31.1.11

Μέτρα 12 δισ. ευρώ µέχρι το 2014...


Ειρηνη Χρυσολωρα.
Λιτότητα και µε νόµο µετά τη λήξη του Μνηµονίου εξετάζει να επιβάλει η κυβέρνηση, την ίδια ώρα που η Γερµανία φέρεται να ζητά συνταγµατικές δεσµεύσεις για χαµηλά ελλείµµατα προκειµένου να συναινέσει στο πακέτο στήριξης του ευρώ
Οπως
αποκαλύπτει ο υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου, όταν θα βγούµε από τοπρόγραµµα του Μνηµονίου «θα µπορούµε να συζητάµε για µόνιµους µηχανισµούς διασφάλισης της δηµοσιονοµικής ισορροπίας στο εθνικό µας δίκαιο». Στη συνέντευξή του, ο κ. Παπακωνσταντίνου µιλά για το πακέτο πουσυζητείται στην Ευρώπη, προκειµένου να βγει η Ελλάδα –και όχι µόνο – από τοαδιέξοδο του χρέους:

Αύξηση των πόρων του ευρωπαϊκού ταµείου στήριξης, δυνατότητα επαναγοράς οµολόγων από το ταµείο, καλύτεροι όροι δανεισµού (δηλαδή χαµηλότερο επιτόκιο) και επιµήκυνση του χρόνου εξόφλησης.

Επίσης, ο υπουργός Οικονοµικών:

n Προαναγγέλλει ότι ώς τονΜάιο θα ψηφιστεί από τη Βουλή πακέτο επιπλέον µέτρων για την περίοδο 2012-2014, ύψους 12 δισ. ευρώ. Το πακέτο αυτό θα περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, «επανεξέταση» κοινωνικών δαπανών.

n Προβλέπει ότι η τρόικα θα εγκρίνει και την επόµενη δόση του δανείου στην Ελλάδα.

n Εκτιµά ότι η φοροδιαφυγή από τον ΦΠΑ φτάνει τα 14,4δισ. ευρώ (6% του ΑΕΠ) και ότι φέτος υπολογίζεται να συγκεντρωθούν 1,5 δισ. ευρώ από την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής.

Δεδοµένου του τεράστιου µεγέθους του ελληνικού δηµοσίου χρέους, πόσο αποτελεσµατική θα ήταν η λύση της επαναγοράς µέρους του από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας (EFSF) µε βάση την πρόταση που συζητείται; Ποια άλλα στοιχεία θα συµπληρώνουν τη λύση;

Αυτήν τη στιγµή στο τραπέζι υπάρχουν όλες οι λύσεις και διευκολύνσεις που µπορείνα περιληφθούν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού «ολοκληρωµένου πακέτου» που συζητείται. Τα χαρακτηριστικά που συζητούνται περιλαµβάνουν µεγαλύτερη «δύναµη πυρός» για το Ευρωπαϊκό Ταµείο, µεγαλύτερη ευελιξία για το ίδιοταµείο (µε δυνατότητα παρέµβασης στην πρωτογενή και δευτερογενή αγορά οµολόγων) και καλύτερους όρους δανεισµού. Οι οριστικές αποφάσεις εκτιµώ ότι θα ληφθούν πολύ σύντοµα. Σεκάθε περίπτωση, το µέγεθοςτου ελληνικού δηµόσιου χρέους – ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διευθέτηση αποφασιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο – απαιτεί πάνω απόόλα νοικοκύρεµα των δηµοσίων οικονοµικών µας. Αποτελεσµατική λύση θα έχουµε µόλις σταµατήσουµε να φορτώνουµε στο ήδη µεγάλο χρέος µας ελλείµµατα και µόλις µπορούµε να το αποπληρώνουµε χωρίς νέο δανεισµό, δηλαδή µε πρωτογενή πλεονάσµατα και θετικούς ρυθµούς αύξησης του εισοδήµατός µας.

Θα είναι όλα αυτά αρκετά ή θα υπάρξει και κάποιας µορφής αναδιάρθρωση του χρέους που κρατούν οι ιδιώτες, µε τη µορφή π.χ. της επιµήκυνσης, όπως έχει πει και ο κ. Πάγκαλος;

Σας θυµίζω ότι, ώς το 2013,το δάνειο του µηχανισµού θα αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τρίτο του χρέους µας. Με την επέκταση του χρόνου αποπληρωµής του δανείου του µηχανισµού στήριξης, που έχει ήδη συµφωνηθεί επί της αρχής από τις χώρες της ευρωζώνης, καταφέρνουµε µια µεγάλη εξοµάλυνση των αποπληρωµών του δηµοσίου χρέους. Και θα επαναλάβω ότι το στοίχηµα για την Ελλάδα δεν είναι ποια «ευκολία πληρωµής» θα εξασφαλίσουµε, αλλά η επιστροφή σε µια κατάσταση που θα µπορούµε ναξεπληρώνουµε τα χρέη µας µε τις δικές µας δυνάµεις. Αυτό θα αποκαταστήσει την εµπιστοσύνη και θα καθορίσει τη σχέση µας µε τις αγορές.

Αληθεύει ότι στο περιθώριο των επίσηµων συνοµιλιών στο Νταβός συζητήθηκε η ιδέα για επιµήκυνση της αποπληρωµής των δανείων προς την Ελλάδα και την Ιρλανδία στα 30 έτη;

∆εν υπάρχει κάποια επίσηµη πρόταση στο τραπέζι, είναι σαφές όµως ότι υπάρχει προβληµατισµός για τη βελτίωση της βιωσιµότητας του χρέους χωρών όπως η Ελλάδα,µε µεγαλύτερο χρόνο αποπληρωµής. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριµένη αναφορά, που µετέφεραν τα ειδησεογραφικά πρακτορεία. Μήπως κινδυνεύουν να πληρώσουν το κόστος της επαναγοράς οµολόγων οι ελληνικές τράπεζες και τα ασφαλιστικά ταµεία, που έχουν στην κατοχή τους τέτοια οµόλογα;

∆εν σκοπεύουµε να πάµε σε µια λύση που η εφαρµογή της θα δηµιουργήσει ακόµη µεγαλύτερα προβλήµατα.

Ποιο θα είναι το «αντίτιµο» για το ευρωπαϊκό πακέτο στήριξης; Θα µπούµε σε µια µόνιµη λιτότητα, µε το Σύνταγµα να εγγυάται τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τα µηδενικά ελλείµµατα, όπως ζητά η Γερµανία;

Οσο κι αν η δηµοσιονοµική επέκταση µπορεί, υπό προϋποθέσεις, να δίνει αναπτυξιακή ώθηση, το «αντίτιµο» για την έξοδό µας από τη σηµερινή αντικειµενικά δύσκολη κατάσταση δεν µπορεί ναείναι ξανά µια κατάσταση που µας οδηγεί σε νέα χρέη και νέα υποθήκη στο µέλλον αυτής τηςχώρας. Στόχος του Προγράµµατος πουεφαρµόζουµε είναι, µε την έξοδό µας από αυτό, να έχουµε σταθεί στα πόδια µας και δηµοσιονοµικά και αναπτυξιακά. Και τότε θα µπορούµε να συζητάµε για µόνιµους µηχανισµούς διασφάλισης της δηµοσιονοµικής ισορροπίας στο εθνικό µαςδίκαιο. Αλλωστε, µην ξεχνάµε ότι, καιµετά το Πρόγραµµα, θα πρέπει να κάνουµε αυτό που δεν καταφέραµε εδώ και πολλά χρόνια, να µείνουµε συνεπείς στο Σύµφωνο Σταθερότητας της ευρωζώνης.

Τηρήθηκαν οι δεσµεύσεις που είχαµε αναλάβει στο Μνηµόνιο ώστε να πάρουµε την 4η δόση; Υπάρχει περίπτωση να ζητηθούν τώρα πρόσθετα µέτρα, π.χ. στο εργασιακό;

Στην αξιολόγηση, που είναι σε εξέλιξη αυτές τις µέρες από τα κλιµάκια της τρόικας, εξετάζονται οι δράσεις ώς το τέλος του 2010.Οι σηµαντικότερες δράσεις και δηµοσιονοµικοί στόχοι – τα λεγόµενα διαρθρωτικά και ποσοτικά κριτήρια – έχουν εκπληρωθεί. Αρα, ούτε ηεπόµενη δόση κινδυνεύει.

Τι ύψους θα είναι τα µέτρα του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος
2012-2014 που ετοιµάζετε; Θα υιοθετήσετε τις υποδείξεις του ∆ΝΤ, όπως η µείωση κοινωνικών επιδοµάτων σε νοικοκυριά που είναι πάνω από το όριο της φτώχειας;

Το Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα θα πρέπει να περιλαµβάνει δράσεις περίπου 5% του ΑΕΠ, δηλαδή περίπου 12 δισ. ευρώ. Οι κοινωνικέςδαπάνες θα πρέπει να επανεξεταστούν, για να γίνουν πιο αποδοτικές – θυµίζω ότι είµαστε η µόνη χώρα στην Ευρώπη που οι κοινωνικές µεταβιβάσεις αποτυγχάνουν πλήρως να µειώσουν το ποσοστό φτώχειας, ένδειξη ότι δεν βρίσκουν σε όλες τις περιπτώσεις τον στόχο τους. Ωστόσο, τα µέτρα που παρουσιάζει το ∆ΝΤ στην έκθεσή τουείναι ενδεικτικά και κανένα από αυτά δεν έχει συµφωνηθεί ή υιοθετηθεί στοελληνικό Πρόγραµµα.

Μπορείτε να εκτιµήσετε πόσα επιπλέον έσοδα θα εισπράξετε φέτος από την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής;

Στον προϋπολογισµό του 2011 έχουµε υπολογίσει περίπου 1,5 δισ. ευρώ από συγκεκριµένα µέτρααντιµετώπισης της φοροδιαφυγής. ∆εν σταµατάµε όµως σεαυτό. Στόχος µας είναι στην επόµενη τριετίανα καταφέρουµε να περιορίσουµε στο µέγιστο τη φοροδιαφυγή στον ΦΠΑ, που εκτιµάται – σε όρους διαφυγόντων εσόδων – σε 6% του ΑΕΠ, αλλά και να συλλάβουµε ένα πολύ µεγάλο µέρος τηςµαύρης οικονοµίας, που κρύβεται πίσω από εξωχώριες εταιρείες και λογαριασµούς του εξωτερικού.

Βλέπετε φως στην άκρη του τούνελ; Πότε µπορούµε να ελπίζουµε σε θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης και υπό ποιες προϋποθέσεις;

Θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης περιµένουµε – µε βάσητο Πρόγραµµά µας – από το τέλος του2011. Προϋποθέσεις: να µείνουµε συνεπείς στην υλοποίηση τουΠρογράµµατός µας, να συνεχιστεί η ανάκαµψη διεθνώς και οι αποφάσεις που αναµένονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο να λειτουργήσουν σταθεροποιητικά για τις χώρες της ευρωζώνης και το ευρώ. Σε όλα δίνω υψηλές πιθανότητες να πραγµατοποιηθούν.

Γιατί δεν συµπεριλάβατε στο νοµοσχέδιο για τα κλειστά επαγγέλµατα άρση του γεωγραφικού περιορισµού καθώς και τον αριθµό των συµβολαιογράφων, όπως προέβλεπε το Μνηµόνιο;

(Θεοδώρα Συρίου, δικηγόρος)

οι συµβολαιογράφοι, στην οµάδα των λεγόµενων «κλειστών επαγγελµάτων» αποτελούν ειδική περίπτωση, καθώς το Σύνταγµα ορίζει συγκεκριµένα χαρακτηριστικά δηµόσιου λειτουργήµατος στο επάγγελµα αυτό. Ετσι, µε το νοµοσχέδιο που έχουµε καταθέσει στη Βουλή, προβλέπουµε αύξηση του αριθµού των συµβολαιογράφων και µείωση των αµοιβών τους, που θεωρούµε ότι αποτελούν παρεµβάσεις υπέρ των συµφερόντων µεγάλου µέρους των πολιτών.


ΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΡΩΤΟΥΝ

Γιατί ο πωλητής ενός ακινήτου πρέπει να πληρώσει χαράτσι για δικηγόρο;

(Ι. Σέρµπος, νάουσα)

Πράγµατι, η υποχρεωτική παρουσία ενός συµβολαιογράφου και δύο δικηγόρων στις µεταβιβάσεις αποτελεί σχεδόν µοναδικό χαρακτηριστικό της χώρας µας. ∆ικαιολογείται εν µέρει από την έλλειψη Κτηµατολογίου. η απελευθέρωση των αµοιβών θεωρούµε ότι τουλάχιστον θα περιορίσει αυτά τα κόστη.

Πώς µπορεί να βοηθήσει το ενιαίο µισθολόγιο σε ένα ∆ηµόσιο όπου τα κίνητρα για να ξεχωρίσει κάποιος απουσιάζουν;

(Χρ. Στεφανάτος) Το ενιαίο µισθολόγιο έχει ως πρώτο στόχο να είναι ένα δίκαιο µισθολόγιο, στο οποίο εργαζόµενοι µε τα ίδια προσόντα που κάνουν την ίδια δουλειά θα αµείβονται το ίδιο, ανεξάρτητα από το σε ποια υπηρεσία βρίσκονται. αυτό από µόνο του είναι ένα τεράστιο βήµα, µακριά από τη σηµερινή κατάσταση επιδοµάτων, που στρεβλώνουν τις αµοιβές και δηµιουργούν τεράστιες αδικίες µεταξύ των δηµοσίων υπαλλήλων. από εκεί και πέρα, το νέο µισθολόγιο θα συνδυαστεί και θα µπορεί να υποδεχτεί την ευρύτερη µεταρρύθµιση του ∆ηµοσίου που προωθεί το αρµόδιο υπουργείο Εσωτερικών, ώστε η εξέλιξη των υπαλλήλων – µισθολογική και ιεραρχική – να στηρίζεται σε ένα αξιοκρατικό σύστηµα αξιολόγησης.


Υπέρ της επιµήκυνσης και ο Σόιµπλε

υπερ τησ επιμηκυνσησ του χρόνου αποπληρωµής των δανείων που έχει λάβει η Ελλάδα τάσσεται ο υπουργός Οικονοµικών της Γερµανίας Βόλφγκανγκ Σόιµπλε, ο οποίος µάλιστα προβλέπει ότι η χώρα µας βρίσκεται σε «καλό δρόµο» όσον αφορά την επιστροφή στις διεθνείς αγορές. Αντιτάσσεται όµως σε δηµόσια συζήτηση στην αναδιάρθρωση του χρέους. «Εξετάζουµε το διάστηµα αυτό εάν θα πρέπει να επιµηκύνουµε τη διάρκεια αποπληρωµής των δανείων προς την Ελλάδα», λέει ο κ. Σόιµπλε σε προδηµοσίευση συνέντευξής του στην οικονοµική επιθεώρηση «WirtschaftsWoche» (Βίρτσαφτς-Βόχε), η οποία κυκλοφορεί σήµερα ∆ευτέρα. Οπως µεταδίδει το ΑΠΕ ο γερµανός υπουργός εκτιµά ότι «δηµόσιες συζητήσεις περί ενδεχόµενης αναδιάρθρωσης του χρέους δεν βοηθούν». Αλλωστε, από την ελληνική πλευρά έρχεται ένα «σαφές µήνυµα ότι µπορεί να αντεπεξέλθει στην εξυπηρέτηση του χρέους», σηµειώνει ο κ. Σόιµπλε. Κατά τον κ. Σόιµπλε, ο στόχος είναι – µέσω του προγράµµατος οικονοµικής δηµοσιονοµικής προσαρµογής που έχει αποφασιστεί – να καταστεί και πάλι δυνατή η πρόσβαση της Ελλάδας στην αγορά κεφαλαίου. «Επ’ αυτού η Ελλάδα βρίσκεται σε καλό δρόµο», διαπιστώνει ο κ. Σόιµπλε.

στο νταβοσ. Νωρίτερα, το Σάββατο, στο Νταβός ο γερµανός υπουργός δήλωσε ότι «είµαστε έτοιµοι και είµαστε ικανοί να υπερασπιστούµε τη σταθερότητα του ευρώ». Στο ίδιο πάνελ η γαλλίδα υπουργός Οικονοµικών Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε ότι το ευρώ «ξεπέρασε τις δυσκολίες» και η ευρωζώνη έχει πλέον τα χειρότερα της κρίσης πίσω της, ενώ αποκάλυψε ότι η έκδοση 5ετών οµολόγων του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας ύψους 5 δισ. ευρώ την περασµένη Τρίτη «υπερκαλύφθηκε 9 φορές». Επίσης, σύµφωνα µε το γερµανικό έντυπο «Der Spiegel», η γερµανίδα καγκελάριος Ανγκελα Μέρκελ προωθεί σχέδιο για στενότερη οικονοµική διακυβέρνηση στη ζώνη του ευρώ, στο οποίο προτείνει την εισαγωγή νέων δεικτών που θα παρακολουθούν τις διαφορές στις κυβερνητικές δαπάνες εντός των κρατών-µελών.
ΝΕΑ

Οι εφημερίδες σήμερα...


ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ. Με το ζόρι επιχειρησιακές συμβάσεις.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ.Φυτίλια στη Μεσόγειο.

Οι εφημερίδες σήμερα...TA NEA.Λιτότητα και με τον νόμο!
Λιτότητα και με νόμο, μετά τη λήξη του Μνημονίου- δηλαδή από το 2014 και έπειτα- εξετάζει να επιβάλει η κυβέρνηση, όπως αποκαλύπτει ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου (δεξιά) στα «ΝΕΑ». Από την άλλη πλευρά η Γερμανία φέρεται να ζητά συνταγματικές δεσμεύσεις για χαμηλά ελλείμματα και χρέη προκειμένου να συναινέσει στο πακέτο στήριξης της ευρωζώνης.
ΕΘΝΟΣ.Κρας τεστ για το μέλλον των Επικουρικών
Στο στόχαστρο των εκπροσώπων της τρόικας αναμένεται να βρεθούν τα ελλειμματικά Επικουρικά όπως αυτά των ΔΕΚΟ και των τραπεζών. Επανεξετάζονται οι συντάξεις με ποσοστό αναπλήρωσης πάνω από 30%.

"Η πολιτική δε γίνεται με μανικιούρ και eyeliner" ...

Καλά, αυτός ο Φαήλος δεν λέει ν' αφήσει επιτέλους στην ησυχία του το τρελό αγόρι, τον Άρη. Μετά τους "Ντιντήδες" , νέο απόφθεγμα με...

στοχευμένα πυρά κατά του Σπηλιωτόπουλου.
Ο Φ. Κρανιδιώτης είπε επί λέξει στο "Πρώτο Θέμα" , χωρίς να αναφέρει όνομα-τι χρειαζόταν άλλωστε:
Η πολιτική δεν μπορεί να γίνεται με μανικιούρ και eyeliner και δεν είναι πασαρέλα για lifestyle εμφανίσεις σε μοδάτα περιοδικά.
Μπας και τον ζηλεύει λίγο; ...

30.1.11

Θάλαμοι αερίων...

Οι Γερμανοί "εκτελούν" τους παίκτες...
Επαίσχυντο εύρημα. Θάλαμοι εκτελέσεων-εξευτελισμού της ανθρώπινης προσωπικότητας και αξιοπρέπειας για μερικές χιλιάδες ευρώ.
Οι παίκτες κλείνονται στους θαλάμους και περιμένουν την ανθρωποθυσία. Ποιον ο Big Brother θα...

σηκώσει από την αρένα, μέσα από τους καπνούς και θα τον μεταφέρει στους χαμένους.
"Γροικώ τους ήχους, γροικώ τους γερανούς, μα δεν κατέω ποιος είναι δίπλα μου" , είπε χαρακτηριστικά το Κρητικάκι, Γιάννης Φουκάκης, δίνοντας ανάγλυφα όλο το δραματικό επίλογο του παιχνιδιού.
Τα πάντα για την μπάνγκα. Και ένα αυτοκινητάκι...

Ο Παπανικολάου έκοψε... κομμάτι για τον Καραμανλή...

Περίμενε εκατό και τελικά μαζεύτηκαν στο γραφείο του πεντακόσιοι.

Ο λόγος για τον ευρωβουλευτή, πρώην πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ Γιώργο Παπανικολάου ο οποίος χθες το...

απόγευμα έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του, παρουσία εκατοντάδων φίλων του μεταξύ των οποίων και οι ευρωβουλευτές της Ν.Δ.

Το ακροατήριο ηλεκτρίστηκε ιδιαίτερα σε δύο σημεία, όταν ο Παπανικολάου έκοψε το κομμάτι για τον Σαμαρά αλλά και εκείνο για τον Καραμανλή. Όπως και να το κάνουμε , οι … αδυναμίες δεν κρύβονται...
parapolitika.gr

Ο κύριος δε με μέλλει...

Γιατί να τον μέλλει; Αυτό που ήθελε το κατάφερε. Δεν παραπέμφθηκε καν στο Δικαστικό Συμβούλιο. Οι άλλοι τη γλίτωσαν μεν την παραγραφή, αλλά η ρετσινιά μένει. Άσχετα αν, επί...

της ουσίας και στον ίδιο μένει-έξυπνος είναι και το καταλαβαίνει-η βαριά σκιά της υποψίας ότι αυτός ήταν ο αόρατος άνθρωπος, που κινούσε τα νήματα από το Μαξίμου.
Μια σκιά που κάνει το σημερινό αρχηγό της Ν.Δ. , Αντώνη Σαμαρά, να τον κρατάει μακριά από το κόμμα.
Ο ίδιος ο Ριρής, βλέποντας την απόρριψη, αρχίζει και λέει δεξιά και αριστερά πως δεν τον ενδιαφέρει αυτό τον καιρό η επάνοδός του στην πολιτική.
Ειλικρινής, όπως πάντα...

Ρούλα, Ρούλα...

Το κοινό, οι πιτσιρικάδες στο στούντιο φώναζαν ρυθμικά το όνομά της και η Ρούλα συγκινημένη με φωνή λαχανιασμένη, για δευτερόλεπτα τα 'χασε και δεν ήξερε τι να πει. "Μετά από 22 χρόνια πορείας μου...

αρέσει αυτό το Ρούλα-Ρούλα" .
Παρά τα 22 της χρόνια-στην τηλεόραση-η Ρούλα-Ρούλα χρειάστηκε αρκετά λεπτά για να ξεπεράσει το τρακ και να λέει σωστά τις λέξεις (όπως το "βίωσαν" , που αρχικά το είπε "βίασαν" ) .
Αν και το λάθος ρήμα, μάλλον ταιριάζει σ' αυτό το κωλοπαίχνιδο...

Σία Κοσιώνη: Δεν έχω πρότυπα (μόνο απωθημένα) ...

Το δήλωσε, στη συνέντευξη που έδωσε στη REAL LIFE.

Την πιστέψαμε...


Η Καρχιλάκη έσωσε την παρτίδα...

Πολύ καλή. Είχε ζωντάνια και αφήγηση εξαιρετική. Μ' αυτήν έπρεπε να ξεκινήσουν το δελτίο και...

όχι με το ρεπορτάζ-ήδη γνωστό από το μεσημέρι-των ξένων ειδησεογραφικών πρακτορείων.
Η Καρχιλάκη είχε ρυθμό, έδινε λεπτομέρειες συγκλονιστικές και σε καθήλωνε με τη δύναμη της περιγραφής της...

Στοιχειό...

Στοίχειωσε στη Ρηγίλλης-λες, ρε παιδί μου και πήγε στον πύργο του Κόμη Δράκουλα-ο Μιχελάκης. Ούτε μια εμφάνιση, μια δηλωσούλα, έστω ένα γεια χαρά στις κάμερες. Γιατί; Το...

γεγονός ότι στην ομάδα ενημέρωσης μπούκαρε και η Πυργιώτη, μπορεί να 'χει σχέση μ' αυτή την περίεργη καθυστέρηση της εμφάνισης του εκπροσώπου Τύπου μπροστά στις κάμερες και τους δημοσιογράφους;
Τι περιμένει, το Σταυροφόρο να γυρίσει από τους Άγιους Τόπους νικητής και τροπαιούχος και να βγάλει την τσίγκινη ζώνη της-ενημερωτικής-αγνότητας;
Γιατί μας στερεί αυτή τη χαρά να τον απολαύσουμε; ...

Οι μεγάλοι Εσπερινοί...


Τώρα το ΄ρίξε στη Θρησκεία ο Σάββας, ή ήταν εξ ανέκαθεν θρήσκος? Δεν...αφήνει μοναστήρι και εκκλησία, λειτουργία και εσπερινούς, που να μην πάει.

Η φίλη του η Ντόρα, στο κόμμα της οποίας επιθυμεί διακαώς να ενταχθεί το αντιμετωπίζει το θέμα με σκωπτική διάθεση. "Θέλει να εξιλεωθεί. Αλλά θα του πάρει καιρό..."

Πόρισμα Siemens> Ένα αποκαλυπτικό κείμενο της Αριστέας Μπουγάτσου, γι αυτούς που "ξέχασε" η Εξεταστική...


kourdistoportocali.com
Πώς η εξεταστική επιτροπή «ξέχασε» να προχωρήσει στη διερεύνηση στοιχείων που αφορούσαν τις σχέσεις πρώην πρωθυπουργών και άλλων πολιτικών με το καρτέλ της Siemens και της Ιντρακόμ.
Σε διοικητικό ζήτημα υποβαθμίστηκε από την κυβέρνηση το μεγάλο οικονομικοπολιτικό σκάνδαλο των δωροδοκιών της Siemens, την επόμενη κιόλας μέρα μετά την κατάθεση του πορίσματος της Εξεταστικής Επιτροπής.

Η «λύση του Μονάχου», με την οποία η... Siemens έκλεισε το παγκόσμιο μέτωπό της σε πολλές χώρες, ως «γιατρικό» είχε τα πρόστιμα που πλήρωσε σε ΗΠΑ και αλλού για τις πρακτικές των μαύρων ταμείων.

Παρόμοια είναι και η «λύση της Αθήνας», όπου, μετά το «πόρισμα» που περιγράφει όλα όσα γνωρίζει ήδη η κοινή γνώμη, τώρα φοβερίζουν τη Siemens με πρόστιμα, με speaker τον πρωθυπουργό και νομικό συμβουλάτορα τον υπουργό Επικρατείας.

Το πολυσέλιδο πόρισμα δεν γράφει ούτε για κάποιους υπουργούς που πλούτισαν, ούτε για τα κόμματα εξουσίας που καταβρόχθισαν τα μαύρα της Siemens, ούτε για το απύθμενο θράσος των τζαμπατζήδων πολιτικών που από τη μια προωθούσαν υπερτιμημένες συμβάσεις με τη Siemens και από την άλλη έκαναν εκπτωτικό ή συνήθως δωρεάν shopping συσκευών, υπολογιστών κ.ά.

Η Siemens έκανε πλιάτσικο στο Δημόσιο και οι πολιτικοί είτε ενέδιδαν, είτε τα έπαιρναν, είτε σιωπούσαν. Τώρα δικομματικά και με αστερίσκους στο πόρισμα προσπάθησαν να «υπερασπιστούν» τα ξοφλημένα κομματικά μαγαζιά, παραθέτοντας ένα αρχείο έργων, πράξεων, παραλείψεων και όχι τους δρόμους της μίζας. Και κυρίως τους αποδέκτες της.

Με στρογγυλεμένα τα γεγονότα, δίχως την απαιτούμενη κρίση επί όσων έγιναν, η Εξεταστική λείανε κατά το δοκούν αιχμές ακόμα και στις περιγραφές των πραγματικών περιστατικών γύρω από συμβάσεις και έργα-σταθμούς.

Ενωπιόν της ειπώθηκαν ψέματα, όμως προστατεύθηκαν πολιτικοί με υπέρμετρη αβρότητα, επιχειρηματίες τη σκαπούλαραν και το κομματικό χρήμα ακόμα αναζητείται.

*Είναι άξιον απορίας πώς μετά τη «γείωση» του πορίσματος, εν μέσω διαφόρων λομπιστών που πάσχιζαν να «προστατεύσουν» τους δικούς τους, διά στόματος πρωθυπουργού ανακοινώθηκε ότι ζήτησε από τον υπουργό Δικαιοσύνης να εφαρμόσει την προβλεπόμενη ποινή εις βάρος της Siemens για παραβίαση των αρχών διαφάνειας. Πρόκειται για το αυτονόητο που έγινε το 2007 στη Γερμανία και αφορά διοικητικό μέτρο.

*Είναι προσβλητικό για τη νοημοσύνη μας, επίσης, ο πρωθυπουργός να ανακοινώνει πως ζήτησε και από τον αρμόδιο υπουργό Ανταγωνιστικότητας η Επιτροπή Ανταγωνισμού να ερευνήσει αν η Siemens παραβίασε κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού!

Μα τους κανόνες του ανταγωνισμού στις προμήθειες του ΟΤΕ, και όχι μόνο, τους κατήργησε πρώτο το ΠΑΣΟΚ, αφού κατήργησε τους ίδιους τους διαγωνισμούς. Τους αντικατέστησε με αναθέσεις.

Στις 18 Σεπτεμβρίου 1986 το ΚΥΣΥΜ αποφάσισε ότι την ψηφιοποίηση του ΟΤΕ θα κάνουν δύο εταιρείες, η Siemens και η Intracom με τις τεχνολογίες EWSD και ΑΧΕ-10. Για ποιον ανταγωνισμό, λοιπόν, πρέπει να ψάξει η επιτροπή του κυρίου Χρυσοχοΐδη, όταν τέτοιος δεν υφίσταται εδώ και 25 χρόνια; Μήπως τώρα συγκινήθηκαν και θέλουν να βρουν τον ορισμό του καρτέλ μέσα από τις πολυετείς πρακτικές της Siemens και της Intracom;

Και μάλιστα για να εξαλειφθεί κάθε ενδεχόμενο εισόδου τρίτου στον ΟΤΕ κ.ά., με νομοθετική της πρωτοβουλία η κυβέρνηση Σημίτη έδωσε σάρκα και οστά στις προγραμματικές απευθείας αναθέσεις με νόμο που ψήφισε και η Ν.Δ.

Πρόκειται για το Ν.2446 που ψηφίσθηκε στις 19/12/1996, με το επίμαχο άρθρο 16 να έχει κρυφτεί πίσω από τον τίτλο του νομοσχεδίου για τα τουριστικά λεωφορεία.

Ούτε για αυτό το νόμο είχε κουράγιο το πόρισμα των ΠΑΣΟΚ-Ν.Δ. να κάνει κριτική. Παρέμεινε στην καταγραφή... αν και ήταν η μήτρα των μιζών που δεν βρέθηκαν. Απλώς διοχετεύτηκαν, κυκλοφόρησαν, αφού βάρυναν τους αγοραστές. Δηλαδή τους φορολογούμενους.

*Ο επιτηρητής των εργασιών της Εξεταστικής για τη Siemens και ο ορισθείς ως συντονιστής για τις αστικές αποζημιώσεις που θα εγερθούν εις βάρος της γερμανικής εταιρείας, Χάρης Παμπούκης, βρέθηκε στο απυρόβλητο της Επιτροπής.

Δεν εκλήθη απ' αυτή για να διευκρινίσει το ρόλο του, ούτε σε σχέση με τα όσα αναγράφονται στο ημερολόγιο Χριστοφοράκου για επαφές από το 2004 και μετά, ούτε για να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς έκανε στην Telepassport, μια εταιρεία στην οποία έχει εισρεύσει μαύρο χρήμα από τη Siemens μέσω Η. Γεωργίου και στο μετοχολόγιο της οποίας συγκατοίκησαν πολιτικά πρόσωπα αλλά και πρώην στελέχη του ΟΤΕ.

Οταν η «Ε» στις 30/1/2010 είχε αποκαλύψει τις καταγραφείσεις επαφές Παμπούκη-Χριστοφοράκου, ο υπουργός δήλωνε: «Ουδέποτε είχα επαγγελματικές, φιλικές ή έστω κοινωνικές σχέσεις με τον κ. Χριστοφοράκο και τη Siemens». Φίλοι του δε, προκλητικά έλεγαν ότι ο Χριστοφοράκος έγραφε ό,τι ήθελε. Ελα όμως που ο κ. Παμπούκης δεν μπορεί πια να ισχυρίζεται τα ίδια.

Στη δικογραφία υπάρχουν τηλεγραφήματά του με ύφος οικειότητας προς τον Μ. Χριστοφοράκο για την ονομαστική του εορτή (8-11) τουλάχιστον για 2 χρόνια (2005-2006). «Μιχάλη, σου εύχομαι χρόνια πολλά με υγεία» Χάρης Παμπούκης, γράφει στο ένα. Και στο άλλο «Χρόνια πολλά για την ονομαστική σου Γιορτή» γράφει στον Χριστοφοράκο ο Χάρης Παμπούκης στις 8/11/2006. Δηλαδή την ημέρα που η Εισαγγελία του Μονάχου άρχισε τις προφυλακίσεις του Ζίκατσεκ, του Κουτσενρόιτερ και των άλλων παιδιών... των μιζών.

*Η Εξεταστική δεν τόλμησε να ρωτήσει τον πρώην πρωθυπουργό Κ. Καραμανλή για ποιο πράγμα ευχαριστούσε μετά τις εκλογές του 2004 τον Μ. Χριστοφοράκο με επιστολή του, ούτε φυσικά να καλέσει τον Κ. Σημίτη να απαντήσει στα καρφιά του Θ. Τσουκάτου που ισχυρίστηκε ότι και άλλες εταιρείες και άλλοι επιχειρηματίες έδιναν παράνομες χορηγίες στο ΠΑΣΟΚ αλλά και σε άλλα κόμματα, την ίδια περίοδο.

*Η Επιτροπή δεν άκουσε ούτε αξιολόγησε το cd στο οποίο ο Χριστοφοράκος εξομολογείται στους δικηγόρους του ότι για τις χορηγίες προς το ΠΑΣΟΚ συνομιλούσε με τον εκλιπόντα Θ. Καρατζά (ήταν συνέταιροι και στην τηλεβιομηχανική και στην ΕΒΙΟΠ-ΤΕΜΠΟ όπου η Εθνική ήταν μέτοχος), ενώ με τον αδικοχαμένο Ι. Βαρθολομαίο συναντάτο για τον ίδιο λόγο σε σουίτα κεντρικού ξενοδοχείου.

Δεν κάλεσε τον Λ. Ζαγορίτη και τον Ρ. Σπυρόπουλο να εξηγήσουν γιατί τηλεφωνούσαν πριν απ' τις εκλογές του 2007 στον Χριστοφοράκο, ενώ ανέχθηκε τον Κ. Γείτονα να υποστηρίζει πως δεν γνωρίζει το τηλέφωνο που ήταν γραμμένο στο καρνέ του Mister Siemens δίπλα στο όνομά του. Κι όμως, είναι το τηλέφωνο του πολιτικού του γραφείου...

*Σε ό,τι αφορά στην οικογένεια Μητσοτάκη που καταλαμβάνει μέγα μέρος του αρχείου Siemens, η Επιτροπή αρκέστηκε στη θεωρία περί καφετιέρας της Ντόρας Μπακογιάννη, όταν βγάζουν μάτι ακόμα και τιμολόγια κατασκευαστικών εταιρειών που στέλνονται από την Αραβαντινού στον Χριστοφοράκο για να διευκολυνθεί η ΔΙΕΚΑΤ...

* Τελικά μη καλώντας τον επίτιμο πρόεδρο της Ν.Δ., κυρίως έμεινε αναπάντητο το ερώτημα για το ρόλο που διαδραμάτιζε ο Κ. Μητσοτάκης σε σχέση με τη Siemens, καθώς οι επαφές του αποδεδειγμένα ήταν με την κορυφή της πολυεθνικής και μάλιστα διαχρονικά.

*Η Επιτροπή δεν τολμούσε με ευκολία να πει το όνομα Κόκκαλης και Intracom, παρά το ότι είναι παγκοίνως γνωστό ότι το καρτέλ Siemens-Intracom, δρούσε από κοινού και πολλές φορές χρησιμοποιούσε και τους ίδιους μιζαδόρους. Το δίδυμο πλήρωνε και τους ίδιους χειριστές υποθέσεων, γιατί όχι, είχε και συντονισμένο μαύρο ταμείο όταν το απαιτούσαν οι περιστάσεις.

Ο Π. Καρακώστας χειραγωγούσε τους κοστολογικούς ελέγχους στον ΟΤΕ και πληρωνόταν και από τους δύο. Αυτό αποδείχθηκε. Ανώτατα στελέχη της Intracom με εταιρείες τους εμπλέκονται με τις μαύρες πληρωμές τη Siemens για τις προμήθειες στην Romtelecom κ.α. Ομως η Εξεταστική σιώπησε. Ξεπέρασε ακόμη και την πρόκληση του Σ. Κόκκαλη, που τον περασμένο Σεπτέμβριο είπε ενώπιον Εξεταστικής ότι ουδέποτε δωροδόκησε κανέναν. Μα, τι ψέμα!

*Τότε τι είναι τα 270.000 μάρκα που έχουν φύγει από τον λογαριασμό του 0709-60-011-025 στην Handelsbank με προορισμό τον λογαριασμό 38612840 στο όνομα Τόμπρας στην Barclays Bank, στο υποκατάστημα της Leadenhall στο Λονδίνο;

Η πληρωμή αυτή έγινε στις 10/9/86 και στις 18/9/86 το ΚΥΣΥΜ άνοιγε το δρόμο της Intracom και της Siemens για τη μεγάλη μπάζα τους στον ΟΤΕ.

Τυχαίο; Δεν νομίζω.

*Δεν είναι άραγε δωροδοκίες υπαλλήλων του ΟΤΕ (Σ. Ριζά και Ν. Χατζάκη) συγκεκριμένες εκταμιεύσεις από τους λογαριασμούς του Σ. Κόκκαλη, γιατί επανήλθε παραγραφή τους; Ασφαλώς και είναι, σύμφωνα με σχετικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών που αποφάνθηκε να μη γίνει κατηγορία εις βάρος των πιο πάνω υπαλλήλων του ΟΤΕ για δωροληψία και εις βάρος του Σ. Κόκκαλη για δωροδοκία λόγω πενταετούς παραγραφής που είχε επέλθει.

Αγνοούσε η Εξεταστική αυτό το βούλευμα (1820/1998); Ή μήπως η ελαφρότητα αποδίδεται από το ερώτημα βουλευτού, ο οποίος ζήτησε και τα διαπιστευτήρια από τον Σ. Κόκκαλη με τον εξής τρόπο: «Εχετε την εντύπωση ότι μπορείτε να μας αποδώσετε κανένα βραβείο σκασμού ή σιωπής;»

Πολλά θα μπορούσαν να γραφούν για την Εξεταστική, το έργο της, τις γκρίζες ζώνες, τις αποσιωπήσεις, τη συγκάλυψη και την κατάληξη... να μιλούν πλέον για διοικητικά πρόστιμα εις βάρος της Siemens. Θέλουν να πιστέψουμε πως μόνο ο Μαντέλης τα πήρε; Και αυτό όμως δεν το βρήκε η Επιτροπή. Ηταν γνωστό και δημοσιευμένο από το 2008. Στο φύλλο της 18ης Ιουνίου 2008 της «Ε» θα το βρείτε...
ΕΝΕΤ.GR

Το πρωί Τερέζα και το βράδυ τροτέζα...


Ο πατριάρχης -και άγιος Απόστολος- του life style Σταμάτης Μαλέλης, το ρίξε το πρωί στη βαριά κουλτούρα και την οικονομική φιλοσοφία. "Ούτε οι οικονομολόγοι που... καλούμε εδώ δεν μας τα λένε τόσο καλά" του είπε ο Αναγνωστάκης (MEGA Σαββατοκύριακο).
Ο Σταμάτης συνέχισε απτόητος τις "αναζητήσεις" του μεταξύ Ουμπέρτο Έκο Ρουμπινί και Στίνγκλιτς.
Το βράδυ, σε άλλο κλίμα, βάραγε παλαμάκια στη εκπομπή του Σπύρου Παπαδόπουλου.
Πάει να μας τρελάνει...

Αίγυπτος: Κορυφώνεται η λαϊκή εξέγερση...


Συνεχίζονται για έκτη ημέρα οι ταραχές στην Αίγυπτο, με τους διαδηλωτές να απορρίπτουν αγανακτισμένοι τους διορισμούς στενών συνεργατών του Μουμπάρακ στις θέσεις του πρωθυπουργού και του αντιπροέδρου, εμμένοντας στην απομάκρυνσή του.

Οι οδομαχίες συνεχίζονται εν μέσω ανομίας, ενώ οι... εικόνες λεηλάτησης της πρωτεύουσας της Αιγύπτου πολλαπλασιάζονται και περιλαμβάνουν πλήθος κατεστραμμένων καταστημάτων, δεκάδες καμμένα αυτοκίνητα και σοβαρές ζημιές σε δημόσια κτίρια αλλά και το Αιγυπτιακό Μουσείο.

Οι νεκροί από τις συνεχείς αιματηρές αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις υπολογίζονται πλέον στους 100, ενώ σε 2000 εκτιμάται πως έχουν φθάσει οι τραυματίες.

Περισσότεροι από 1.000 διαδηλωτές, με τους οποίους ενώθηκαν κύματα άλλων, συγκεντρώθηκαν σήμερα στο κέντρο του Καΐρου απαιτώντας από τον πρόεδρο Μουμπάρακ να παραιτηθεί.

«Χόσνι Μουμπάρακ, Ομάρ Σουλεϊμάν, κι οι δυο σας είστε πράκτορες των Αμερικανών», φωνάζουν οι διαδηλωτές, αναφερόμενοι στο διορισμό του επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών Σουλεϊμάν στη θέση του αντιπροέδρου.

Η αστυνομία έχει πλέον αποσυρθεί και το έργο επιβολής της τάξης έχει αναλάβει μόνος του ο στρατός, που μεταξύ άλλων περιφρουρεί το υπουργείο Εσωτερικών, στο οποίο επιχείρησαν να εισβάλουν χθες οι διαδηλωτές.

Εικόνες αναρχίας κυριαρχούν στους δρόμους του Καΐρου και άλλων πόλεων τη νύχτα, τη στιγμή που απλοί πολίτες κάνουν έκκληση στο στρατό να επαναφέρει την τάξη.

Εξάλλου, εκατοντάδες κρατούμενοι δραπέτευσαν το βράδυ από τη φυλακή του Ουάντι Νατρούν, 100 χλμ βόρεια του Καΐρου, αρπάζοντας και τα όπλα των φυλάκων.

Την ίδια στιγμή, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Μena, οι αρχές αποφάσισαν να αναστείλουν τη λειτουργία του al Jazeera. «Πεσμένο» είναι τις τελευταίες ημέρες το ίντερνετ, ενώ κατά διαστήματα διακόπτεται και το σήμα της κινητής τηλεφωνίας.

Εντονη ανησυχία στη διεθνή κοινότητα

Με έντονη ανησυχία παρακολουθεί τις εξελίξεις η διεθνής κοινότητα, με την Τουρκία να στέλνει δύο αεροσκάφη για τον ασφαλή επαναπατρισμό των υπηκόων της.

Από την πλευρά της η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κάιρο ζήτησε από τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν τη χώρα. Υπενθυμίζεται ότι πριν από δύο ημέρες οι ΗΠΑ είχαν εκδόσει ταξιδιωτική οδηγία, καλώντας τους πολίτες τους να μην ταξιδέψουν στην Αίγυπτο.

Την ελπίδα ότι η σταθερότητα και οι ειρηνικοί δεσμοί με το Κάιρο θα διαρκέσουν εξέφρασε σήμερα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και συμπλήρωσε πως η χώρα του «πρέπει να επιδείξει υπευθυνότητα και αυτοσυγκράτηση όσον αφορά την αναταραχή».

ΕλΜπαραντέι: Αχρηστοι οι διορισμοί - Εκλογές το ταχύτερο

Εξάλλου, ο Μοχάμεντ ΕλΜπαραντέι, ο οποίος δηλώνει έτοιμος να αναλάβει την εξουσία «μετά από ελεύθερες και δημοκρατικές εκλογές», υποστήριξε, μιλώντας στο Al Jazeera ότι οι νέοι διορισμοί είναι ανώφελοι.

«Ο Χόσνι Μουμπάρακ δεν άκουσε το λαό», δήλωσε χαρακτηριστικά και χαρακτήρισε τους διορισμούς αυτούς άχρηστους.

Ο 68χρονος πρώην επικεφαλής της IAEA πρότεινε να σχηματιστεί μεταβατική κυβέρνηση, η οποία θα πρέπει να διοργανώσει εκλογές το ταχύτερο.

Ο Αιγύπτιος αντιφρονών, ο οποίος έχει τιμηθεί με βραβείο Νομπέλ Ειρήνης, σημείωσε ακόμη ότι «η όποια προσπάθεια να καταπνιγούν τα λαϊκά αιτήματα, θα οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη επιδείνωση της κατάστασης όσον αφορά την ασφάλεια στην Αίγυπτο».

«Ο πρόεδρος πρέπει να εκλέγεται από το λαό. Κι όσο το καθεστώς δεν αντιλαμβάνεται ότι είναι πια καιρός να φύγει και ότι θέλουμε ένα νέο καθεστώς, η Αίγυπτος θα καταρρέει», εκτίμησε...
naftemporiki.gr

«1821» χωρίς πατριωτικές κορόνες...


ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ ΒΙΔΟΥ
Κάθησα να παρακολουθήσω το πρώτο επεισόδιο του «1821», του πολυδιαφημισμένου ιστορικού ντοκυμαντέρ της τηλεόρασης του Σκάι, χωρίς ιδιαίτερη όρεξη: κάτι η προχωρημένη ώρα (Τρίτη, 11 το βράδυ), κάτι η προκατάληψή μου ότι θα ακούσω μια από τα ίδια- έναν θούριο για το μεγαλείο του ελληνικού έθνους που όλοι το εχθρεύονται και όλοι το αδικούν-, κάτι ο χαρακτηρισμός του ως «δραματοποιημένου ντοκυμαντέρ», είδος που έχει κακοπέσει στην ελληνική τηλεόραση... Η μοναδική από τις ενστάσεις μου που παραμένει είναι το θέμα της ώρας: η παραγωγή αδικείται όταν προβάλλεται τόσο αργά, τότε που οι περισσότεροι τηλεθεατές επιζητούν κάτι ελαφρύ για να ψυχαγωγηθούν ή έχουν ήδη «δύσει» στον καναπέ τους μπροστά στην ανοιχτή τηλεόραση. Κατά τα άλλα, το «1821», όπως τουλάχιστον φάνηκε από το πρώτο επεισόδιό του, είναι...μια σειρά που αξίζει να δούμε όλοι, ανεξαρτήτως ηλικίας. Οχι μόνο για το υψηλής ποιότητας εικαστικό μέρος της αλλά και για όσα λέει. Επειδή επιχειρεί να ρίξει μια τεκμηριωμένη ματιά στην αληθινή ιστορία μας, πέρα από εθνικούς μύθους και πατριωτικές κορόνες. Επειδή αποτολμά μια πιο στοχαστική και ειλικρινή ανάγνωσή της. Με πολύτιμους συμβούλους τους καθηγητές Θάνο Βερέμη και Ιάκωβο Μιχαηλίδη και (εξαιρετικό) παρουσιαστή τον συγγραφέα Πέτρο Τατσόπουλο, το «1821», εμφανώς επηρεασμένο από αντίστοιχα ντοκυμαντέρ του ΒΒC, μας ταξιδεύει στις τοποθεσίες όπου διαδραματίστηκαν τα σημαντικότερα γεγονότα της Επανάστασης: όχι για να αποθεώσει το ηρωικό έθνος αλλά για να φωτίσει ακόμη και σκοτεινές πλευρές του (ουδείς λαός αναμάρτητος, όπως εύστοχα διαπίστωσαν οι προσκεκλημένοι της συζήτησης που ακολούθησε την προβολή του πρώτου επεισοδίου), να πει με απλό τρόπο αλήθειες που σπάνια προβάλλουμε. Για να αποκαλύψει, να ενημερώσει, ακόμη και για να ενοχλήσει.

Παρακολουθώντας το με διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον σκέφτηκα για άλλη μία φορά πόσο «φάλτσα» ακούγεται η δεδηλωμένη πρόθεση του υπουργείου Παιδείας να καταργήσει το μάθημα της Ιστορίας από τη Β΄ και τη Γ΄ λυκείου και να το εντάξει μόνο ως μάθημα επιλογής στο λύκειο θεωρητικής κατεύθυνσης. Ανθρωπος που δεν γνωρίζει την ιστορία του, που δεν μπορεί να τοποθετήσει τον εαυτό του στον χώρο και στον χρόνο, είναι καταδικασμένος να ζει χωρίς ρίζες, χωρίς ταυτότητα, κατά συνέπεια χωρίς ελπίδα. Αυτή ακριβώς, την ελληνική ταυτότητά μας (και το πώς διαμορφώθηκε), αναζητεί το «1821» μέσα από την επιστημονική έρευνα. Μήπως θα πρέπει και το κράτος να αρχίσει να σκέφτεται, αντί να καταργήσει το μάθημα της Ιστορίας, να το αναβαθμίσει (απαλλάσσοντάς το από τις αγκυλώσεις και τις παρερμηνείες, ηθελημένες ή μη, του παρελθόντος) και να το κάνει πιο θελκτικό για τους μαθητές και τους σπουδαστές; Γιατί, όποια και αν είναι η επαγγελματική κατεύθυνση που θα πάρουν, θεωρητική ή πρακτική, όλοι όχι απλώς δικαιούνται αλλά πρέπει να γνωρίζουν. Για να μπορούν να πορευθούν ως συνειδητοί φορείς της εθνικής ταυτότητας. Την ίδια στιγμή ελπίζω το διψασμένο για ποιότητα κοινό το οποίο με θέρμη αγκάλιασε «Το νησί» να στηρίξει και αυτή τη σημαντική προσπάθεια της τηλεόρασηςκαι δη της ιδιωτικής, που μας έχει συνηθίσει στην ευκολία και στη φθήνια. (Τη σκηνοθεσία του «1821» υπογράφουν οι Γιούρι Αβέρωφ,Νίκος Νταγιαντάς,Λευτέρης Χαρίτος και Ανδρέας Αποστολίδης).

Στη μία εκπομπή δήλωσε ότι δεν είναι λεσβία. Στην άλλη αποκάλυψε ότι κακοποιήθηκε ως παιδί. Στην παράλλη σύστησε στο πολυπληθές κοινό της την άγνωστη μέχρι πρότινος ετεροθαλή αδελφή της. Ο,τι μπορεί κάνει για να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας η υπερεκτιμημένη, κατά τη γνώμη μου, Οπρα Γουίνφρι, ειδικά τώρα που έχει δικό της κανάλι. Δείχνοντας, ως πρωτοπόρος της σύγχρονης τηλεοπτικής δημοσιογραφίας, τον δρόμο στις επίδοξες Οπρα: αν δεν ξεπουλήσεις την προσωπική ζωή σου, προκοπή δεν βλέπεις...

on air BHMA

Χάθηκαν οι Μεσογειακοί, και κάτι τρέχει στα γύφτικα της Θεσσαλίας!...


adena-gr.blogspot
Διαβάσατε την δήλωση του Δημάρχου της πόλης που κλαίει (με πρωτοσέλιδα) τον χαμό της χρυσής κότας ."Τη Δευτέρα θα κάνουμε μια πρώτη αποτίμηση της κατάστασης".
Και οι πολίτες νόμιζαν ότι οι νεοεκλεγμένοι ...άρχιδες της πόλης , θα πέφταν με τα μούτρα στις...συσκέψεις,για να πετάξουν το μπαλάκι.
Ούτε τα πανό στο Δημαρχείο που διαφήμιζαν (στον εαυτό τους) ότι ...

ο Βόλος (με την μισητή Λάρισα) το 2013 θα φιλοξενούσε τους Μεσογειακούς Αγώνες , δεν είχαν το φιλότιμο να κατεβάσουν, και να κρύψουν την ξεφτίλα.
Δείτε όμως τι είχαν υποσχεθεί στους "Κουτόφραγκους" οι ντόπιοι κοτσαμπάσηδες για να επιλεγούν οι πόλεις των αγώνων..

To μεγάλο φαγοπότι των Μεσογειακών.

Το gazzetta.gr παρουσιάζει αποκλειστικά τις υποσχέσεις που έδωσε η Ελλάδα για να αναλάβει τους Μεσογειακούς Αγώνες. Δείτε το χρυσάφι που απλώσαμε για να πάρουμε τη διοργάνωση και μέχρι πρόσφατα ήταν στον σχεδιασμό!
Μπορεί τον Οκτώβριο του 2007 να πανηγύριζαν στη Θεσσαλία για την ανάληψη των Μεσογειακών Αγώνων του 2013, αλλά κανείς δεν γνώριζε την πραγματικότητα. Τότε δεν είχαν
φανεί τα πρώτα σημάδια της κρίσης στην Ελλάδα, αλλά και πάλι όσα υποσχεθήκαμε στον Αλγερινό πρόεδρο της Διεθνούς... Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων (Δ.Ε.Μ.Α.) Αμάρ Αντάντι και στα υπόλοιπα μέλη της, προκαλούν το δημόσιο αίσθημα.

Το gazzetta παρουσιάζει αποκλειστικά τι είχαμε υποσχεθεί για μια υποβαθμισμένη διοργάνωση χωρίς αντίκτυπο στην παγκόσμια αθλητική κοινότητα, προτείνοντας έναν σπάταλο προϋπολογισμό που άγγιζε τα 360 εκατομμύρια ευρώ, με τη δικαιολογία τότε ότι έτσι θα αναμορφώναμε τους Αγώνες και η χλιδή αυτή θα έπειθε τους κορυφαίους αθλητές να πάρουν μέρος, καθώς μέχρι τώρα αυτό δεν συμβαίνει...

Υποσχεθήκαμε λοιπόν την κάλυψη των ταξιδιωτικών εξόδων του ΣΥΝΟΛΟΥ των αθλητών, των συνοδών και των επισήμων που απαρτίζουν τις αποστολές των χωρών. Δηλαδή θα τους πληρώναμε τα εισιτήρια, τη διαμονή και τα υπόλοιπα έξοδα που θα είχαν ερχόμενοι στην Ελλάδα για τους Αγώνες, κάτι που είναι πρωτοφανές σε τέτοια έκταση στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού. Εάν υπολογίσουμε ότι περιμέναμε περισσότερους από 6.000 αθλητές -χωρίς να υπολογίσουμε τους συνοδούς- μπορείτε να υπολογίσετε για πόσα πεταμένα χρήματα μιλάμε! Αυτή η προσφορά έγινε με το πρόσχημα να πείσουμε τους καλύτερους αθλητές να έρθουν στην Ελλάδα και να πάρουν μέρος στους Αγώνες...

Κι επειδή τα χρήματα φαίνεται ότι για τους παράγοντες της «Μεσογειακής Οικογένειας» δεν είναι ποτέ αρκετά, προσθέσαμε και άλλα... κερασάκια στην τούρτα για να τους πείσουμε για τους Μεσογειακούς!

Όσοι αθλητές κατακτούσαν μετάλλια, θα ανακηρύσσονταν επίτιμοι του Βόλου και της Λάρισας, ενώ οι χρυσοί Μεσογειονίκες θα ήταν ακόμα πιο τυχεροί! Τα ονόματά τους θα κοσμούσαν τους κεντρικούς δρόμους της Λάρισας και του Βόλου... Και αν ήταν Έλληνες, έχει καλώς. Εάν ήταν ο Τυνήσιος Χαλίλ Μαϊούα που πήρε δύο χρυσά στην Πεσκάρα το 2009 στην άρση βαρών, τι θα γινόταν;

Κι επειδή τα χρήματα μας περίσσευαν εκείνη την εποχή, είπαμε να βοηθήσουμε και τη νεολαία των μεσογειακών χωρών. Αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε ένα Υοuth Camp με καλεσμένους, νέους από όλη τη Μεσόγειο, για να κάνουν τις διακοπές τους δωρεάν. Όλα τα έξοδα φυσικά θα ήταν καλυμμένα από την Ελλάδα, προκειμένου οι νέοι αυτοί (που στην προκειμένη περίπτωση θα ήταν τα παιδιά, συγγενείς και φίλοι των μελών της Δ.Ε.Μ.Α.) να συζητήσουν όλα τα θέματα της Μεσογείου Θάλασσας, παρέα με τη θάλασσα, τον ήλιο και τις... παρέες τους!


Απίστευτη σπατάλη για τους παράγοντες

Όλα τα προηγούμενα ήταν για τους αθλητές και τους συνοδούς, έξοδα που εν μέρει δικαιολογούνται καθώς οι αθλητές είναι το ζωντανό κύτταρο του αθλητισμού. Το μεγάλο φαγοπότι προοριζόταν για τα μέλη της Δ.Ε.Μ.Α. και τις παρεούλες τους, που θα περνούσαν ζωή και κότα κατακαλόκαιρο στον παραθαλάσσιο Βόλο!

Κρατήστε την αναπνοή σας! Δεσμευτήκαμε ότι θα αναλάβουμε κατά τη διάρκεια των Αγώνων όλα τα έξοδα διαμονής των τιμώμενων μελών της Δ.Ε.Μ.Α. με έναν προσκεκλημένο και των μελών της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής των χωρών - μελών της Δ.Ε.Μ.Α. με έναν προσκεκλημένο, καθώς και τα έξοδα διαμονής ενός προσκεκλημένου για κάθε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Δ.Ε.Μ.Α. (14 άτομα) και για κάθε πρόεδρο των επιτροπών της Δ.Ε.Μ.Α. (7 επιτροπές)!

Όλοι αυτοί, με έναν πρόχειρο υπολογισμό, από τη στιγμή που μετέχουν 24 χώρες στους Μεσογειακούς, θα ήταν περισσότερα από 80 άτομα που θα καταλάβαιναν τι σημαίνει ελληνικό καλοκαίρι. Σε αυτούς ακόμα θα προσθέσουμε τους προέδρους των μεσογειακών Ενώσεων/Συνομοσποδιών προσκεκλημένων από τη Δ.Ε.Μ.Α. (15 συνολικά) αλλά και ακόμα πενήντα δύο προσκεκλημένων της Δ.Ε.Μ.Α.!

Φυσικά όλους αυτούς δεν θα μπορούσαμε να τους αφήσουμε παρατημένους στην τύχη τους. Πού να τρέχουν τώρα καλοκαιριάτικα και να ψάχνουν τις παραλίες στον Αγιόκαμπο και στον Μυλοπόταμο...

Έτσι, κατά τη διάρκεια των Αγώνων θα δίναμε ένα αυτοκίνητο με οδηγό στη διάθεση: κάθε μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Δ.Ε.Μ.Α., κάθε τιμώμενου μέλους της Δ.Ε.Μ.Α., κάθε μέλους της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής των χωρών - μελών της Δ.Ε.Μ.Α., του προέδρου και κάθε μέλους των επιτροπών της Δ.Ε.Μ.Α., του προέδρου και του γενικού γραμματέα κάθε Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής - μέλους της Δ.Ε.Μ.Α. και κάθε προέδρου των Διεθνών Ομοσπονδιών, των οποίων το άθλημα είναι εγγεγραμμένο στο πρόγραμμα των Μεσογειακών Αγώνων.

Για να συγκρίνετε, στους μεγάλους αγώνες όπως οι Ολυμπιακοί και τα παγκόσμια πρωταθλήματα, προβλέπεται κάτι αντίστοιχο αλλά επ' ουδενί σε τέτοιο βαθμό όπως κάναμε εμείς, δίνοντας αυτοκίνητα σε κάθε παρατρεχάμενο της Δ.Ε.Μ.Α. επειδή δήθεν ήταν τιμώμενα πρόσωπα!

Για να αντιληφθείτε το μέγεθος της σπατάλης, ο στόλος των αυτοκινήτων που θα ενοικιάζονταν θα έφταναν τα 250, μαζί με τους οδηγούς τους φυσικά, ενώ ακριβώς ίδιος ήταν ο αριθμός των λεοφωρείων που χρειάζονταν και είναι πραγματικά απαραίτητος για τις μετακινήσεις αθλητών, προπονητών, διαιτητών και συνοδών!


Και... εξοχικά στα μέλη της Δ.Ε.Μ.Α.

Όλα αυτά φυσικά ήταν υπερβολικά πολλά για να περάσουν ένα υπέροχο καλοκαίρι στην Ελλάδα το 2013. Αλλά ως γενναιόδωρος λαός που είμαστε, δεν μείναμε μόνο σε αυτά, αλλά προσθέσαμε και το κερασάκι στην τούρτα, για να τους μείνει πραγματικά αξέχαστη η Ελλάδα!

Προσφέραμε εντελώς ΔΩΡΕΑΝ στη Δ.Ε.Μ.Α. οκτώ κατοικίες στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, για να ζήσουν καλά και εμείς καλύτερα! Ως δικαιολογία για τα... εξοχικά ήταν να τα χρησιμοποιήσουν οι φίλοι μας για την προώθηση και αναβάθμιση των Αγώνων, καθώς και για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης και οργάνωσης αθλητικών δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή. Δηλαδή να φωνάξουν τους φίλους τους και να τους φιλοξενήσουν, ώστε να έχουν άμεση άποψη για τις ομορφιές της Θεσσαλίας.

Και για να μη νομίζετε ότι μας έπιασαν κορόιδα, τους βάλαμε και προϋποθέσεις. Δηλαδή τρία από αυτά τα... εξοχικά, μετά τη λήξη των Αγώνων, να πάνε στους καλύτερους αθλητές της διοργάνωσης.

Όλα αυτά είναι πραγματικά και δεν υπήρχαν μόνο στον φάκελο διεκδίκησης της διοργάνωσης, αλλά και στον αρχικό σχεδιασμό μέχρι το 2009. Φυσικά, στην πορεία κάπως ξυπνήσαμε και κόψαμε τα παράλογα έξοδα, περιορίζοντας τον προϋπολογισμό στο ένα τρίτο. Ωστόσο, αποδεικνύουν περίτρανα πώς αυτή η χώρα έφτασε στη χρεοκοπία...

Αμάν πια αυτές οι ΜηΚυΟ...


Σωτήρη Καλαμίτση
Εγώ απλά λέω ως Έλλην [επιμένω] πολίτης και νομικός ότι ο όρος ΜΚΟ είναι ένας βαρύγδουπος όρος που επινοήθηκε από τα λαμόγια της πολιτικής.
Για ψάξτε να δείτε πότε ο όρος ΜΚΟ μπήκε στο λεξιλόγιο και στη ζωή μας. Εμείς στην Ελλάδα γνωρίζουμε τα Σωματεία, ήτοι νομικά πρόσωπα που ιδρύονται για την επιδίωξη μη κερδοσκοπικού σκοπού. Τέτοια...
είναι τα εργατικά σωματεία, τα αθλητικά σωματεία και όλα τα άλλα σωματεία [φιλανθρωπικά κ.λπ.] που μερικές φορές αυτοαποκαλούνται "Σύλλογοι".
Σε νομικό κείμενο δεν θα δείτε τον όρο ΜΚΟ τουλάχιστον μέχρι το έτος 2000. Και τούτο, διότι ο όρος αυτός αποτελεί μετάφραση του όρου Νon Governmental Agencies ή Organizations που μας ήλθε από την Εσπερία μαζί με τον Γιωργάκη. Στις ΗΠΑ υπάρχουν οι Government Agencies, ήτοι δημόσιες υπηρεσίες, και οι μη δημόσιες υπηρεσίες, δηλαδή οι ΜΚΟ.
Τί νόημα έχει να αποκαλέσουμε στην Ελλάδα ένα σωματείο ΜΚΟ και όχι απλά "σωματείο"; Κανένα. Απλώς ο όρος ΜΚΟ είναι πιο πιασάρικος για να δείξει ότι οι εν λόγω οργανώσεις δεν εξαρτώνται από την κυβέρνηση. Προς τί; Γι' αυτό είχα πει παλαιότερα: όποιος θέλει να αυτοαποκαλείται ΜΚΟ να μας πει εάν έχει λάβει χορηγία από το κράτος, ποίου ύψους, για ποιό σκοπό και αν τον ήλεγξε κανείς ως προς τη διαχείριση της χορηγίας. Και τούτο, διότι κυκλοφορούν εκατοντάδες "ΜΚΟ", οι οποίες αποτελούν απλώς σφραγίδες για να τα ΄κονομάνε οι διοικούντες αυτά εις υγεία των κορόιδων.
Και ποιός ελέγχει τη διαχείριση αυτών των ΜΚΟ; Τα μέλη τους και μόνον. Όπως ακριβώς γίνεται και με τις εμπορικές εταιρείες, με τη διαφορά ότι τις τελευταίες τις ελέγχουν και κάποιοι ορκωτοί ή μη λογιστές και η Εφορία. Βλέπετε και ειδικούς λογαριασμούς υπουργείων, από τους οποίους διοχετεύονται εκατομμύρια ευρώ προς άγνωστες εν πολλοίς κατευθύνσεις, βλέπετε και λίστα ΜΚΟ που ευνοήθηκαν από τον πρώην υπουργό κ. Μαρκόπουλο κ.ο.κ.

Υ.Γ. Δείτε στη Wikipedia το λήμμα Νon-governmental Organizations και θα διαπιστώσετε ότι ακόμη και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είναι ΜΚΟ. Ναι, αυτός που μας προειδοποιούσε για τη γρίππη των χοίρων και ανεβοκατέβαζε το επίπεδο συναγερμού αναλόγως των πωλήσεων του tamiflu.

Σχετικώς διαβάστε και τον έγκριτο Μ. Ιγνατίου

Ινφογνώμων Πολιτικά

Σάββατο, 1 Ιανουαρίου 2011

Οι ΜΚΟ παίζουν και «βρώμικα» παιχνίδια

Το θέμα των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ ή NGO) είναι σοβαρότατο και δεν είναι τυχαίο ότι αρκετές χώρες άρχισαν να αναζητούν τρόπους αντιμετώπισής τους καθώς εξελίσσονται σε πρόβλημα για έναν και μοναδικό λόγο: ενώ ο τίτλος τους και το καταστατικό τους «φωνάζουν» πως δεν έχουν καμία σχέση με κράτη και κυβερνήσεις, η χρηματοδότησή τους είναι στις πλείστες περιπτώσεις μόνο κρατική με αποτέλεσμα τα μέλη τους να είναι υποχρεωμένα να ακολουθούν καθορισμένη πολιτική γραμμή από αυτούς που πληρώνουν....

Η Ρωσία, η Ινδία, η Βενεζουέλα και άλλες χώρες έχουν εκφράσει σφοδρά παράπονα για τη δράση αυτών των οργανώσεων και η μία μετά την άλλη λαμβάνουν μέτρα που σε μερικές περιπτώσεις είναι απαγορευτικά για τη συνέχιση της δράσης των ΜΚΟ.

Ο Ούγκο Τσάβες, π.χ., ξεπέρασε κάθε όριο με την εισαγωγή νόμου που εξαναγκάζει τις οργανώσεις να πληρώνουν διπλάσιο φόρο για τα ποσά που λαμβάνουν από ξένες χώρες. Βέβαια, ο ίδιος ήταν θύμα αυτών των οργανώσεων που χρηματοδοτούνται κατευθείαν από τις ΗΠΑ και αμερικανικά ιδρύματα, μερικά εκ των οποίων «έβαλαν πλάτη» και στην εναντίον του απόπειρα πραξικοπήματος που σχεδιάστηκε στην Ουάσιγκτον.

Οπως είναι γνωστό, η κυβέρνηση των Μπους και Τσέινι -η χειρότερη στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην αμερικανική ιστορία- χρηματοδότησε μέσω της αμαρτωλής USAID και της εξίσου αμαρτωλής UNOPS χιλιάδες μη κυβερνητικές οργανώσεις στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Τουρκία, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για να επιβληθεί το φιλοτουρκικό και αντιδημοκρατικό σχέδιο Ανάν.

Ηταν η μεγαλύτερη επιχείρηση εξαγοράς συνειδήσεων στον ελληνικό χώρο και έγινε με τρόπο που να καλύπτονται οι πραγματικοί αποδέκτες των χρημάτων. Εξι χρόνια μετά η αμερικανική κυβέρνηση και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών αρνούνται να δημοσιοποιήσουν τους αποδέκτες της «αμερικανικής βοήθειας». Αρνούνται επίσης να απαντήσουν στο πιο απλό ερώτημα: εάν όσοι έλαβαν χρήματα έδωσαν αποδείξεις για τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποίησαν.

Η άρνηση αυτή ενοχοποιεί ακόμα περισσότερο την Ουάσιγκτον και τον ΟΗΕ, αφού ενώ υποστηρίζουν ότι δεν έκαναν την παραμικρή παρανομία, την ίδια στιγμή παρανομούν με την απόφασή τους να πολεμούν με όλα τα μέσα τους ερευνητές που ζητούν μέσω της νομίμου οδού να αποχαρακτηρίσουν τον κατάλογο των αποδεκτών των αμερικανικών δολαρίων.

Ενας Αμερικανός διπλωμάτης, που δεν ζει πια, συνήθιζε να λέει στους φίλους του πως πριν από τα δημοψηφίσματα στην Κύπρο «ανοίξαμε μία τρύπα και ρίχναμε μέσα δολάρια».

Η διαπίστωσή του, που έγινε μετά τη δεινή ήττα της 24ης Απριλίου 2004, έχει μεγαλύτερη σημασία επειδή ο ίδιος γνώριζε το σχέδιο εξαγοράς συνειδήσεων και κόμπαζε σε φίλους του δημοσιογράφους το βράδυ της 12ης Φεβρουαρίου 2004 ότι «το σχέδιο Ανάν θα υπερψηφιστεί».

Η κυβέρνηση έχει υποχρέωση να ασχοληθεί με το θέμα και να λάβει μέτρα για τις ελληνικές οργανώσεις που χρηματοδοτούνται από το εξωτερικό. Αρκεί νομίζω ότι ο Τζορτζ Μπους είχε δηλώσει πως οι ΜΚΟ είναι η προέκταση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής...

ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥ Σωτήριος Καλαμίτσης Δικηγόρος

Δεν διατηρούμε πλέον επιφυλάξεις για τα ελληνικά στατιστικά στοιχεία, λέει ο επικεφαλής της Eurostat...


Δεν υπάρχει λόγος για την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία να διατηρεί επιφυλάξεις για τα ελληνικά στατιστικά στοιχεία, τονίζει ο επικεφαλής της Eurostat Βάλτερ Ραντερμάχερ.

Σε δηλώσεις του στην «Καθημερινή της Κυριακής» σημειώνει πως «όπως για κάθε άλλο μέλος της ΕΕ, η Εurostat παραμένει ... σε εγρήγορση».

Αναφέρει ακόμη ότι ορθώς έγινε τώρα ο επαναπροσδιορισμός των ΔΕΚΟ με την ένταξή τους στη γενική κυβέρνηση που αύξησε το έλλειμμα.

«Ας μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για φορείς που οι πωλήσεις τους δεν καλύπτουν ούτε το 50% του κόστους παραγωγής τους», δηλώνει χαρακτηριστικά.

Επεισόδια και στο Νταβός...


Συγκρούσεις στους δρόμους του Νταβός μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας, στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

Περίπου 100 διαδηλωτές, μέλη αντικαπιταλιστικών οργανώσεων πέταξαν μπουκάλια σε αστυνομικούς έπειτα από πορεία ενάντια στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

Η ...αστυνομία απάντησε με αντλίες νερού και οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν για λίγη ώρα κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης.

Μερικά χιλιόμετρα πιο πέρα, οι ισχυροί του κόσμου συζητούσαν για την κρίση.