30.9.14

Τροπολογία για τις οφειλές προς τα νομικά πρόσωπα των δήμων...

Τροπολογία για τις οφειλές και προς τα νομικά πρόσωπα των Δήμων κατέθεσε η κυβέρνηση στο νομοσχέδιο για την χρηματοδότηση των κομμάτων.

Η ρύθμιση είναι...
κατ' αναλογία εκείνης που ισχύει για τους Δήμους, θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής, και προβλέπει

-εξόφληση εφάπαξ με πλήρη απαλλαγή (100%) από τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολή ή σε δόσεις με αντίστοιχη απαλλαγή που κυμαίνεται από 10% έως 80% από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, ανάλογα με το ύψος της οφειλής και τον αριθμό των δόσεων.

-παρατείνεται μέχρι τις 14 Νοεμβρίου 2014 (έληξε στις 14 Αυγούστου) η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους οφειλέτες προς τον Δήμο ή τα νομικά του πρόσωπα για τις υπαγωγή στην ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

-διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής των ρυθμίσεων και καταλαμβάνει το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς του Δήμους και τα ΝΠΔΔ αυτών μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2014. Σήμερα η ρύθμιση ήταν μέχρι τις 14 Απριλίου 2014 και μόνο προς τους Δήμους.

-παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών προς τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τους, οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2014. Τα ποσοστά απαλλαγής τελούν αντιστρόφως ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων και στην περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης προβλέπεται υποχρεωτικά πλήρης απαλλαγή κατά 100%, ενώ τίθενται ανώτατα όρια στον αριθμό των δόσεων και κατώτατα όρια στο ύψος κάθε δόσης...
avgi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: