1.4.19

Έρχονται 1.000 προσλήψεις σε Βουλή, ΤτΕ και Πυροσβεστική...

Περίπου 1.000 προσλήψεις έρχονται το αμέσως επόμενο διάστημα σε τρεις φορείς. Πρόκειται για μόνιμες προσλήψεις στη Βουλή και την Τράπεζα της Ελλάδος αλλά και για...
876 νέες προσλήψεις πενταετούς υποχρέωσης στην Πυροσβεστική.

Συγκεκριμένα, εκδόθηκε η προκήρυξη 1Κ/2019 που αφορά 12 προσλήψεις τακτικού προσωπικού και προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στη Βουλή. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι 8 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, κλάδων Βιβλιοθηκονόμων, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, Οικονομικού και Πληροφορικής και 4 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, κλάδων Βιβλιοθηκονόμων, Οικονομικού και Στενογράφων. Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά «Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση» στην ιστοσελίδα www.asep.gr.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει τη Δευτέρα 8 Απριλίου και λήγει την Τρίτη 23 Απριλίου και ώρα 14.00. Την ίδια στιγμή, σε γραπτό διαγωνισμό (1Γ/2019) για την πλήρωση συνολικά 60 θέσεων μόνιμου προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Λογιστικού, Ταμειακού προχωρά η Τράπεζα της Ελλάδος.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ή απολυτήριου τίτλου Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΙΕΚ ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΕΕ Β’ κύκλου ή Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. Παράλληλα πρέπει να έχουν τα εξής πρόσθετα προσόντα: Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών Διαδικτύου καθώς και άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει αύριο 2 Απριλίου και λήγει την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 και ώρα 14.00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ. Η εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλεί έως τη Δευτέρα 22 Απριλίου με συστημένη επιστολή στο ΑΣΕΠ, στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ, Αίτηση για την Προκήρυξη 1Γ/2019, ΤΘ 14308, Αθήνα ΤΚ 115 10.

Τέλος, με ανακοίνωσή τους το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και το υπουργείο Οικονομικών ενέκριναν απόφαση με την οποία πρόκειται να δρομολογηθεί η πρόσληψη - κατάταξη 876 πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης. Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η απόφαση έρχεται έπειτα από σχετικό αίτημα του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, βάσει των αυξημένων αναγκών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε, οι σχετικές διαδικασίες αναμένεται να ξεκινήσουν σύντομα. Αξίζει να σημειωθεί πως η εισαγωγή στο Πυροσβεστικό Σώμα γίνεται πλέον μέσω της διαδικασίας των Πανελλαδικών Εξετάσεων...

cnn.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: