31.10.14

Σταθάκης: Δίνουν το στρατηγικό σχεδιασμό... ...της διάθεσης και διαχείρισης των κοινοτικών και εθνικών πόρων σε ιδιώτε...
Με βάση το προσχέδιο του νέου θεσμικού πλαισίου για τη διαχείριση των κοινοτικών πόρων της επόμενης προγραμματικής περιόδου η ΜΟΔ Α.Ε., μέχρι σήμερα ανώνυμη μη κερδοσκοπική εταιρία του Δημοσίου, αρμόδια για...
τη στήριξη της δημόσιας διοίκησης στη διαχείριση των κοινοτικών πόρων, απειλείται με απώλεια του αμιγούς δημόσιου χαρακτήρα της και τελικά με ιδιωτικοποίηση, καταγγέλλει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γ. Σταθάκη


Ολόκληρη η δήλωση
Το Υπουργείο Ανάπτυξης επέλεξε να κοινοποιήσει στην κοινή γνώμη και τους εμπλεκόμενους φορείς (μέσω διαρροής) τον εν εξελίξει σχεδιασμό του σχετικά με τη συγκρότηση του νέου θεσμικού πλαισίου για τη διαχείριση των κοινοτικών πόρων της επόμενης προγραμματικής περιόδου.
Με βάση το προσχέδιο που είδε το φως της δημοσιότητας, η μέχρι σήμερα ανώνυμη μη κερδοσκοπική εταιρία του Δημοσίου, αρμόδια για τη στήριξη της δημόσιας διοίκησης στη διαχείριση των κοινοτικών πόρων, η ΜΟΔ Α.Ε., απειλείται με απώλεια του αμιγούς δημόσιου χαρακτήρα της και τελικά με ιδιωτικοποίηση. Οι ρυθμίσεις προβλέπουν την απώλεια του πλειοψηφικού πακέτου της εταιρίας από το δημόσιο αλλά και την απώλεια της πλειοψηφίας του Δ.Σ. της εταιρίας. Διαμορφώνεται δηλαδή, ένα τοπίο όπου οι ιδιώτες δυνητικοί ανάδοχοι των έργων, μέσω των ενώσεών τους, θα έχουν πιο ενεργό ρόλο στο στρατηγικό σχεδιασμό της διάθεσης και διαχείρισης των κοινοτικών και εθνικών πόρων από ότι το ίδιο το δημόσιο.
 Η σύγκρουση συμφερόντων είναι προφανής. Το σχέδιο νόμου αντί να αυξάνει τη διαφάνεια στη διαχείριση του ΕΣΠΑ, κινείται στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. Η ΜΟΔ αε και οι εργαζόμενοι της, από τα πλέον καταρτισμένα και εξειδικευμένα τμήματα του αποψιλωμένου από ανθρώπινο δυναμικό δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα,  την ώρα που η εμπειρία τους από τη διαχείριση των προηγούμενων αναπτυξιακών περιόδων αναδεικνύεται κρισιμότερη από ποτέ, θα έπρεπε να αναβαθμιστούν και να θωρακιστούν από ποικίλες παρεμβάσεις.
Η αναγκαιότητα απλούστευσης των διαδικασιών διαχείρισης δεν δικαιολογεί την απειλή απώλειας του στρατηγικού ρόλου του δημοσίου στον αναπτυξιακό σχεδιασμό και προγραμματισμό. Για τον ΣΥΡΙΖΑ το πλαίσιο διαχείρισης των κοινοτικών πόρων δεν μπορεί παρά να είναι ενταγμένο σε ένα ευρύτερο δημοκρατικό προγραμματισμό στο  πλαίσιο του εθνικού στρατηγικού αναπτυξιακού σχεδιασμού.
Βασική αρχή των διαδικασιών προγραμματισμού και υλοποίησης των έργων είναι να ενισχυθούν και να υποστηριχθούν με τεχνογνωσία όπως αυτή της ΜΟΔ αε,  οι φορείς υλοποίησης των προγραμμάτων, δηλαδή οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι δημοτικές και περιφερειακές αρχές, οι Γενικές Γραμματείες κ.α.

Δεν υπάρχουν σχόλια: