1.2.11

Ο Πεντακοσιομέδιμνος Ντερμπεντέρης..

Εκφράζει τη συμπόνια του για τους θήτες...
Στηλιτεύοντας την κυβέρνηση, που δεν παρεμβαίνει στο πρόβλημα με τις αστικές συγκοινωνίες, αλλά απλώς το παρακολουθεί, ο Ντερμπεντέρης είπε πως...

αυτοί που το πληρώνουν δεν είναι οι Πεντακοσιομέδιμνοι, αλλά ο φτωχός κόσμος.
Ως Πεντακοσιομέδιμνος, καταλαβαίνει και τους θήτες...

Δεν υπάρχουν σχόλια: