28.2.19

Εξαίρεση δημοσιογράφων από την εύλογη αμοιβή!...

Η αρχική ευφορία για τη συμφωνία στις αλλαγές στο καθεστώς απόδοσης των πνευματικών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποχώρησε και έδωσε τη θέση της στον προβληματισμό. Η...
Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων σε έγγραφό της προς τα μέλη της (δημοσιογραφικές ενώσεις) επισημαίνει ότι η συμφωνία δεν είναι θετική για τους δημοσιογράφους. 

Προβλέπεται μεν η είσπραξη δικαιώματος για τους δημοσιογράφους, αλλά αυτό εναπόκειται στις επιμέρους συμφωνίες που θα γίνουν με τους εκδότες σε κάθε χώρα, καθώς δεν προβλέφθηκε η ξεχωριστή εύλογη αμοιβή για τους δημοσιογράφους όσον αφορά τη χρήση δημοσιογραφικού περιεχομένου στις ψηφιακές πλατφόρμες. Άρα η πληρωμή γίνεται μία φορά και για κάθε χρησιμοποίηση του περιεχομένου το εύλογο τίμημα πληρώνεται μόνο στους εκδότες.

typologies.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: