30.10.15

Πώς υπολογίζονται πλέον οι συντάξεις...

Συνταξιούχοι...στο δυσμενές για τους ίδιους καθεστώς της...
 βασικής και της αναλογικής σύνταξης εντάσσονται όσοι ασφαλισμένοι θεμελίωσαν δικαίωμα σύνταξης μέχρι ...
31.12.2014 αλλά η συνταξιοδότησή τους αρχίζει από 1.9.2015, παράλληλα με τους ασφαλισμένους που θεμελίωναν δικαίωμα σύνταξης από 1.1.2015.

Σύμφωνα λοιπόν με σχετική εγκύκλιο που φέρει την υπογραφή του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης, Τ. Πετρόπουλου, με τον ν. 4337/2015 προστέθηκε για ακόμη μία κατηγορία ασφαλισμένων και συγκεκριμένα «οι ασφαλισμένοι που θεμελίωσαν δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31.12.2014, αλλά η συνταξιοδότησή τους αρχίζει από 1.9.2015».

Οπως διευκρινίζεται σχετικά, με την τροποποίηση που εισάγεται με τον ν. 4337/2015 οι ρυθμίσεις του ν. 3863/2010 θα αφορούν τους ασφαλισμένους που θεμελίωσαν δικαίωμα σύνταξης από 1.1.2015 ή τους ασφαλισμένους που θεμελίωσαν δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31.12.2014, αλλά η συνταξιοδότησή τους αρχίζει από 1.9.2015.

Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω, ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης για όσους συνταξιοδοτούνται μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2015 είναι ο εξής:

➦Αναλογική σύνταξη
 πηγη efsyn.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: