2.1.19

Με πλάνο τετραετίας οι προσλήψεις στο Δημόσιο...

Με σχεδιασμό και προγραμματισμό τετραετίας από όλα τα υπουργεία και υπό την εποπτεία του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης θα γίνονται στο εξής οι...
προσλήψεις στο Δημόσιο.

Αυτό προβλέπει το προωθούμενο στη Βουλή σχέδιο νόμου του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης το οποίο έχει ως "αιχμή του δόρατος" την ενδυνάμωση το ΑΣΕΠ αλλά περιλαμβάνει και πλήθος πρόσθετων διατάξεων που αφορούν, μεταξύ άλλων, τις γονικές άδειες των υπαλλήλων του δημοσίου, τις Ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις (ΕΔΕ),και την επιλογή και τοποθέτηση εντός του έτους των νέων γενικών γραμματέων και προϊσταμένων στα υπουργεία οι οποίοι θα επιλεγούν μέσω ΑΣΕΠ.

Σημαντικό και ειδικό κεφάλαιο στο σχέδιο νόμου αποτελούν οι αλλαγές που επέρχονται στις διαδικασίες και τον προγραμματισμό των προσλήψεων στο δημόσιο, ο οποίος προβλέπει να είναι τετραετούς διάρκειας.

Συγκεκριμένα διατάξεις του σχεδίου νόμου του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης προβλέπουν τα εξής.. 

α)Κάθε έτος στα τέλη Ιανουαρίου όλα τα υπουργεία θα υποχρεούνται να υποβάλλουν στο υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης το πλάνο με το προγραμματισμό τους για τις προσλήψεις προσωπικού που επιθυμούν, σε βάθος τετραετίας, για τη κάλυψη κενών οργανικών θέσεων. Τα σχέδια για τον αριθμό των προσλήψεων θα λαμβάνουν υπόψιν τις εκτιμήσεις για το προσωπικό τους που πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί. Το συνολικό τετραετές πρόγραμμα προσλήψεων στο δημόσιο θα αποστέλλεται προς έγκριση στο υπουργείο Οικονομικών, ώστε να συμβαδίζει με το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής προσαρμογής.

β)Με βάση τον τετραετή προγραμματισμό προσλήψεων, κάθε υπουργείο στο τέλος Σεπτεμβρίου θα καταρτίζει ξεχωριστό ετήσιο αίτημα για έγκριση προσλήψεων για κάθε ξεχωριστό έτος της τετραετίας. Τον Οκτώβριο θα εκδίδεται μόνο μια Εγκριτική Πράξη Συμβουλίου (ΠΥΣ) για όλες τις προσλήψεις που θα προκηρυχθούν από το ΑΣΕΠ την επόμενη χρονιά. Μάλιστα, θα υπάρχει και "δικλείδα ασφαλείας" για την προκήρυξη προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για επείγουσες ανάγκες.

Το ΑΣΕΠ αναλαμβάνει έχοντας λάβει τον ετήσιο προγραμματισμό από πλευράς υπουργείων να προκηρύξει τις ανάλογες θέσεις. Εάν μάλιστα πρόκειται για θέσεις ίδιων ειδικοτήτων (π.χ μηχανικών) που θα ζητούνται από διαφορετικούς φορείς του δημοσίου θα εκδίδεται κοινή προκήρυξη.

γ)Το ΑΣΕΠ θα έχει τη δυνατότητα να διενεργεί περισσότερους από έναν πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό ανά έτος. Εφόσον κριθεί αναγκαίο μπορεί, με μια προκήρυξη, να προσλαμβάνεται προσωπικό το οποίο θα διορίζεται σε δύο έτη. Οι πρώτοι κατά σειρά επιτυχόντες τον πρώτο χρόνο και οι υπόλοιποι επιτυχόντες το δεύτερο χρόνο, αποτελώντας εν δυνάμει "δεξαμενή" για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών σε προσωπικό σε ορισμένους φορείς.

δ) Από φέτος εφαρμόζεται ο κανόνας μια πρόσληψη ανά μια αποχώρηση στο Δημόσιο μετά από συμφωνία με τους δανειστές. Όπως εκτιμάται θα προσληφθούν 8.000 άτομα, καθώς ανάλογος είναι και ο αριθμός των υπαλλήλων του Δημοσίου που βγήκαν το 2018 στη σύνταξη...

Δεν υπάρχουν σχόλια: