1.10.12

Εργοστάσιο στέβιας στη Λάρισα...


Το φιλόδοξο σχέδιο του κόμματος «Δημιουργία, ξανά!» να αναδείξει τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και να ανοίξει νέους επιχειρηματικούς-προσοδοφόρους δρόμους σε συνθήκες κρίσης, παρουσίασαν χθες...
δεκάδες μέλη και φίλοι του νεοσύστατου κόμματος, στην 1η πανθεσσαλική ημερίδα, με θέμα «Αγροτική ανάπτυξη –διοικητική μεταρρύθμιση», που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο «Διόνυσος» της Λάρισας.

Στη διάρκειά της-τόσο από τον πρόεδρό της κ. Θ. Τζήμερο όσο και από άλλα στελέχη- τονίσθηκε ιδιαίτερα η ανάγκη εξορθολογισμού των δημόσιων δαπανών, ξεκαθάρισμα του φορολογικού-δημοσιονομικού τοπίου, τολμηρή μεταρρυθμιστική πολιτική σε όλο το εύρος της δημόσιας σφαίρας, ενίσχυση των ατομικών πρωτοβουλιών που προωθούν την καινοτομία και την εξωστρέφεια και στήριξη όλων εκείνων των καινοτόμων πρακτικών παραγωγής και διάθεσης αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων που ανοίγουν νέες προοπτικές ανάπτυξης στην ύπαιθρο και ευρύτερα την ελληνική περιφέρεια.

Ενδεικτικό του κλίματος και της ποιότητας των εμπεριστατωμένων εισηγήσεων που παρουσιάστηκαν –και κινούνται στο πνεύμα της επανόδου της χώρας στη λογική της... «Δημιουργίας, ξανά!»- ήταν η γνωστοποίηση εκ μέρους Θεσσαλού επιχειρηματία, ότι εντός του επομένου μήνα οριστικοποιείται η συμφωνία για τη δημιουργία εργοστασίου συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης στέβιας στη Λάρισα. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν, πρόκειται για μια πολύ φιλόδοξη επιχειρηματική πρωτοβουλία, που θα αφορά δεκάδες καλλιεργητές του προϊόντος σε όλη την Ελλάδα, που θα το διαθέτουν, με τα αντίστοιχα συμβόλαια για 5 τουλάχιστον χρόνια, εξασφαλίζοντας υψηλό σταθερό εισόδημα. Η παραγωγή, στο σημερινό στάδιο, αφορά σε 12.000 στρέμματα σε όλη την Ελλάδα και τα μεγαλύτερο μέρος της θα εξάγεται στην Κίνα και σε άλλες χώρες. Όπως μάλιστα είπε ο επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στον κλάδο, θα υπάρξει συνεργασία με Λαρισαίο μεγαλοεπιχειρηματία για την από κοινού, εξωστρεφή, προώθηση του προϊόντος, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι –σύμφωνα με τον ίδιο επιχειρηματία-παράγωγα- προϊόντα της στέβιας μπαίνουν σύντομα και σε 3000 φαρμακεία.

Κατά τα άλλα, στην ημερίδα παρουσιάστηκαν ενδιαφέρουσες εισηγήσεις, μεταξύ άλλων για την «Δημιουργία τροφίμων με βάση το ατομικό προφίλ» (εισηγητής ο καθηγητής του τμήματος Βιοχημείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Δημ. Κουρέτας), «Ανάπτυξη της κτηνοτροφίας στην Ελλάδα» (εισηγητής ο κτηνίατρος Θ. Γεωργιάδης), «Πρότυπες και βιολογικές καλλιέργειες-το μέλλον της αγροτικής ανάπτυξης» (εισηγητές οι παραγωγοί Ηλ. Τσιαμπαρδούκας, Κ. Ντούλιας, Ν. Κωνσταντάς και ο γεωπόνος Κ. Ζαχοκώστας), «Ευρωπαική αγροτική πολιτική και προώθηση ελληνικών αγροτικών προιόντων (εισηγητής το στέλεχος της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας της Ε.Ε. κ. Γ. Μάλλιαρης), «Προτάσεις για την αγροτική ανάπτυξη» (εισηγητής ο πρόεδρος του συλλόγου γεωπόνων Μαγνησίας κ. Κωνσταντίνος Λάμπρος) και «Οικονομική κρίση: ευκαιρία για ένα νέο μοντέλο γεωργίας» (εισηγητής ο τ. πρόεδρος του Οργανισμού Γεωργικής Εκπαίδευσης κ. Δ. Προβατάς).

Ιδιαίτερο κεφάλαιο εισηγήσεων ήταν αφιερωμένο στη διοικητική μεταρρύθμιση και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, για τις οποίες μίλησαν το μέλος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου κ. Διανέλος Γεωργούδης, ο διδάκτωρ διοικητικής επιστήμης κ. Ν. Μιχαλόπουλος και ο διευθυντής της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικού Σχεδιασμού του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Π. Καρκατσούλης. Την ημερίδα παρακολούθησαν δεκάδες συμπολίτες.

Εφ. Ελευθερία

Δεν υπάρχουν σχόλια: