων αξίας 80 ευρώ ανατιμάται στα 87 ευρώ και ένα πακέτο διακοπών επτά διανυκτερεύσεων all inclusive αξίας 1.400 ευρώ, ανεβαίνει στα 1.464,68 ευρώ.

Συγκεκριμένα, στον συντελεστή 23% μετατάσσονται:

* Χυμοί φρούτων και λαχανικών, ροφήματα όπως καφές, τσάι, σοκολάτα κ.λπ., αναψυκτικά, αεριούχα νερά φυσικά ή τεχνητά ανεξάρτητα από τον τρόπο πώλησής τους, δηλαδή χονδρικά ή λιανικά, και ανεξάρτητα από τα σημεία της πώλησης, δηλαδή πώληση από σούπερ μάρκετ, περίπτερα, εστιατόρια, ταχυφαγεία κ.λπ.

* Τρόφιμα έτοιμα για φαγητό σε εστιατόρια, ταβέρνες, σουπερμάρκετ κ.λπ.

* Οι υπηρεσίες εστίασης σε καφενεία, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια, ψητοπωλεία, οινομαγειρεία, αναψυκτήρια, σνακ μπαρ γαλακτοπωλεία και καταστήματα διάθεσης catering (εφόσον δεν πρόκειται για απλή παράδοση φαγητού).

* Τα φαγητά σε πακέτο, αλλά και φαγητά που διατίθενται από καντίνες, κυλικεία σε γήπεδα, μπαρ κινηματογράφων και θεάτρων, πιτσαρίες, κινέζικα, γεύματα διαίτης ή υγιεινής διατροφής, σούπερ μάρκετ που παραδίδουν έτοιμα μαγειρεμένα φαγητά και οι επιχειρήσεις πώλησης σάντουιτς, τυροπιτών, σαλατών και λοιπών παρόμοιων πρόχειρων γευμάτων ή σνακ.

* Κατανάλωση γλυκών σε ζαχαροπλαστεία σε αντιδιαστολή με τα γλυκά που πωλούνται για κατανάλωση εκτός καταστήματος, τα οποία παραμένουν στον συντελεστή 13%.

* Όσον αφορά τα ξενοδοχεία, μετά τις τελευταίες διορθώσεις από το υπουργείο Οικονομικών, τα πακέτα διαμονής και διατροφής θα επιβαρύνονται σε ποσοστό 5%, 15% και 30% της ενιαίας τιμής (ανάλογα αν περιλαμβάνουν πρωινό, γεύμα ή all inclusive) με συντελεστή 23% και το υπόλοιπο θα συνεχίσει να υπάγεται στον συντελεστή 6,5%.
NEA

Κρήτη: Συνεχίζουν να βάζουν ανήλικους σε καφετέριες και μπαρ!...


Σωρεία ελέγχων...
Συνολικά 96 μπαρ και καφετέριες ελέγχθηκαν ατη διάρκεια του περασμένου Σαββατοκύριακου, στο Ηράκλειο με σκοπό την τήρηση των διατάξεων του Νόμου περί προστασίας ανηλίκων.

Σύμφωνα με...
τη σχετική ενημέρωση, βεβαιώθηκαν συνολικά 14 παραβάσεις, σε βάρος ιδιοκτητών, διότι δεν είχαν αναρτήσει στην είσοδο του καταστήματος, την προβλεπόμενη πινακίδα που απαγόρευε την είσοδο, παραμονή και κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών σε ανηλίκους...
Cretalive.gr

Πρόστιμο από τον ΕΦΕΤ σε σούπερ μάρκετ...


Παραλάμβανε ακόμα και τρόφιμα που μεταφέρονταν μαζί με χλωρίνη!...
Το δεύτερο μεγαλύτερο πρόστιμο, από τις 66 συνολικά επιχειρήσεις (συνολικού ύψους) 339.500€ στις οποίες δόθηκε "ραβασάκι" του οργανισμού, επιβλήθηκε από τον ΕΦΕΤ σε γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ για το υποκατάστημά της στο Ηράκλειο.
Συγκεκριμένα, με 22.000 ευρώ πρόστιμο "τιμωρήθηκε" η υπεραγορά τροφίμων ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε γιατί...
μετά από δύο απανωτούς ελέγχους που διενεργήθηκαν στο υποκατάστημα της στο Γάζι Ηρακλείου διαπιστώθηκε ότι:

1)Η επιχείρηση συνέχιζε να διαθέτει προς πώληση προϊόντα που προέρχονταν από μη εγκεκριμένη εγκατάσταση και κρίνονταν μη ασφαλή - ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση
2) Παρελάμβανε τρόφιμα που είχαν μεταφερθεί μαζί με άλλα προϊόντα (πχ χλωρίνη) τα οποία μπορούσαν να επιμολύνουν τα τρόφιμα

Η εταιρεία για την ακρίβεια είχε λάβει, πρόστιμο 2000 ευρώ για διάθεση προς πώληση ακατάλληλων προϊόντων, από το ίδιο υποκατάστημα της αλυσίδας σούπερ μάρκετ, ωστόσο δεν συμμορφώθηκε και έπειτα από τη διενέργεια επανελέγχου, η "καμπάνα" για την εταιρεία ήταν πολύ μεγαλύτερη, φτάνοντας στο ποσό των 22.000 ευρώ.

Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις του Πρόεδρου του Ε.Φ.Ε.Τ Γιάννη Μίχα, ο οποίος έστειλε μήνυμα προς τις επιχειρήσεις που παρανομούν

Όσες επιχειρήσεις διαπιστώνουμε να υποπίπτουν στις ίδιες και στις ίδιες παραβάσεις, χωρίςν να επιδεικνύουν καμιά διάθεση συμμόρφωσης προς τις υποδείξεις των ελεγκτών μας θα αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο του νόμου με ιδιαίτερη αυστηρότητα, αναφέρει με νόημα ο κ. Μίχας
ενώ διαβεβαίωσε ότι...

Συνεχίζουμε με εντατικούς ρυθμούς τους ελέγχους σε κάθε σημείο και σε κάθε επίπεδο της αγοράς για να καταπολεμήσουμε τα κακώς κείμενα, για να απομονώσουμε και να περιθωριοποιήσουμε πρακτικές που όχι μόνο βλάπτουν το υγιές εμπόριο, αλλά θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και ασφάλεια των συμπολιτών μας"...
http://mediacopy.blogspot.com

ΠΑΤΡΑ:Υπό κατάληψη 16 από τις 21 Σχολές του Πανεπιστημίου!...


Δυναμικά ξεκίνησαν και στην Πάτρα οι κινητοποιήσεις κατά του νέου νόμου του Υπουργείου Παιδείας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, με 16 από τις 21 σχολές του Πανεπιστημίου Πατρών να τελούν υπό κατάληψη, μία μόλις ημέρα μετά την έναρξη της εξεταστικής περιόδου. Η...

Πάτρα, μέχρι αυτή την ώρα, κρατάει μάλιστα τα πρωτεία στο συγκεκριμένο θέμα, αφού είναι η πόλη με τα περισσότερα κλειστά τμήματα σε όλη την Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, το μεσημέρι της Τρίτης, συγκλήθηκαν Γενικές Συνελεύσεις στις Σχολές του Πανεπιστημίου Πατρών, με σκοπό να αποφασιστούν τι είδους κινητοποιήσεις θα γίνουν κατόπιν της ψήφισης του νομοσχεδίου για την Παιδεία. Ενδεικτικά, αναφέρουμε πως πλέον, και μέχρι την επόμενη Τρίτη 06/09 θα παραμείνουν κλειστά όλα τα τμήματα του Πολυτεχνείου -εκτός από το τμήμα Αρχιτεκτόνων, το οποίο είναι ούτως ή άλλως εκτός προγράμματος για ακόμη 15 ημέρες- καθώς επίσης και το Μαθηματικό, το Φυσικό, το Βιολογικό, το Χημικό, το τμήμα Θεατρικών Σπουδών, το Φιλολογικό, η Φιλοσοφική, η Ιατρική και η Φαρμακευτική.

Ανοικτά, παραμένουν τα Παιδαγωγικά Τμήματα Νηπιαγωγών και Δημοτικής Εκπαίδευσης, τα οποία δεν έχουν ακόμα πραγματοποιήσει Γενικές Συνελεύσεις.

Δυναμικό "παρών" στο χορό των κινητοποιήσεων αναμένεται να δώσουν και τα τμήματα του ΤΕΙ Πατρών.

Το κλίμα έτσι φορτίζεται με το "καλημέρα" της φοιτητικής σεζόν, καθώς ήδη είναι προγραμματισμένο για την ερχόμενη Πέμπτη 01/09 το πρώτο φοιτητικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Πάτρας, ενώ την επόμενη Τρίτη, οπότε και θα λήξουν οι καταλήψεις, θα πραγματοποιηθούν εκ νέου Γενικές Συνελεύσεις για να αποφασιστεί ενδεχόμενη κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.
thebest.gr

"Δεν πληρώνω" και από καφετέριες - εστιατόρια...


Στάση πληρωμών προς το Δημόσιο, μέχρι την άρση της κυβερνητικής απόφασης για μετάταξη των επιχειρήσεων εστίασης στον ΦΠΑ 23%, αποφάσισε η έκτακτη γενική συνέλευση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων.
Οι... εκπρόσωποι του κλάδου Εστίασης αποφάσισαν ακόμα να προχωρήσουν σε εκδήλωση διαμαρτυρίας στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και κλείσιμο των καταστημάτων σε ημερομηνία που θα καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.
Οι εστιάτορες όχι μόνο ζητούν την αναστολή του μέτρου της μετάταξης του ΦΠΑ του κλάδου στο 23% αλλά επί πλέον εκτιμούν ότι ο κλάδος, ενόψει του νέου εθνικού φορολογικού πλαισίου πρέπει να μεταταχθεί στο χαμηλό συντελεστή 6,5%...
dete.gr