1.7.11

Νέα πτώση μισθών λόγω... ωρίμανσης!...


Νέος κύκλος μισθολογικών απωλειών ανοίγει για τους δημοσίους υπαλλήλους. Η αναστολή της ωρίμανσης, που προβλέπεται από τον εφαρμοστικό νόμο, σημαίνει μείωση 425€ τον χρόνο

Απώλειες στο εισόδημα των δημοσίων υπαλλήλων, 425 ευρώ τον χρόνο ή 35,46 ευρώ τον μήνα κατά μέσο όρο, θα επιφέρει η αναστολή...

χορήγησης της μισθολογικής ωρίμανσης που περιλαμβάνεται στον Εφαρμοστικό Νόμο του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος.

Ο υπουργός Οικονομικών, κ. Ευ. Βενιζέλος, ανακοινώνοντας την τροπολογία από το βήμα της Βουλής, δήλωσε ότι η αναστολή της ωρίμανσης θα ισχύσει από την 1η Ιουλίου και μέχρι τη θέσπιση του ενιαίου μισθολογίου, προκειμένου να περιληφθεί στο σχετικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί εντός του καλοκαιριού.

Η "προσωρινή" αναστολή απόδοσης της ωρίμανσης αποτελεί, σύμφωνα με εκτιμήσεις, τον προάγγελο "παγώματος" των βασικών αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων, πιθανότατα μέχρι το τέλος του Μεσοπρόθεσμου, δηλαδή το 2015.

Σύμφωνα με πληροφορίες η κυβέρνηση επεξεργάζεται σενάρια τα οποία προβλέπουν την αναστολή απόδοσης των ποσών ωρίμανσης από 4-5 έτη. Οι απώλειες των δημοσίων υπαλλήλων από ένα τετραετές "πάγωμα" των μισθών θα ανέλθει σε 1.600 ευρώ κατά μέσο όρο για το σύνολο της χρονικής περιόδου, ενώ το ποσό θα ξεπεράσει τα 2.000 ευρώ εάν επιλεγεί το σενάριο να αποδίδονται οι ωριμάνσεις κάθε πέντε χρόνια.
Νέα πτώση μισθών λόγω... ωρίμανσης!

Μέχρι σήμερα, η ωρίμανση χορηγούνταν στους δημοσίους υπαλλήλους κάθε 2 χρόνια με "αυτόματη" διαδικασία. Τα ποσά της ωρίμανσης ενσωματώνονταν στον βασικό μισθό και οι υπάλληλοι περνούσαν ανά διετία στο επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο.

Σύμφωνα με στελέχη της ΑΔΕΔΥ προβλέπεται και σήμερα η αξιολόγηση των υπαλλήλων από τους προϊσταμένους προκειμένου να λάβουν αυξήσεις στις αποδοχές τους. Η διαδικασία αυτή αποτελεί πλέον τυπικό μέρος της απόδοσης των ποσών ωρίμανσης, αφού οι αξιολογήσεις είναι σχεδόν πάντα θετικές.

Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, κ. Δ. Ρέππας, στην ομιλία που πραγματοποίησε στη Βουλή για το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα, προανήγγειλε ότι το Ενιαίο Μισθολόγιο θα θεσμοθετήσει τη σύνδεση μισθού και παραγωγικότητας, κάνοντας λόγο για καθολικές διαδικασίες αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων. "Θέλουμε στον δημόσιο τομέα να επιλέγονται και να ανανεώνονται οι καλύτεροι", τόνισε στην ομιλία του ο νέος υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Σχέδιο
Σύμφωνα με πληροφορίες η πολιτική ηγεσία του υπουργείου επεξεργάζεται σχέδιο στο οποίο προβλέπεται η συμμετοχή σε γραπτό διαγωνισμό αλλά και η προσωπική συνέντευξη των υπαλλήλων, που θα πραγματοποιείται μέσω ΑΣΕΠ, προκειμένου να αξιολογηθούν αντικειμενικά οι δημόσιοι υπάλληλοι είτε για την κατάληψη θέσης προϊσταμένου είτε για την απόδοση των ποσών ωρίμανσης.

Εάν ένας υπάλληλος αξιολογηθεί αρνητικά, όσον αφορά τις γνώσεις που διαθέτει στο αντικείμενο που απασχολείται, τότε δεν θα λαμβάνει το ποσό ωρίμανσης που προβλέπεται για το κλιμάκιό του και θα παραμένει "στάσιμος" μισθολογικά και βαθμολογικά.

Στο πλαίσιο αυτό θα αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα η παραγωγικότητα και η αποδοτικότητα των οργανωτικών μονάδων της διοίκησης στη βάση στόχων που θα έχουν προσδιοριστεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο νόμος για την τοποθέτηση προϊσταμένων στο Δημόσιο προβλέπει τη διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων και προσωπικών συνεντεύξεων από το ΑΣΕΠ στους υποψήφιους.

ΝΙΚΟΣ Β. ΤΣΙΤΣΑΣ

Τι σχεδιάζεται
Περικοπή 50% του κινήτρου απόδοσης

Τη μείωση κατά 50% του κινήτρου απόδοσης είχε ανακοινώσει στο πλαίσιο του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος ο πρώην υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου.

Τελικά δεν υπήρχε ειδική πρόβλεψη για το κίνητρο απόδοσης που καταβάλλεται στους δημοσίους υπαλλήλους, στο Μεσοπρόθεσμο και στον Eφαρμοστικό Nόμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η περικοπή του συγκεκριμένου επιδόματος θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Ενιαίου Μισθολογίου.

Τι χάνουν
Υπολογίζεται ότι, με την ενσωμάτωση του μέτρου στις διατάξεις του Ενιαίου Μισθολογίου, οι δημόσιοι υπάλληλοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης θα χάσουν 28 ευρώ τον μήνα (λαμβάνουν 57 ευρώ μηνιαίως) και οι συνάδελφοί τους που ανήκουν στην εκπαιδευτική κατηγορία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα απολέσουν 32 ευρώ τον μήνα (λαμβάνουν σήμερα 64 ευρώ μηνιαίως).

Αντίστοιχα οι υπάλληλοι τεχνολογικής εκπαίδευσης θα δουν τις αποδοχές τους να μειώνονται κατά 45 ευρώ τον μήνα (λαμβάνουν 90 ευρώ) και οι υπάλληλοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης κατά 50 ευρώ μηνιαίως (λαμβάνουν 100 ευρώ τον μήνα).

Η μείωση του κινήτρου απόδοσης θα ενταχθεί στο συνολικό σχέδιο του Ενιαίου Μισθολογίου, που θα περιλαμβάνει κατάργηση δεκάδων ειδικών επιδομάτων και ενσωμάτωση μέρους των γενικών επιδομάτων στον βασικό μισθό.

ΑΡΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ "ΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ"
Σύνδεση του μισθού με την παραγωγικότητα

Εισάγεται η έννοια του "κρατικού υπαλλήλου" και ανοίγει ο δρόμος για μετατάξεις

Το Ενιαίο Μισθολόγιο θα επιφέρει και τη σύνδεση των αποδοχών με την παραγωγικότητα στη βάση μετρήσιμων στόχων, που θα καθοριστούν για τις οργανικές μονάδες αλλά και για τους υπαλλήλους.

Σύμφωνα με στελέχη του κρατικού μηχανισμού, σήμερα υφίσταται θεσμικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο συνδέεται η αποδοτικότητα των υπηρεσιών με τις αποδοχές των υπαλλήλων και αφορά την εφαρμογή προϋπολογισμών προγραμμάτων σε κάθε υπηρεσία και φορέα.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι ίδιες οι υπηρεσίες δεν προσπάθησαν να ενταχθούν στο συγκεκριμένο καθεστώς, αφού οι αυξήσεις στις αποδοχές των υπαλλήλων καταβάλλονταν αυτόματα κάθε διετία.

Η έλλειψη οικονομικών κινήτρων για την αύξηση της παραγωγικότητας αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα του σημερινού μισθολογίου, το οποίο χαρακτηρίζεται από μισθολογικές ανισότητες ακόμα και μεταξύ υπαλλήλων με τα ίδια προσόντα και την ίδια προϋπηρεσία, οι οποίοι εργάζονται σε διαφορετικά υπουργεία.

Στόχος της κυβέρνησης είναι να αντιμετωπίσει σφαιρικά το θέμα της παροχής κινήτρων, προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγικότητα στο Δημόσιο μέσω της διαμόρφωσης του Ενιαίου Μισθολογίου και του νέου βαθμολογίου.

Τα θεμέλια των αλλαγών, πάνω στα οποία θα χτιστεί το σύστημα κινήτρων, θα είναι κατ' αρχάς η άρση των μισθολογικών ανισοτήτων μεταξύ των υπαλλήλων με τα ίδια χαρακτηριστικά και την ίδια προϋπηρεσία εφαρμόζοντας την αρχή "ίδια αμοιβή για ίδια δουλειά".

Παράλληλα, οι υπάλληλοι θα αποσυνδεθούν οργανωτικά από τα υπουργεία που εργάζονται και θα αποτελούν προσωπικό του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση θα εισάγει την έννοια του "κρατικού υπαλλήλου" και ανοίγει τον δρόμο για σαρωτικές μετατάξεις, προκειμένου να καλυφθούν κενές οργανικές θέσεις.

ΜΕ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ
Τα 18 μισθολογικά κλιμάκια θα μειωθούν σε 8

Το Ενιαίο Μισθολόγιο αναμένεται να μειώσει τον αριθμό των μισθολογικών κλιμακίων με την... επιμήκυνση του χρόνου χορήγησης των ωριμάνσεων στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Τα 18 μισθολογικά κλιμάκια που ισχύουν σήμερα αναμένεται να περιοριστούν σε 8-10, ανάλογα με την περιοδικότητα που θα χορηγούνται οι αυξήσεις, εάν τελικά προκριθούν τα 4 ή τα 5 χρόνια.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, η διαμόρφωση ενός καθολικού συστήματος αξιολόγησης σε συνδυασμό με την αύξηση των ωρών εργασίας ημερησίως από 7,5 σε 8 και την αντικειμενική επιλογή των προϊσταμένων θα δημιουργήσουν ένα νέο εργασιακό περιβάλλον, με στόχο να αυξηθεί η παραγωγικότητα των δημοσίων υπηρεσιών.

Εξοικονόμηση
Παράλληλα η αναβολή χορήγησης των αυξήσεων στους δημοσίους υπαλλήλους θα επιφέρει εξοικονόμηση της τάξης των 150-170 εκατ. ευρώ για το 2011. Σύμφωνα με στελέχη της ΑΔΕΔΥ, το πολιτικό προσωπικό του Δημοσίου θα απολέσει περίπου 425 ευρώ τον χρόνο κατά μέσο όρο από την επιβολή του μέτρου.

Μεγαλύτερο πρόβλημα, όμως, δημιουργείται στους ένστολους (Στρατός και Αστυνομία), όπου η καταβολή της ωρίμανσης συνδυάζεται με την απόδοση βαθμού. Υπολογίζεται ότι οι απώλειες στους 150.000 ένστολους θα είναι μεγαλύτερες από το 3% μηνιαίως επί των βασικών αποδοχών.

Δύο ταχύτητες

Στο τραπέζι του διαλόγου για το Ενιαίο Μισθολόγιο έχει πέσει η πρόταση να υπάρχουν δύο ταχύτητες εξέλιξης. Μία "γρήγορη" ταχύτητα για τους προσοντούχους δημοσίους υπαλλήλους που έχουν πανεπιστημιακή και τεχνολογική εκπαίδευση, οι οποίοι συζητείται να αλλάζουν κλιμάκιο ανά 2 ή 3 χρόνια, και μία "χαμηλότερη" ταχύτητα για τους υπαλλήλους δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι θα εξελίσσονται μισθολογικά και βαθμολογικά ανά 4 ή 5 χρόνια. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι υπάλληλοι ΠΕ και ΤΕ αποτελούν σχεδόν το 50% των δημοσίων υπαλλήλων...
ΕΘΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: