29.4.11

Στο «στόχαστρο» της Κομισιόν η αγορά των ασφαλίστρων...


Στην ανακοίνωση ότι ξεκινά αντιμονοπωλιακές έρευνες στην αγορά των συμβολαίων αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου (Credit Default Swaps -CDS) προχώρησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το πρώτο σκέλος της έρευνας αφορά στο εάν 16 μεγάλες επενδυτικές τράπεζες, οι οποίες ... είναι η, JP Morgan, η Bank of America Merrill Lynch, η Barclays, η BNP Paribas, ηCitigroup, η Commerzbank, η Credit Suisse First Boston, η Deutsche Bank, η Goldman Sachs, η HSBC, η Morgan Stanley, η Royal Bank of Scotland, η UBS, η Wells Fargo Bank/Wachovia, η Credit Agricole καιη Societe Generale, παρείχαν κρίσιμες πληροφορίες στην Markit (πάροχος οικονομικών πληροφοριών).

Το δεύτερο σκέλος θα εξετάσει εάν η ICE(εταιρεία εκκαθάρισης συναλλαγών) και 9 από τις εμπλεκόμενες τράπεζες λειτούργησαν κατά τρόπο δεν επέτρεπε σε ανταγωνιστικές εταιρείες να μπουν στην αγορά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: