31.3.17

Δεν εμπιστεύονται τα Δελτία Ειδήσεων...

Έρευνα ALCO για ΕΡΤ...

 Κανένα δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης δεν απολαμβάνει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Αυτό προκύπτει από την...
έρευνα που διενήργησε η ALCO για λογαριασμό της ΕΡΤ. Τα συμπεράσματά της καταδεικνύουν σε μεγάλο βαθμό το γεγονός της πτώσης της αξιοπιστίας των τηλεοπτικών ειδήσεων γενικά. Ένα ποσοστό της τάξης του 40% θεωρεί πως κανένα δελτίο ειδήσεων δεν είναι αντικειμενικό. Το 27% των ερωτηθέντων θεωρεί αντικειμενικό το δελτίο της ΕΡΤ, το 22% εκείνα των ιδιωτικών σταθμών, ενώ το ποσοστό «δεν ξέρω δεν απαντώ» είναι 11%. Με άριστα το 5, οι πολίτες αξιολογούν το δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ με 2,9.

Αυτό είναι και το ουσιαστικό στοίχημα για την ΕΡΤ, ήτοι η βελτίωση της θέσης της στην ενημέρωση, καθώς στα άλλα ερωτήματα της έρευνας η κρατική τηλεόραση παίρνει τα εύσημα των ερωτώμενων. Σε ποσοστό 56% έναντι 24% οι ερωτώμενοι θεωρούν λάθος το λουκέτο στην ΕΡΤ το 2013 και σε ποσοστό 59% έναντι 23% απαντούν πως ήταν σωστή η απόφαση να ανοίξει και πάλι η κρατική τηλεόραση.

Την αμέριστη αποδοχή των πολιτών έχει η προώθηση του πολιτισμού και του αθλητισμού. Το 56% των ερωτώμενων απάντησαν πως η ΕΡΤ προωθεί τον πολιτισμό, έναντι 17% που απάντησαν θετικά για τα ιδιωτικά κανάλια. Υψηλό, 47%, είναι και το ποσοστό για την προώθηση αθλητισμού, έναντι 23% των ιδιωτικών καναλιών. Στο ερώτημα «ποιος καλύπτει περισσότερο θέματα από όλη την Ελλάδα», η ΕΡΤ ψηφίζεται με 41% και τα ιδιωτικά κανάλια με 29%...

typologies.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: