1.1.12

Καλή χρονιά...Ευχές. Αυτές που λέμε "τυπικές", αλλά που τόσο πολύ τις έχουμε ανάγκη τώρα...

Δεν υπάρχουν σχόλια: