31.8.21

Βάζει drones η ΕΕΤΤ...Στην εποπτεία του φάσματος συχνοτήτων η ΕΕΤΤ αναμένεται να ενσωματώσει και τα drones. Μετά την πολύμηνη διαγωνιστική διαδικασία αποφασίστηκε η ανάθεση στην εταιρεία Ucandrone για την προμήθεια των πτητικών μέσων (drones), με συνολικό τίμημα...144.733 ευρώ, πλέον ΦΠΑ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: