31.12.13

Οι εφημερίδες σήμερα...

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ. Θα ελεγχθούν σε 5,5 αιώνες!!!
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΠΑΓΙΔΑ στις αποδείξεις

Δεν υπάρχουν σχόλια: