29.9.16

Αγριεύει η κόντρα Μαξίμου - Κοντομηνά...

ΓΓΕΕ: «Αθλια παραπληροφόρηση από τα Μέσα του ομίλου Alpha - Η μιντιακή τρομοκρατία δεν θα περάσει»...

«Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης παραπληροφόρησης για το διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών, μεταδόθηκε από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα συμφερόντων του κ. Κοντομηνά, ότι σκοπίμως...
παραποιήθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας, στο οποίο αναφέρεται το ποσό της τελευταίας προσφοράς του πρώτου επιλαχόντα (DIMERA MEDIA INVESTMENTS LIMITED), κατά τη διαδικασία κατακύρωσης της 4ης άδειας». Αυτό τονίζεται σε μια πολύ σκληρή ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης με  τίτλο “Η μιντιακή τρομοκρατία δεν θα περάσει”, με αφορμή τα μεταδιδόμενα επί δύο ημέρες από τα Μέσα του ομίλου Alpha, περί παραποίησης των πρακτικών της δημοπρασίας και συγκεκριμένα της τελευταίας προσφοράς, που κατέστησε πρώτο επιλαχόντα την εταιρεία του Ιβάν Σαββίδη.

Στην ανακοίνωση της ΓΓΕΕ καταγγέλεται και διευκρινίζεται: «Πρόκειται για μια ακόμη άθλια προσπάθεια εξαπάτησης της κοινής γνώμης. Προς αποκατάσταση της αλήθειας σημειώνουμε τα εξής: Ενώ η τελευταία έγκυρη προσφορά της εταιρείας «DIMERA MEDIA INVESTMENTS LIMITED» (σσ του Ιβάν Σαββίδη), στην ολοκλήρωση του Σταδίου 1 της 4ης φάσης, ανήλθε στο ποσό των 61.500.000 €, λόγω τυπογραφικού σφάλματος, μεταφέρθηκε σε δύο σημεία του πρακτικού το ποσό των 61.600.000 €, ενώ η ορθή αποτύπωση της προσφοράς, δηλαδή το ποσό των 61.500.000 €, προκύπτει τόσο από το ηλεκτρονικό σύστημα, όσο και από τις υπογεγραμμένες έντυπες προσφορές της εταιρείας, που τηρούνται στο αρχείο της ΓΓΕΕ και ρητά αναγράφεται στον τελικό πίνακα επιλαχόντων».

«Η αναγόρευση ενός οφθαλμοφανώς τυπογραφικού σφάλματος σε υποτιθέμενη προσπάθεια παραποίησης του πρακτικού των αποτελεσμάτων της δημοπρασίας, εντάσσεται στο γενικότερο σχέδιο εκφοβισμού και άσκησης ψυχολογικής βίας στους δημόσιους λειτουργούς, μέλη της Επιτροπής του Διαγωνισμού, με στόχο να πληγεί το κύρος του διαγωνισμού και να επωφεληθούν αθέμιτα όσοι υποψήφιοι δεν κατόρθωσαν να ανακηρυχθούν υπερθεματιστές», προσθέτει η ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και καταλήγει:
«Καταδικάζουμε απερίφραστα τις απαράδεκτες αυτές πρακτικές και υπενθυμίζουμε ότι η προκήρυξη 1/2016, στον όρο 3.3.2 εδάφιο (δ), προβλέπει την κύρωση του αποκλεισμού και την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό σε περίπτωση "απόπειρας επηρεασμού των μελών της Επιτροπής Διεξαγωγής του Διαγωνισμού, ως προς τη λήψη αποφάσεων αναφορικά με τη δημοπρασία"».

zournalistas.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: