31.3.13

Μπαίνει βγαίνει...Τι, ποιος;
Η Σπυράκη το 'πε -πάλι στα γαλάζια ενδεδυμένη.
"Ο...

ανασχηματισμός μπαίνει και βγαίνει στην ατζέντα" , είπε. Αλλά δεν διευκρίνισε που βρισκόμαστε τώρα. Στο "μπαίνει" , ή στο "βγαίνει" ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: