26.10.20

Εκπομπή ξένων καναλιών χωρίς άδεια από το ΕΣΡ...


Η νέα Τηλεοπτική Οδηγία που ενσωματώνεται στο ελληνικό δίκαιο με το υπό σύνταξη νομοσχέδιο Πέτσα ανοίγει τα σύνορα της... Ελλάδας για την ελεύθερη εκπομπή τηλεοπτικών υπηρεσιών από άλλες χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεσπίζοντας τους κανόνες ελέγχου των παρεχόμενων υπηρεσιών στο ελληνικό κράτος. 

Με το άρθρο 4 καθορίζεται πως η λήψη ή και αναμετάδοση υπηρεσιών επικοινωνίας από άλλες χώρες είναι ελεύθερη στο έδαφος της ελληνικής επικράτειας. 

Αυτό σημαίνει πως κάθε ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός μπορεί να αναμεταδώσει το πρόγραμμά του στην Ελλάδα.

Θολό ωστόσο παραμένει το καθεστώς για την υποχρέωση ή μη λήψης άδειας λειτουργίας στο ελληνικό έδαφος από το ΕΣΡ, σε περίπτωση εκπομπής μέσω επίγειων πομπών.  

Και αυτό διότι ενώ στο σχέδιο νόμου ορίζεται με σαφήνεια η δικαιοδοσία του ελληνικού κράτος για κάθε υπηρεσία μέσων επικοινωνίας η οποία είναι ελεύθερη να εκπέμψει στην Ελλάδα, δεν αποσαφηνίζεται το καθεστώς της εκπομπής σήματος. 

Πολλώ δε μάλλον όταν ο πάροχος δικτύου που έχει τις τηλεοπτικές συχνότητες (Digea) θα μπορούσε να αναμεταδώσει οποιοδήποτε άλλο τηλεοπτικό πρόγραμμα στην ψηφιακή πλατφόρμα του, ακόμη κι αν δεν εξέπεμπε μέσω επίγειου δικτύου!...

typologies.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: