1.11.19

Ποιες χρεώσεις «παγώνουν» οι τράπεζες...

Σήμερα αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις από την Εθνική Τράπεζα, την Alpha Bank, την Eurobank και την Τράπεζα Πειραιώς για την ανάκληση των προμηθειών που ήταν έτοιμες να επιβάλλουν σε μια...
σειρά από τραπεζικές συναλλαγές.

Η διαδικασία αναστολής των χρεώσεων δεν είναι ούτε εύκολη ούτε αυτόματη, καθώς απαιτείται συντονισμός των διατραπεζικών συστημάτων, ώστε να ενσωματωθεί η κατάργηση των χρεώσεων και να υπάρξει αλλαγή της τιμολόγησης. Σε κάποιες τράπεζες η διαδικασία αυτή γίνεται πιο γρήγορα σε σχέση με άλλες.

Ενδεικτικά,  η Εθνική Τράπεζα, η οποία είχε προγραμματίσει την επιβολή νέων προμηθειών, με ημερομηνία εφαρμογής την 31η Οκτωβρίου, προχώρησε στην ανάκληση κάποιων από αυτές. Συγκεκριμένα, δεν θα επιβληθεί τελικά η χρέωση των 0,15 ευρώ για κάθε αντίγραφο των επτά τελευταίων κινήσεων σε ΑΤΜ της και των 3 ευρώ για την επανέκδοση PIN. Οι υπόλοιπες ωστόσο νέες χρεώσεις, όπως η συνδρομή επανέκδοσης χρεωστικής κάρτας, που επιβάλλονται και από τον ανταγωνισμό, παραμένουν.

Οι άλλες τράπεζες εμφανίζονται διατεθειμένες να επιδοτήσουν το κόστος ανάληψης μετρητών ή ερώτησης υπολοίπου από ΑΤΜ άλλης τράπεζας, όταν το ίδιο το πιστωτικό ίδρυμα δεν διαθέτει υποδομές σε νησιωτικές ή δυσπρόσιτες περιοχές, ειδικά μετά τον τελευταίο κύκλο συρρίκνωσης του δικτύου τους.  Με τον τρόπο αυτόν θα εξυπηρετούνται πελάτες που δεν έχουν άλλη εναλλακτική στις αναλήψεις μετρητών και είναι αναγκασμένοι να κάνουν χρήση των ΑΤΜ άλλων τραπεζών.

Το τελευταίο τρίμηνο οι σχετικές χρεώσεις έχουν αυξηθεί μεσοσταθμικά κατά 50%. Συγκεκριμένα, αν κάποιος επισκεφθεί το δίκτυο διαφορετικού πιστωτικού ιδρύματος από αυτό στον οποίο τηρείται ο καταθετικός του λογαριασμός, θα πληρώσει προμήθεια, η οποία ανεξάρτητα από το ύψος της συναλλαγής κυμαίνεται από 2,5 έως 3,75 ευρώ. Το μεγαλύτερο δε μέρος της εισπράττεται από την τράπεζα που λειτουργεί το ΑΤΜ και ένα ποσό 0,60 ή 0,75 ευρώ από τον εκδότη της κάρτας.

Πάντως υπάρχουν και προμήθειες που θα εξακολουθήσουν να καταβάλλονται κανονικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η είσπραξη προμήθειας 5 ή 6 ευρώ κάθε φορά που γίνεται αλλαγή του πλαστικού της χρεωστικής κάρτας, σε περίπτωση φθοράς, κλοπής ή πενταετούς ανανέωσης, αλλά και οι ετήσιες  συνδρομές σε ορισμένους τύπους καρτών που είναι συνδεδεμένες με προγράμματα επιβράβευσης...

cnn.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: