30.11.19

Έρχονται αλλαγές στη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων...


Από το 2021 και μετά το 20% του τακτικού προϋπολογισμού των ΑΕΙ θα δίνεται με βάση τις επιδόσεις τους σε συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία θα ορίσει η...
Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Αυτό ανακοίνωσε μεταξύ άλλων κατά την σημερινή ομιλία της η υπουργός Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως στη Σύνοδο Πρυτάνεων, που ολοκληρώνει τις εργασίες της σήμερα Σάββατο.

Ειδικότερα, η κυρία Κεραμέως ανέφερε ότι η χρηματοδότηση προς τα ΑΕΙ για το 2020 θα είναι η ίδια, όπως έχει οριστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Ωστόσο από το 2021 και μετά θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στον τρόπο χρηματοδότησης των ΑΕΙ. Συγκεκριμένα, το 80% της τακτικής χρηματοδότησης θα χορηγείται με βάση αντικειμενικά κριτήρια, όπως συμβαίνει έως σήμερα (π.χ. ο αριθμός των φοιτητών και των διδασκόντων, η γεωγραφική διασπορά).

Το υπόλοιπο 20% θα χορηγείται με βάση τα αποτελέσματα των ΑΕΙ επί συγκεκριμένων κριτηρίων-στόχων (π.χ. εξωστρέφεια). Οι στόχοι αυτοί θα προσδιοριστούν από την νέα Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, η οποία θα αποτελεί μετεξέλιξη της σημερινής Αρχής για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), σε συνεργασία τα ΑΕΙ.

Σημαντική είναι η ρύθμιση για τη μείωση της γραφειοκρατίας στη διαχείριση των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας των ΑΕΙ (τα «ταμεία» των ΑΕΙ). Το αίτημα των ΑΕΙ είναι οι ΕΛΚΕ να αποσπαστούν από τους κανόνες του δημόσιου λογιστικού για να περιοριστεί η γραφειοκρατία στη διαχείριση των κονδυλίων. Ενδεικτικά, με το ισχύον καθεστώς σε περίπτωση που χρειάζεται μία αγορά για ένα ερευνητικό έργο (π.χ. ενός αντιδραστήρα), ο επιστημονικός υπεύθυνός του όφειλε να ζητήσει αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με το δημόσιο λογιστικό, και κατόπιν να δοθεί έγκριση από το υπουργείο Παιδείας. Αυτές οι αναμορφώσεις προϋπολογισμού ξεπερνούσαν τις 1.000 ετησίως για όλα τα ΑΕΙ. Με τη νέα ρύθμιση επιτρέπεται να γίνει μία δαπάνη σε ένα έργο εφόσον υπάρχει το κονδύλι στον προϋπολογισμό και μετά ανά τρίμηνο να γίνεται έλεγχος. Με τον τρόπο αυτό οι αλλαγές στον προϋπολογισμό των έργων υπολογίζεται ότι θα μειωθούν στις 12.

Επίσης η κ. Κεραμέως είπε ότι θα διατηρηθεί η αναλογία 1 προς 1 για τις αφυπηρετήσεις πανεπιστημιακών. Σύμφωνα με την κ. Κεραμέως τη Τρίτη θα παρουσιαστεί το νομοσχέδιο με όλες τις αλλαγές με στόχο να ψηφιστεί έως τα τέλη Ιανουαρίου...

Πηγή: Καθημερινή

Δεν υπάρχουν σχόλια: