30.8.21

Δεν πληρώνουν φόρους, δεν έχουν προσωπικό στην Ελλάδα...


Ειδικά για τις πλατφόρμες Over The Top (Netflx, Amazon, Google κ.λπ.) καταγράφεται από τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας πως «είναι επίσης ανταγωνιστές, λαμβανομένου υπόψη ότι δεν επιβαρύνονται με το κόστος των άμεσων ή... έμμεσων φόρων, με δαπάνες λειτουργικές, όπως ενδεικτικά κτιριακές εγκαταστάσεις, προσωπικό, κ.λπ., που αντίστοιχα επιβαρύνονται οι τηλεοπτικοί σταθμοί ελεύθερης λήψης», υποδεικνύοντας ότι ο μεταξύ τους ανταγωνισμός αφορά το κόστος δραστηριοποίησης παρά τη ζήτηση του κοινού...

typologies.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: