1.2.12

«Προμηθευτής τελευταίου καταφυγίου» η ΔΕΗ...


Προθεσμία τριών μηνών στους πελάτες της Energa και της Hellas Power δίνει η ΡΑΕ...
Η ΔΕΗ δεν μπορεί να ζητήσει εγγύηση από τους καταναλωτές που επέστρεψαν σε αυτήν μετά την παύση λειτουργίας της Energa και της Hellas Power, για το διάστημα που τους προμηθεύει με ηλεκτρική ενέργεια ως «προμηθευτής τελευταίου καταφυγίου»,...
επισημαίνει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).

Το διάστημα αυτό είναι τρεις μήνες, μετά τη λήξη του οποίου οι καταναλωτές θα πρέπει να επιλέξουν αν θα παραμείνουν στη ΔΕΗ ή θα πάνε σε άλλον εναλλακτικό προμηθευτή.

Σύμφωμα με γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, για την τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών η οποία γίνεται με υπουργική απόφαση:

- Δεκαπέντε ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας των τριών μηνών η ΔΕΗ θα πρέπει να ενημερώσει τους καταναλωτές για την υποχρέωσή τους να επιλέξουν προμηθευτή.

- Σε αυτό το διάστημα, οι καταναλωτές χρεώνονται με βάση τα τιμολόγια της ΔΕΗ και έχουν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις.

Δηλαδή, θα πρέπει να εξοφλούν το λογαριασμό 21 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσής του και να πληρώνουν τέλη, φόρους ή εισφορές κάθε είδους που επιβάλλονται και εισπράττονται μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ρεύματος κατά την κείμενη νομοθεσία (φόρους στην ενέργεια, δημοτικά τέλη και τέλος ακινήτων).

- Η ΔΕΗ αναλαμβάνει την τήρηση της σύμβασης συμψηφισμού και για τα φωτοβολταϊκά στις στέγες των ακινήτων τους που πιθανώς έχουν οι καταναλωτές...

Δεν υπάρχουν σχόλια: