1.10.11

Ειδικό τέλος: Διακοπή ρεύματος σε όσους δεν πληρώσουν...


Το ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) συνεισπράττεται, μέσω των λογαριασμών ρεύματος, από τη ΔΕΗ ... Σχετικά άρθρα και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος, για το έτος 2011, σε δύο ισόποσες δόσεις που εκδίδονται από αυτούς από αυτόν το μήνα, μέχρι τον Ιανουάριο του 2012.

Σύμφωνα με
χθεσινή ανακοίνωση της ΔΕΗ, τα ποσά του ειδικού τέλους, που εισπράττονται από την επιχείρηση και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος, αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο μέσα σε διάστημα είκοσι ημερών από τη λήξη του μήνα στον οποίο εισπράχθηκαν οι σχετικοί λογαριασμοί.

Η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί να δίνουν στο Ελληνικό Δημόσιο χρηματικές προκαταβολές έναντι των ποσών που πρέπει να αποδοθούν από τις εισπράξεις του τέλους και μέχρι 25% του προς είσπραξη ποσού.

Για την αντιμετώπιση των δαπανών είσπραξης του τέλους η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος, παρακρατούν από τις εισπράξεις ποσοστό 0,25%. Αν δεν καταβληθεί το τέλος, η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος προβαίνουν στην έκδοση εντολής διακοπής του ρεύματος του καταναλωτή προς το Διαχειριστή του Δικτύου, ο οποίος προβαίνει σε διακοπή της σύνδεσης και δεν το επαναχορηγούν μέχρι να εξοφληθεί το οφειλόμενο τέλος.

Αν δεν ζητηθεί η επαναχορήγηση του ηλεκτρικού ρεύματος, η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος, αφού διαγράψουν τον υπόχρεο καταναλωτή γνωστοποιούν τη διαγραφή στο Ελληνικό Δημόσιο, ώστε να μεριμνήσει για την είσπραξη του οφειλόμενου τέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα για την Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).

Εφ΄όσον δεν εξοφληθεί προηγουμένως το ειδικό τέλος δεν επιτρέπεται η αλλαγή προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος. Επίσης, αν δεν ζητηθεί η διακοπή της σύνδεσης, με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, επιβάλλεται σε βάρος της ΔΕΗ ή του εναλλακτικού προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος...

Δεν υπάρχουν σχόλια: