27.10.21

Σχέδιο αδειοδότησης ραδιοφωνικών Ομίλων...


...αν το εγκρίνει η Κυβέρνηση...

Το σχέδιό της για την αδειοδότηση των ραδιοφωνικών σταθμών σε αναλογική μετάδοση σήματος κατέθεσε η Ομάδα Εργασίας για το Ραδιόφωνο. H τελική απόφαση ανήκει στην Κυβέρνηση, η οποία προς το παρόν, και ως το 2023 δεν εξετάζει το... ενδεχόμενο αδειοδότησης.

Το σχέδιο προτείνει  την κατηγοριοποίηση των ραδιοφωνικών σταθμών, ανάλογα με την εμβέλεια, σε τοπικούς, υπερτοπικούς, περιφερειακούς και μικροτοπικούς με περιορισμένη εμβέλεια. Αν και η ομάδα εργασίας αναγνωρίζει πως στις ευρωπαϊκές χώρες επικρατεί το ψηφιακό σύστημα μετάδοσης DAB+, κρίνει πως η εφαρμογή στην Ελλάδα «προϋποθέτει την ολοκλήρωση της αδειοδότησης των υφιστάμενων αναλογικών σταθμών».

Η ομάδα στο σχέδιό της αναγνωρίζει μόνο δύο κριτήρια για την αδειοδότηση, της επιχειρηματικότητας και της ποιότητας προγράμματος, ενώ προτείνει την κατάργηση των κριτηρίων παλαιότητας, προσωπικού και αρνητικής μοριοδότησης, που ίσχυαν με τον «νόμο Ρουσόπουλου» (3592/2007).

Σε ό,τι αφορά την αδειοδότηση, η ομάδα συστήνει να μην εκδοθεί αριθμός αδειών, αλλά να γίνουν προκηρύξεις μόνο από το ΕΣΡ ανά περιφέρεια και νομό, για να δηλώνουν οι υποψήφιοι τον τύπο της άδειας και το εύρος εμβέλειας. Θεωρεί δε πως το ΕΣΡ και η ΕΕΤΤ πρέπει να έχουν την αρμοδιότητα έκδοσης των χαρτών συχνοτήτων και των κανονιστικών πράξεων για την αδειοδότηση και επισημαίνουν ότι το ποσό απόκτησης άδειας πρέπει να καθορίζεται από το ΕΣΡ ανάλογα με την εμβέλεια του σταθμού.

Προτείνεται η δυνατότητα ελέγχου μέχρι και οκτώ σταθμών ανά εταιρεία, εκ των οποίων οι επτά μη ενημερωτικοί και ένας ενημερωτικός. 

Ταυτόχρονα, με επιχείρημα την πολυφωνία, ζητάει την κατάργηση ιδιοκτησίας από πολιτικά κόμματα, κάτι το οποίο μπορεί να σημαίνει τον αποκλεισμό του σταθμού του ΣΥΡΙΖΑ (Στο Κόκκινο). Επιπλέον, περιορίζεται η εμβέλεια των δημοτικών ραδιοφωνικών σταθμών μέσω της πρότασης για «χρονικό όριο στις διαφημίσεις ανά ώρα μετάδοσης».

Η πρόταση για «συνχρησία» των συχνοτήτων από όσους σταθμούς βρεθούν στην τελική κατάταξη μοριοδότησης έμμεσα παραπέμπει στους σταθμούς των ΟΤΑ. 

Σε ό,τι αφορά την ΕΡΑ, προτείνεται η «επανεξέταση συχνοτήτων και τεχνικών προδιαγραφών της ΕΡΑ, λόγω «αυξημένης ανάγκης συχνοτήτων για τους ιδιωτικούς σταθμούς στα μεγάλα αστικά κέντρα», αλλά και αδειοδότηση των σταθμών της ΕΡΤ...

typologies.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: