17.9.21

«Δώρο» 4.500.000 ευρώ σε θρησκευτικούς φορείς λόγω… κορονοϊού...


«Δώρο» 4.500.000 εκατομμυρίων ευρώ σε θρησκευτικούς φορείς (εκκλησία και θρησκευτικές οργανώσεις) δίνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. 
Σε απόφαση που συνυπογράφουν οι υπουργοί Οικονομικών και Παιδείας, δηλαδή Σκυλακάκης – Κεραμέως, εγκρίνεται... 4.500.000 ευρώ που αφορά μία σειρά από θρησκευτικούς φορείς λόγω… κορονοϊού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 2, δικαιούχοι είναι οι εξής:

α) Η Εκκλησία της Ελλάδος, η Εκκλησία της Κρήτης, οι Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκάνησου,
β) το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος (Κ.Ι.Σ.Ε.),
γ) τα Εκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα (Ε.Ν.Π.) του άρθρου 12 ή του άρθρου 13 του ν. 4301/2014 (Α΄ 223),
δ) τα Θρησκευτικά Νομικά Πρόσωπα (Θ.Ν.Π.) του άρθρου 3 και του άρθρου 13 του ν. 4301/2014 (Α΄ 223), που διαθέτουν άδειες ευκτήριου οίκου,
ε) οι Διαχειριστικές Επιτροπές Μουσουλμανικής Περιουσίας (Δ.Ε.Μ.Π.) και οι Βακουφικές Επιτροπές Μουσουλμανικής Περιουσίας (Β.Ε.Μ.Π.) του ν. 3647/2008 (Α΄ 37), όσον αφορά στη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, που διαθέτουν άδειες τεμενών,
στ) οι Οργανισμοί Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Ρόδου και Κω, που διαθέτουν άδειες τεμενών και
ζ) οι θρησκευτικές κοινότητες που διαθέτουν άδειες ευκτήριου οίκου του α.ν. 1363/1938 (Α΄305).

Nα σημειωθεί ότι «το ποσό της εφάπαξ έκτακτης επιχορήγησης που λαμβάνει ο κάθε δικαιούχος είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο και στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλη γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα».

Ακόμα, στην απόφαση σημειώνεται: «Καθορίζουμε το ύψος της εφάπαξ έκτακτης επιχορήγησης των θρησκευτικών φορέων, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις ανά δικαιούχο, τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, τη διαδικασία και τον τρόπο χορήγησης, τις υποχρεώσεις των δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλο συναφές ζήτημα για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 104 του ν. 4790/2021»…

documentonews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: