1.2.11

Γερµανικό µοντέλο για την Ευρώπη...


ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ.
Διαπραγµατεύσεις για συνολική λύση στο χρέος και νέα µορφή οικονοµικής διακυβέρνησης
Σε διαπραγµατεύσεις για µια συνολική λύση στο πρόβληµα χρέους τηςευρωζώνης, µε ειδικά µέτρα και για την Ελλάδα, βρίσκονται οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ενόψει της Συνόδου Κορυφής της προσεχούς Παρασκευής. Οπως αναφέρει σε χθεσινό δηµοσίευµά της η εφηµερίδα «Φαϊνάνσιαλ Τάιµς», πρόκειται για µια «µεγάλη συµφωνία», για να αντιµετωπιστεί η ευρωπαϊκή κρίση χρέους, στο πλαίσιο της οποίας «θα αναµορφωθεί το ταµείο σωτηρίας των 440 δισ. ευρώ, µε αντάλλαγµα τη λήψη αυστηρών µέτρων λιτότητας και τη στενότερηεπίβλεψη των υπερχρεωµένων κρατών - µελών».

Η υπό διαπραγµάτευση συµφωνία βασίζεται σε 4 άξονες:

1. Αύξηση της δανειοδοτικής ικανότητας του EFSF, ώστε να µπορεί να χρησιµοποιήσει το σύνολο των 440 δισ. ευρώ του προϋπολογισµού του. Ταυτόχρονα θα δοθεί η δυνατότητα στο EFSF νααγοράζει οµόλογα των χωρών µε πρόβληµα ή να δανείζει γι’ αυτόν τον σκοπό τις κυβερνήσεις των εν λόγω χωρών, οι οποίες θα επαναγοράσουν έτσιτο χρέος τους.

2. Επιµήκυνση του χρόνου εξόφλησης των δανείου τηςΕλλάδας των 110 δισ. ευρώ, έτσι ώστε να µπορέσει η χώρα να ξεπεράσει τη δύσκολη περίοδο του 2013, όταν θα κορυφωθούν οι δανειακές της υποχρεώσεις.

3. Μείωση του επιτοκίου δανεισµού της Ελλάδας και της Ιρλανδίας, κάτι που συναντά προς το παρόν επιφυλάξεις.

4. Εφαρµογή από τις χώρες της ευρωζώνης του γαλλογερµανικού σχεδίου για µια νέα µορφή οικονοµικής διακυβέρνησης, το οποίο θαπεριλαµβάνει 5-6 πολιτικές για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας, όπως: αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, σύγκλιση της φορολογίας των κερδών των επιχειρήσεων και τον κανόνα του «φρένου χρέους», που εφαρµόζει η Γερµανία µε στόχο τον µηδενισµό των ελλειµµάτων της. ΕΠΙΠΛΕΟΝ 50 Δισ. Ευρω. Ειδικά για την Ελλάδα µάλιστα, οι «Φαϊνάνσιαλ Τάιµς» σε ανταπόκρισή τους από την Αθήνα αναφέρουν ότι έχουν ήδη αρχίσει οι διαπραγµατεύσεις µε την Ευρωπαϊκή Ενωση και το∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο πάνω σε µια πρόταση για τον δανεισµό της µε επιπλέον 50 δισ. ευρώ από το EFSF, έτσι ώστε να επαναγοράσει οµόλογα στο 75% της ονοµαστικής τους αξίας. Την ίδια ώρα, σύµφωνα µε τραπεζικές πηγές στην Αθήνα που επικαλείται η εφηµερίδα, εξετάζεται η επιµήκυνση του χρόνουαποπληρωµής του δανείου της των 110 δισ. ευρώ από την τρόικα στα 30 χρόνια και η µείωση του επιτοκίου από το επίπεδο του 5,5% που είναι σήµερα. Σύµφωνα µε το ίδιο δηµοσίευµα, η Ελλάδα θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει τους πόρους του EFSF για να επαναγοράσει οµόλογα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Αποκαλυπτικό είναι το χθεσινό δηµοσίευµα του γερµανικού περιοδικού «Ντερ Σπίγκελ», σχετικά µε το σχέδιο της γερµανίδας καγκελαρίου Μέρκελ για µια νέα οικονοµική διακυβέρνηση της Ευρώπης.

Το σχέδιο φέρει την ονοµασία «σύµφωνο ανταγωνιστικότητας» και σύµφωνα µε τη γερµανίδα καγκελάριο, θα µπορούσε να αλλάξει τη δοµή της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Το γερµανικό περιοδικό αναφέρει ότι η κ. Μέρκελ βρίσκεται σε συνεννόηση και συµφωνία για το σχέδιο αυτό µε τον γάλλο πρόεδρο Νικολά Σαρκοζί, ενώ το παρουσίασε και στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μπαρόζο την περασµένη Τρίτη.

Η κεντρική ιδέα του σχεδίου είναι ο στενότερος συντονισµός των χρηµατοπιστωτικών, οικονοµικών και κοινωνικών πολιτικών της ευρωζώνης, έτσι ώστε να αντιµετωπιστεί το «ελάττωµα» που έχει επισηµάνει ο πρώην πρόεδρος της Κοµισιόν Ζακ Ντελόρ ότι έχει η νοµισµατική ένωση: το γεγονός ότι ενώ υπάρχει κοινό νόµισµα δεν υπάρχει αντίστοιχη κοινή οικονοµική πολιτική.

Το σχέδιο, έχει σταλεί µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο σε όλες τις πρωτεύουσες. Για να επιτευχθούν οι στόχοι της σύγκλισης η κ. Μέρκελ υποστηρίζει ότι πρέπει να υιοθετηθούν προγράµµατα µέσα σε 12 µήνες τα οποία θα προσαρµόζουν τα όρια ηλικίας στις δηµογραφικές τάσεις και θα εισάγουν κανόνες δηµοσιονοµικής πολιτικής κοµµένους και ραµµένους στα πρότυπα του γερµανικού «φρένου χρέους» (µια τροπολογία στο γερµανικό Σύνταγµα που απαιτεί εκµηδενισµό του διαρθρωτικού ελλείµµατος ώς το 2016).

ΣΕ 30 ΧΡΟΝΙΑ

Εξετάζεται η επιµήκυνση του χρόνου αποπληρωµής του ελληνικού δανείου των 110 δισ. ευρώ από την τρόικα στα 30 χρόνια και η µείωση του επιτοκίου από το επίπεδο του 5,5% που είναι σήµερα


ΕΥΣΗΜΑ ΣΤΙΓΚΛΙΤΣ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΕΥΣΗΜΑ στην ελληνική κυβέρνηση που τη χαρακτήρισε «υπόδειγµα για άλλες» έδωσε σε συνέντευξή του στην αυστριακή εφηµερίδα «Κουρίρ» ο νοµπελίστας καθηγητής τζόζεφ Στίγκλιτς. «Η άθήνα έχει τώρα µια πολύ καλή κυβέρνηση, πολύ διαφανή, µε πολιτική βούληση», είπε ο Στίγκλιτς, προσθέτοντας ότι «η κυβέρνηση παπανδρέου έχει υποδειγµατικό χαρακτήρα για άλλες, εάν πρέπει να λειτουργήσει το εγχείρηµα της ευρωπαϊκής ενωσης». επισήµανε ακόµη την ανάγκη να αντιµετωπίσει η ευρώπη παράλληλα µε το πρόβληµα του χρέους και το πρόβληµα της ανάπτυξης. οταν ρωτήθηκε για το εάν θα βρεθεί τρόπος να µειωθεί το χρέος της ελλάδας, ο Στίγκλιτς είπε ότι αυτό εξαρτάται από την ικανότητα της χώρας να επιστρέψει στην ανάπτυξη και πως ο ίδιος δεν αναµένει στα επόµενα ένα µε δύο χρόνια έκπτωση του χρέους, χωρίς όµως να αποκλείει τίποτε.
ΝΕΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: