31.8.18

Το κοστολόγιο για τις πρώτες ...μπουλντόζες αυθαιρέτων...

Η κατεδάφιση των είκοσι αυθαίρετων κατασκευών στο παραλιακό μέτωπο Αθηνών-Σουνίου, η οποία σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας καθαίρεσης που βρίσκεται σε εξέλιξη κοστίζει...
ποσό 116.662,05 ευρώ

Η δαπάνη αυτή αφορά στο γκρέμισμα των πρώτων αυθαίρετων στον αιγιαλό και σε δασικές εκτάσεις, ύστερα από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Ανατολική Αττική, κατ΄εφαρμογή της απόφασης για απομάκρυνση κατασκευών εκτός πλαισίου νόμιμης δόμησης.

Η εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων – πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαιρέτων περιφράξεων, κατασκευών, εγκαταστάσεων και κτισμάτων σε ζώνη αιγιαλού και παραλίας και, συγκεκριμένα, στην περιοχή του παραλιακού μετώπου Αθηνών-Σουνίου από το 35ο χλμ έως το 70ο χλμ κατακυρώθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος σε εταιρεία αντί ποσού 94.082,30€ χωρίς ΦΠΑ 24%, ήτοι 116.662,05€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι προς κατεδάφιση αυθαίρετες κατασκευές, σύμφωνα με έγγραφο του υπουργείου Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ/∆ΠΥ∆Υ/57018/1591 -31.08.2018) είναι κυρίως:

· Περιφράξεις από οπλισμένο ή άοπλο σκυρόδεμα ή από αργολιθοδομές ή άλλα υλικά, ανεξαρτήτως πάχους και ύψους από το φυσικό έδαφος, μετά της θεμελίωσης αυτών και μετά των φορτοεκφορτώσεων και της μεταφοράς των προϊόντων κατεδάφισης σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη, οι οποίες είτε αποτελούν τμήμα αυθαιρέτων κατασκευών σε Δάση, Δασικές εκτάσεις, Εθνικούς Δρυμούς είτε βρίσκονται στον αιγιαλό κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 23 του ν.1337/1983 (Α’ 33), παρεμποδίζοντας την απρόσκοπτη πρόσβαση προς και από τις δημόσιες εκτάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 236/1984.

· Κτίσματα μονώροφα ή πολυώροφα με φέροντα στοιχεία από οποιοδήποτε υλικό (σκυρόδεμα, οπτοπλινθοδομή, τσιμεντολιθοδομή, μεταλλικής, σύνθετης μορφής κλπ) και για οποιοδήποτε ύψος από το φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος, μετά των φορτοεκφορτώσεων και της μεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη, των προϊόντων κατεδάφισης, στα οποία περιλαμβάνεται και κάθε είδους εγκαταλελειμμένος εξοπλισμός, είτε βρίσκεται εντός των κτισμάτων είτε ως προσάρτημα αυτών.

Περιλαμβάνονται και κατασκευές όπως:

· Ξύλινες κατασκευές (πέργκολες, στέγες κλπ). · Περιφράξεις - Περιτοιχίσεις - Διαμορφώσεις εδάφους - Επιχωματώσεις · Κατασκευές από σκυρόδεμα (διαμορφώσεις, τοιχεία, βάσεις κλπ) · Μεταλλικές κατασκευές (πέργκολες, στέγαστρα κλπ) · Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα και τοίχους πλήρωσης από οπτοπλινθοδομές · Κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία και στέγη από μπετόν · Κατασκευές από αμίαντο (ελενίτ).

Στη δαπάνη των εργασιών περιλαμβάνονται φορτοεκφορτώσεις για τη μεταφορά όλων των κατεδαφισθέντων υλικών και εγκαταλελειμμένου εξοπλισμού προς απόρριψη σε ειδικά αδειοδοτημένες μονάδες διαχείρισης για Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) και ο καθαρισμός του χώρου από τα κάθε είδους υλικά.

documentonews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: