18.10.21

Δε δημοσιεύονται τα πορίσματα για τις δημοσκοπήσεις...


Στο ΕΣΡ αποστέλλονται –χωρίς να δημοσιεύονται– τα ετήσια πορίσματα της Ελεγκτικής Εταιρείας Δημοσκοπήσεων και Ερευνών Κοινής Γνώμης, που τελεί υπό τον έλεγχο του ΣΕΔΕΑ. 

Η ελεγκτική εταιρεία δεν ανακοινώνει, ούτε αναρτά τα πορίσματά της, ενώ την... ίδια τακτική ακολουθεί και το ΕΣΡ, που είναι ο φορέας που τα παραλαμβάνει.

Σύμφωνα με το καταστατικό της επιτροπής, «τα μέλη τηρούν, καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας τους και για πέντε έτη μετά την για οποιονδήποτε λόγο αποχώρησή τους από την επιτροπή, εμπιστευτικά τα στοιχεία των οποίων έλαβαν γνώση κατά τη διενέργεια ελέγχου». 

Με τον τρόπο αυτό δεν υπάρχει δημόσιος έλεγχος επί των δημοσκοπήσεων, καθώς μέχρι σήμερα κανένα κόμμα δεν έχει ζητήσει να κατατεθούν στη Βουλή. 

Κατά τον ΣΕΔΕΑ, «το ΕΣΡ μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις προσωρινής ή μόνιμης διαγραφής από το μητρώο φορέων/επιχειρήσεων δημοσκοπήσεων που οφείλει να τηρεί βάσει νόμου»...

typologies.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: