14.1.21

Προς αύξηση κεφαλαίου στην «Αυγή»...


Το ΔΣ της εκδοτικής εταιρείας της «Αυγής» έχει συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων στις 25 Ιανουαρίου 2021 με θέμα την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, χωρίς να... έχει προσδιοριστεί το ποσό. 

Στο νέο ΔΣ της Αυγής συμμετέχουν οι Ιωάννης Δρόσος (πρόεδρος), Κωνσταντίνος Νικόλτσιος (αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος), Ερμίνα Κυπριανίδου, Σταμάτης Κοιλάκος, Δημήτρης Χαλαζωνίτης, Νίκος Ανδριόπουλος και Έλλη Ζώτου (μέλη)...

Δεν υπάρχουν σχόλια: