30.9.17

Η Μπέτυ Μπαζιάνα στο Πεκίνο...Δείτε τις φωτογραφίες...

Επισκέπτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Πεκίνου αναγορεύτηκε η...
σύζυγος του πρωθυπουργού Μπέτυ Μπαζιάνα σε ειδική εκδήλωση στο Πεκίνο.

Η κ. Μπαζιάνα έδωσε διάλεξη σε καθηγητές και φοιτητές και συναντήθηκε με τον πρύτανη, τη διοίκηση, τους καθηγητές και τους ερευνητές του Πανεπιστημίου.

Μάλιστα σήμερα η κ.Μπαζιάνα, επιστρέφοντας από το Πεκίνο, επέβαινε στην απευθείας αεροπορική σύνδεση Αθήνας-Πεκίνου της Air China. Η τελετή εγκαινίων της πτήσης έγινε στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» κατά την άφιξη της.

ÁÍÁÃÏÑÅÕÓÇ ÔÇÓ ÐÅÑÉÓÔÅÑÁÓ ÌÐÁÆÉÁÍÁÓ (ÓÕÆÕÃÏÓ ÔÏÕ ÐÑÙÈÕÐÏÕÑÃÏÕ  ÁËÅÎÇ ÔÓÉÐÑÁ) ÓÅ ÅÐÉÓÊÅÐÔÑÉÁÊÁÈÇÃÇÔÑÉÁ ÓÔÏ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÔÇËÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÙÍ ÊÁÉ ÔÁ×ÕÄÑÏÌÅÉÙÍ ÔÏÕ ÐÅÊÉÍÏÕ ÓÔÇ ÊÉÍÁ
ÁÍÁÃÏÑÅÕÓÇ ÔÇÓ ÐÅÑÉÓÔÅÑÁÓ ÌÐÁÆÉÁÍÁÓ (ÓÕÆÕÃÏÓ ÔÏÕ ÐÑÙÈÕÐÏÕÑÃÏÕ  ÁËÅÎÇ ÔÓÉÐÑÁ) ÓÅ ÅÐÉÓÊÅÐÔÑÉÁÊÁÈÇÃÇÔÑÉÁ ÓÔÏ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÔÇËÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÙÍ ÊÁÉ ÔÁ×ÕÄÑÏÌÅÉÙÍ ÔÏÕ ÐÅÊÉÍÏÕ ÓÔÇ ÊÉÍÁ
ÁÍÁÃÏÑÅÕÓÇ ÔÇÓ ÐÅÑÉÓÔÅÑÁÓ ÌÐÁÆÉÁÍÁÓ (ÓÕÆÕÃÏÓ ÔÏÕ ÐÑÙÈÕÐÏÕÑÃÏÕ  ÁËÅÎÇ ÔÓÉÐÑÁ) ÓÅ ÅÐÉÓÊÅÐÔÑÉÁÊÁÈÇÃÇÔÑÉÁ ÓÔÏ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÔÇËÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÙÍ ÊÁÉ ÔÁ×ÕÄÑÏÌÅÉÙÍ ÔÏÕ ÐÅÊÉÍÏÕ ÓÔÇ ÊÉÍÁÁÍÁÃÏÑÅÕÓÇ ÔÇÓ ÐÅÑÉÓÔÅÑÁÓ ÌÐÁÆÉÁÍÁÓ (ÓÕÆÕÃÏÓ ÔÏÕ ÐÑÙÈÕÐÏÕÑÃÏÕ  ÁËÅÎÇ ÔÓÉÐÑÁ) ÓÅ ÅÐÉÓÊÅÐÔÑÉÁÊÁÈÇÃÇÔÑÉÁ ÓÔÏ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÔÇËÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÙÍ ÊÁÉ ÔÁ×ÕÄÑÏÌÅÉÙÍ ÔÏÕ ÐÅÊÉÍÏÕ ÓÔÇ ÊÉÍÁ 
newsbeast.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: