1.6.13

Σε 63 χρόνια θα επιστρέψει η Ιταλία στα επίπεδα απασχόλησης του 2007...Ιδιαίτερα αρνητικές είναι οι προβλέψεις του ιταλικού συνδικάτου Cgil σχετικά με το οικονομικό μέλλον της χώρας και τις δυνατότητες πραγματικής ανάκαμψης μετά την πάροδο της κρίσης.

Σύμφωνα με...
το Cgil, η Ιταλία θα χρειασθεί 63 χρόνια, για να μπορέσει να επιστρέψει η απασχόληση στα επίπεδα του 2007. Για την επιστροφή του ΑΕΠ στα επίπεδα προ κρίσεως, σύμφωνα με το ιταλικό συνδικάτο, θα απαιτηθούν 13 χρόνια.

«Από το 2008, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της χώρας μειώνεται κατά 1,1% κάθε έτος» υπογραμμίζεται στην μελέτη, ενώ οι θέσεις εργασίας, τα τελευταία έξι χρόνια, μειώθηκαν κατά 1,5 εκατομμύρια μονάδες.

Παράλληλα, οι οικονομικές επενδύσεις, από το 2007, συρρικνώνονται κατά 3,6% κατ' έτος. Όσο για την οικονομική ανάπτυξη, η τροχοπέδη που μπήκε από την κρίση, σύμφωνα με την Cgil, κόστισε έως τώρα 276 δισ. ευρώ στην ιταλική οικονομία.

«Χρειάζεται άμεση αλλαγή στρατηγικής: πρέπει να ξεκινήσουμε από τη δημιουργία θέσεων εργασίας, για να μπορέσουμε να φτάσουμε στην οικονομική ανάπτυξη» αναφέρει η μεγαλύτερη συνδικαλιστική οργάνωση της Ιταλίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: