1.12.14

Υπεκφυγές και αποσιωπήσεις από την Κομισιόν ...


...για τον "επανέλεγχο" των συμβάσεων...
Αποφεύγει να απαντήσει επί της ουσίας η Κομισιόν σε ερώτηση ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τη στοχοποίηση των εργαζομένων του Δημοσίου, των οποίων οι συμβάσεις μετατράπηκαν σε αορίστου χρόνου, βάσει του διατάγματος Παυλόπουλου.

Η...
Επίτροπος Απασχόλησης Μαριάν Τίσσεν, απαντώντας σε ερώτηση των Γ. Κατρούγκαλου, Κωνσταντίνας Κούνεβα, Σοφίας Σακοράφα και Κ. Χρυσόγονου για το αν ο επανέλεγχος των συμβάσεων παραβιάζει το κοινοτικό δίκαιο, επαναλαμβάνει τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς περί ελέγχου για πλαστά έγγραφα, ενώ όσον αφορά το ενδεχόμενο παραβίασης της Οδηγίας 1999/70/ΕΚ διατυπώνει τον παράδοξο ισχυρισμό ότι η οδηγία «δεν ορίζει ότι οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου πρέπει να μετατρέπονται σε συμβάσεις αορίστου χρόνου». Αποσιωπά έτσι (σκοπίμως ή εν αγνοία;) ότι το διάταγμα Παυλόπουλου αποτελούσε υποχρεωτική συμμόρφωση σε απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου το οποίο απαιτούσε εφαρμογή της σχετικής Οδηγίας με μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου.
Για πολλοστή φορά, η Κομισιόν υπεκφεύγει κρυπτόμενη πίσω από το «γράμμα του νόμου», τον οποίον ωστόσο διαβάζει κατά βούληση και επιλεκτικά.
Η πλήρης απάντηση της Επιτρόπου Μ. Τίσσεν στους Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έχει ως εξής:
«- Η Επιτροπή είναι σε γνώση της διαδικασίας επανελέγχου των συμβάσεων εργασίας στον δημόσιο τομέα στην οποία αναφέρονται οι ερωτώντες βουλευτές. Οι ελληνικές αρχές πιστεύουν ότι υπήρξαν περιπτώσεις κατάχρησης του Προεδρικού Διατάγματος 164/2004, για παράδειγμα με την υποβολή πλαστών εγγράφων. Κατά συνέπεια, οι αρχές αποφάσισαν να προχωρήσουν στον εν λόγω επανέλεγχο.
- Από τα θέματα που εγείρουν στην ερώτησή τους οι κκ. βουλευτές δεν φαίνεται να προκύπτει παραβίαση της συμμόρφωσης με την οδηγία 1999/70/EΚ  στο πλαίσιο αυτό, και η Επιτροπή δεν διαθέτει πληροφορίες περί του αντιθέτου από άλλες πηγές. Η οδηγία απαιτεί τη λήψη μέτρων για την πρόληψη των καταχρήσεων από τη σύναψη διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, αλλά δεν προσδιορίζει τη μορφή που πρέπει να λαμβάνουν τα μέτρα αυτά. Δεν ορίζει ότι οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου πρέπει να μετατρέπονται σε συμβάσεις αορίστου χρόνου».
Η ερώτηση των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προς την Κομισιόν ανέφερε τα εξής:
«Σε εφαρμογή της Οδηγίας 99/70/ΕΚ, η οποία υλοποίησε τη σχετική ευρωπαϊκή συλλογική συμφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου της 18ης Μαρτίου 1999, εκδόθηκε στην Ελλάδα το Προεδρικό Διάταγμα 164/2004. Υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το εν λόγω Π.Δ. μετατράπηκαν σε συμβάσεις αορίστου χρόνου οι διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, καθώς και άλλου τύπου συμβάσεις που υπέκρυπταν σχέση εξαρτημένης εργασίας, των υπαλλήλων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι οποίοι κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
Μολονότι η όλη διαδικασία ήταν υπό τον έλεγχο ανεξάρτητης διοικητικής αρχής με συνταγματική κατοχύρωση (Α.Σ.Ε.Π.), η ελληνική κυβέρνηση αμφισβητεί σήμερα τη νομιμότητα της σχετικής διαδικασίας και επιβάλλει επανέλεγχο όλων των περιπτώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4250/2014. Μάλιστα τους σχετικούς επανελέγχους θα διενεργήσουν κλιμάκια συγκροτούμενα από στελέχη του Δημοσίου, τα οποία ορίζονται από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ενώ τα στοιχεία που αναζητούνται υπερβαίνουν αυτά που προέβλεπε το προαναφερθέν Π.Δ.
Η διαδικασία αυτή δεν φαίνεται να έχει άλλη σκοπιμότητα από την αναζήτηση υπαλλήλων προς απόλυση, σε συμμόρφωση με τις μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας.
Ερωτάται η Επιτροπή:
1.    Είναι σε γνώση της αυτή η διαδικασία επανελέγχου της μετατροπής των συμβάσεων των υπαλλήλων;
2.    Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή της ανωτέρω Οδηγίας;».

Δεν υπάρχουν σχόλια: