29.9.15

Οι προτάσεις της ΕΣΕΕ για μείωση της ανεργίας...

Τις προτάσεις της για την καταπολέμηση της ανεργίας παρουσίασε η ΕΣΕΕ​ κατά τη συνάντηση των κοινωνικών εταίρων με τον υπουργό Εργασίας Γιώργο Κατρούγκαλο.

Η ΕΣΕΕ υπογράμμισε ότι...
«το εργατικό κόστος στην Ελλάδα επιβαρύνεται υπέρμετρα από το αδικαιολόγητα και χωρίς ανταποδοτικότητα υψηλό μη μισθολογικό κόστος. Αποτέλεσμα είναι, παρά τις πρόσφατες μειώσεις, να έχουμε από τα υψηλότερα μη μισθολογικά κόστη της Ευρωζώνης, ενώ οι πραγματικοί μισθοί των εργαζομένων είναι πολύ χαμηλοί».

Ακόμη, η ΕΣΕΕ εκτιμά ότι η υπογραφή παράτασης της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και η διασφάλιση του επιδόματος γάμου, όπως ακριβώς παλαιότερα του 13ου και 14ου μισθού, είναι ενδεικτική δίκαιων και τολμηρών αποφάσεων, οι οποίες εμπεδώνουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων και ενισχύουν τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος, κύριου παράγοντα εξόδου από την κρίση.

Σε αυτή την πορεία, η ΕΣΕΕ πιστεύει ότι η ενδυνάμωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων είναι απολύτως αναγκαία, οι δε συμφωνίες σε γενικό, κλαδικό και επιχειρησιακό επίπεδο πρέπει να ενισχυθούν στα εξής πεδία:

Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση: Απαιτεί διαχείριση του «παγώματος» των κατώτατων μισθών.
Κλαδικές Συμβάσεις: Η επέκτασή τους οδηγήθηκε σε ουσιαστική κατάργηση υπογραφής νέων ΣΣΕ, λόγω αντικινήτρων.
Διαπραγμάτευση-Μεσολάβηση-Διαιτησία: Υποβάθμιση του ΟΜΕΔ από ένα σημαντικό κεφάλαιο σε απλό «γραφειοκρατικό σκαλοπάτι».

Οι προτάσεις της ΕΣΕΕ για τόνωση της απασχόλησης επικεντρώνονται στα εξής:

Στο μισθολογικό κόστος: Τα άμεσα μέτρα στα οποία πρέπει να προχωρήσουν για την τόνωση της απασχόλησης στο εμπόριο είναι τα ακόλουθα: Επιδότηση της εργασίας στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, σύμφωνα με την κατάταξη των επιχειρήσεων κατά κατηγορία αριθμού απασχολουμένων με το ισόποσο του επιδόματος ανεργίας. Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για τους νεοπροσλαμβανόμενους στο εμπόριο με χαμηλή ασφαλιστική κατηγορία εισόδου στην εργασία.
Φορολογικά κίνητρα με τη δημιουργία αφορολόγητου αποθεματικού για την ενίσχυση, ιδίως, των μικρών επιχειρήσεων, ώστε να διατηρήσουν και να αυξήσουν το προσωπικό τους.
Στο μη μισθολογικό κόστος: Για την τόνωση της απασχόλησης και την καταπολέμηση της καλπάζουσας ανεργίας, η ΕΣΕΕ προτείνει συνολική μείωση 5% του μη μισθολογικού κόστους για τους συνεπείς επιχειρηματίες. Παράλληλα, προτείνει την αναπλήρωση των απωλειών που θα προκύψουν για τα ασφαλιστικά ταμεία από την μείωση των εισφορών με την επιβολή ασφαλιστικού τέλους 1 τοις χιλίοις επί του ετήσιου τζίρου των επιχειρήσεων, με βασική προϋπόθεση όμως να υπολογίζεται ως δαπάνη της επιχείρησης.
Στις στρατηγικές για την τόνωση της απασχόλησης μέσω ΟΑΕΔ: Η ΕΣΕΕ ζητάει επιδότηση της εργασίας αντί της ανεργίας. Στις σχετικές στρατηγικές για τόνωση της απασχόλησης, κυρίαρχο ρόλο μπορεί να παίξει ο ΟΑΕΔ, προχωρώντας σε «έξυπνες» κινήσεις σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους ΕΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΤΕ και ΓΣΕΕ, για τη διατήρηση θέσεων εργασίας.
Τέλος, η ΕΣΕΕ δεσμεύεται ότι θα προσφέρει οποιαδήποτε βοήθεια της ζητηθεί για τη διαδικασία αναθεώρησης του υφιστάμενου πλαισίου αγοράς εργασίας και εργασιακών σχέσεων, σύμφωνα με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές, η οποία θα αναληφθεί από ομάδα ανεξάρτητων ειδικών και τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO), η οποία ευελπιστεί πως θα συμβάλει στη διαμόρφωση ενός αναπτυξιακά βιώσιμου και κοινωνικά δίκαιου οικονομικού περιβάλλοντος...

Δεν υπάρχουν σχόλια: