30.9.11

Ψήφισμα του Δ.Σ του Δήμου Πύλου – Νέστορος για το Τελωνείο της Πύλου !


Το τελωνείο της Πύλου που προσμετρά περί τα 170 χρόνια συνεχούς παρουσίας και λειτουργίας στο νοτιότερο και αρχαιότερο λιμάνι της ηπειρωτικής Ελλάδος προς τη Μεσόγειο, συνέβαλε και συμβάλει ουσιαστικά και αποτελεσματικά σε πλήθος οικονομικών δραστηριοτήτων της περιοχής, καθώς και την τόνωση της τοπικής και της εθνικής μας οικονομίας.
Στην...
Πύλο δραστηριοποιούνται πλήθος επαγγέλματα άμεσα εξαρτώμενα από την κίνηση του Λιμανιού όπως πλοηγοί, φορτοεκφορτωτές, λεμβούχοι, ναυτικοί πράκτορες, προμηθευτές, επισκευαστές με σημαντικές συναλλαγές και πλήθος απασχολούμενοι σε αυτό.
Η κίνηση άλλωστε πολλών καραβιών από το λιμάνι της Πύλου είτε προς εκφόρτωση ή αλλαγή πληρώματος ή προμήθεια εφοδίων ή επισκευών απαιτεί υποχρεωτικά την παρουσία της υπηρεσίας του τελωνείου στην Πύλο.
Επί πλέον ο συνεχής ελλιμενισμός κρουαζιερόπλοιων καθώς και το πλήθος σκαφών στη Μαρίνα της Πύλου για τα τουριστικά ενδιαφέροντα της περιοχής όπου η Μεσσηνία κατέχει μια από τις πρώτες θέσεις τουριστικού προορισμού εις την Ευρώπη (Τουριστική επένδυση Costa Navarino στη ΠΟΤΑ , Μνημεία, Μουσεία, Κάστρα, Φυσικές καλλονές , Οικολογικός τουρισμός κ.λ.π.), αποτελούν κύριο μοχλό ανάπτυξης και απασχόλησης στη περιοχή .
Μεγάλος δε αριθμός επαγγελμάτων και επιχειρηματιών –ξενοδοχεία, εστιατόρια, μεταφορικά μέσα ταξί-φορτηγά , τουριστικά λεωφορεία ,τουριστικά γραφεία , καταστήματα τουρισμού και τοπικών προϊόντων κ.λ.π. δραστηριοποιούνται στην Πύλο που έχουν άμεση σχέση με την κίνηση του λιμανιού.
Ως εκ τούτων καταδεικνύεται ότι: η παρουσία του τελωνείου στη Πύλο συμβάλει κύρια και αποτελεσματικά στην οικονομία και την απασχόληση της περιοχής η δε ανάκληση της λειτουργίας του θα μειώσει σημαντικά την τοπική οικονομική δραστηριότητα και θα αυξήσει την ανεργία στη σημερινή τόσο κρίσιμη περίοδο που διέρχεται ο Έλληνας πολίτης και ο Νέος της Ελληνικής υπαίθρου.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Παναγιώτης Πετρόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: