1.12.10

Αυξήθηκαν οι ασυνεπείς ελληνικές επιχειρήσεις...


Κατά 43,82% αυξήθηκε κατά την περίοδο 1/7/2009 – 30/6/2010 το ποσοστό των ασυνεπών ελληνικών επιχειρήσεων (πτωχεύσεις και καθυστερήσεις πληρωμών), σε σχέση με το ποσοστό ασυνέπειας των ετών 2003-2009, σύμφωνα με τα συμπεράσματα μελέτης της ICAP Group, που βασίστηκε σε ένα δείγμα 213.892 ΑΕ και ΕΠΕ.

Στους... επιμέρους κλάδους της Βιομηχανίας, του Εμπορίου και των Υπηρεσιών, οι ασυνεπείς επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 36,70%, 55,19% και 34,51% αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης την περίοδο 1/7/2009 - 30/6/2010 το 26% των εταιρειών επιδείνωσε την πιστοληπτική του ικανότητα, έναντι του 13% που τη βελτίωσε. Δηλαδή σε κάθε μια επιχείρηση της οποίας η πιστοληπτική ικανότητα αναβαθμίστηκε αντιστοιχούν δύο επιχειρήσεις των οποίων η πιστοληπτική ικανότητα επιδεινώθηκε.

Αποδεδειγμένο πλέον θεωρεί πως είναι ότι η γενικευμένη οικονομική κρίση επηρεάζει έντονα και αρνητικά τις ελληνικές επιχειρήσεις, ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ICAP Group κ. Νικήτας Κωνσταντέλλος.

Στους λόγους επιδείνωσης της κατάστασης στις επιχειρήσεις αναφέρει την έλλειψη ρευστότητας, τη δυσκολία δανεισμού, την πτώση ζήτησης και συνολικής κατανάλωσης στο εσωτερικό και εξωτερικό, το περίπλοκο ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο, την εκροή κεφαλαίων προς χώρες με χαμηλότερο κόστος εργασίας και ευνοϊκότερο επιχειρηματικό περιβάλλον και την αδυναμία πρόσβασης στις διεθνείς αγορές.

Παράλληλα ωστόσο ο κ. Κωνσταντέλλος εκφράζει την αισιοδοξία του ότι η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας θα πραγματοποιηθεί κυρίως από τον Ιδιωτικό Τομέα και συνιστά στους Έλληνες επιχειρηματίες και στα ανώτατα στελέχη που διοικούν επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το πόσο γρήγορα και αποτελεσματικά κινηθεί η πολιτεία, να πάρουν πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη των εταιρειών.
enet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: