1.3.21

Σφοδρές αντιδράσεις φορέων...


...για τις αλλαγές στις δημόσιες συμβάσεις...
 

 Στο Κοινοβούλιο έχει κατατεθεί και συζητείται ήδη το νομοσχέδιο για τις δημόσιες συμβάσεις και προμήθειες, το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί την... Πέμπτη από την Ολομέλεια της Βουλής. Υπενθυμίζεται ότι το νομοσχέδιο φέρνει περισσότερες απευθείας αναθέσεις, επίβλεψη των δημόσιων έργων από ιδιώτες και «απαγόρευση» των μεγάλων εκπτώσεων. Ειδικότερα, το ν/σ ενισχύει την παρουσία των ιδιωτών, καθώς η επίβλεψη ενός δημόσιου έργου δεν θα γίνεται από την Υπηρεσία που το ανέθεσε αλλά από ιδιωτικούς φορείς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα έχουν «εξειδικευμένες γνώσεις». 

Η παρακολούθηση των έργων και οι επιμετρήσεις του θα γίνονται από τον ανάδοχο του έργου με δήλωσή του και όχι ελεγκτικά από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Σήμερα, το ν/σ των 228 άρθρων απασχόλησε την κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Παραγωγής και Εμπορίου και Άμυνας & Εξωτερικών Υποθέσεων, προκαλώντας τις αντιδράσεις των φορέων στα κυβερνητικά σχέδια. Μεταξύ άλλων, η Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανώτατων Σχολών), με σχετική της ανακοίνωση (που ακολουθεί παρακάτω) τονίζει ότι δύο εμβληματικές τροποποιήσεις του ν/σ «υποδηλώνουν την πρόθεση της αντικατάστασης των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών από διάφορα σχήματα ιδιωτών που θα διευκολύνουν τους ιδιώτες αναδόχους και μόνο». 

 Η Ομοσπονδία επισημαίνει επίσης πως στην περίπτωση που η επίβλεψη των έργων γίνει από ιδιώτες, «θα προστεθεί μια επιπλέον σημαντική δαπάνη αμοιβής των ιδιωτών αυτών στο συνολικό κόστος» και προϋπολογισμό του έργου, που θα επιβαρύνει τον πολίτη, προσθέτοντας με νόημα πως «αυτοί που θα διεκδικήσουν, λόγω εμπειρίας, να κάνουν την επίβλεψη των δημοσίων έργων θα είναι άμεσα ή έμμεσα εξαρτώμενοι από τις κατασκευαστικές εταιρίες στις οποίες απασχολούνταν όλα τα προηγούμενα χρόνια, με επιζήμιες συνέπειες για το δημόσιο συμφέρον». 

Σημειώνει εξάλλου πως η εφαρμογή διατάξεων περί ποινικής ευθύνης δημοσίων υπαλλήλων σε ιδιωτικούς υπαλλήλους «εγείρει ζητήματα νομιμότητας», ενώ η επιλογή της ανάθεσης του συνόλου των λειτουργιών του δημοσίου που σχετίζονται με δημόσια έργα «θα έχει ως συνέπεια και την απώλεια τεχνογνωσίας σχεδιασμού σε τεχνικά ζητήματα από φορείς του ευρύτερου δημοσίου». Αντιδράσεις υπάρχουν και για το άρθρο 219 που επιτρέπει την «ήπια αξιοποίηση» των περιοχών Natura 2000. 

Ουσιαστικά με το ν/σ πέφτουν και τα τελευταία προπύργια για τις προστατευόμενες περιοχές, καθώς αυτές χωρίζονται σε ζώνες για να υλοποιηθούν μέσα τους «ήπια αναπτυξιακά έργα». Με κοινή τους ανακοίνωση (ακολουθεί παρακάτω), οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ΑΝΙΜΑ, Αρκτούρος, ΑΡΧΕΛΩΝ, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών, Καλλιστώ, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Greenpeace, MΟm, και WWF Ελλάς, ζητούν την απόσυρση «του πρωτοφανούς άρθρου 219 του νομοσχεδίου "Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές"».

 Όπως τονίζουν, το εν λόγω άρθρο «με το οποίο προβλέπεται η θεσμοθέτηση με προεδρικό διάταγμα «υπο-περιοχών προστασίας στις περιπτώσεις ήπιων αναπτυξιακών έργων» εντός προστατευόμενων περιοχών, είναι αντίθετο με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των περιοχών του ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου Natura 2000 και πρέπει να αποσυρθεί».

 Αφού εξηγούν αναλυτικά γιατί δεν θα πρέπει να περάσει η εν λόγω διάταξη και αφού υπενθυμίζουν πρόσφατη καταδικαστική για τη χώρα μας απόφασης του Δικαστηρίου της ΕΕ για μη συμμόρφωση με την οδηγία για τους οικοτόπους, καλούν τη Βουλή και τους αρμόδιους υπουργούς «να προασπίσουν το μόνο πραγματικό δημόσιο συμφέρον: την υγεία ανθρώπων και πλανήτη, όπως αυτή διασφαλίζεται μόνο μέσα από τη συνεπή προφύλαξη των προστατευομένων περιοχών και του φυσικού περιβάλλοντος μαζί με αποτελεσματική αναχαίτιση της περιβαλλοντικής και κλιματικής κρίσης»... 

 Η ανακοίνωση της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια: